17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul54

Vezi tot clasamentul
54
16.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

16.5puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
05.09.1976
Profesie
Economist
Studii
  • Universitatea Agrara de Stat din Moldova, facultatea Economie, calificarea economist în evidența contabilă, specialitatea Contabilitate și audit, 1994-1999. 
     
Funcții anterioare
  • August 2015 – 2019, Consiliul Municipal Chișinău Consilier municipal, Vicepreședinte al fracțiunii PSRM în CMC;
  • Martie 2019 – iulie 2021 Parlamentul RM Deputat, Președinte al Comisiei economie, buget și finanțe.
     

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

13.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

3 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 10.2021
0
0
competențe folosite
11.2021
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul a propus cu titlul de inițiativă legislativă, proiectul de Lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii gospodăriilor casnice. Scopul proiectului de lege este susținerea socială a consumatorilor gospodăriilor casnice prin compensarea consumului la gazele naturale, în contextul majorării tarifelor la gazele naturale începând cu 1 noiembrie 2021, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Compensația se va efectua pentru consumatorii ce nu depășesc consumul totalul de 100 metri cubi de gaze naturale. 

12.2021 01.2022
0
0
competențe folosite
02.2022
4
4
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul a propus modificarea și completarea unor acte legislative. Scopul de bază al proiectului de Lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor (amnistia fiscală) constă în a asigura susținerea directă din partea Statului - cetățenilor și mediului de afaceri, care au avut de suferit economic și social de pe urma consecințelor pandemiei Covid-19 și din cauza crizei energetice în țară din toamna-iarna 2022. Proiectul de Lege a fost înregistrat cu nr. 56 la 24 februarie 2022.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul a propus proiectul de Lege nr. 57 din 24 februarie 2022, cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul a propus proiectul de Lege nr. 55 din 24.02.2022, cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile mici și mijlocii până la 31 decembrie 2022. Proiectul prevede evitarea presiunii și intervenției excesive ale statului asupra activității întreprinderilor, a optimizării legislative și instituționale a controalelor asupra activității întreprinderilor care desfășoară activitate de întreprinzător. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul a propus proiectul de Lege nr. 54 din 24 februarie 2021, privind măsurile economice și sociale anti-criză energetică aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică și pandemia de COVID-19.

03.2022
3
3
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul a propus modificarea și completarea Codului Fiscal al Republici Moldova prin ameliorarea impactului negativ asupra persoanelor fizice și juridice pe calea instituirii unui set de măsuri care vor servi drept scop diminuarea prețurilor la combustibili. Proiectul de Lege a fost înregistrat la parlament cu numărul 84 la data de 21 martie 2022, acesta prevede revizuirea cotelor de acciz de la articolul 96 litera b). 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul cu alți trei colegi de fracțiune a propus modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022, prin care se prevede la litera (e) e) pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – în sumă de 1947000,0 mii lei (inclusiv – 447000,0 mii lei pentru restituirea accizului la motorină). Proiectul are drept scop restituirea accizului la motorină agricultorilor. Acesta a fost înregistrat la secretariatul parlamentului la 7 martie 2022, cu numărul 68. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul cu alți trei colegi de fracțiune a propus modificarea și completarea Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și anume: la evaluarea ți compararea ofertelor pentru contractele de bunuri ce depășesc suma de 2 mil lei se va aplica marja preferențială în favoarea ofertelor de bunuri autohtone. Pentru ofertele de bunuri ale altor categorii de întreprinderi sociale această marjă nu va depăși 20%  din prețul ofertei cea mai bine clasate. Proiectul de Lege a fost înregistrat cu numărul 67 din 07 martie 2022.

04.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat și a semnat pentru Proiectul de Lege nr. 129 din 08 aprilie 2022, care prevede acordarea suportului financiar unic de 1000 de lei beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat a căror venituri din prestațiile sociale nu depășesc suma de 4000 lei. 

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a avut o intervenție asupra proiectului de Lege prezentat de secretarea de Stat. Deputatul a menționat despre unele neclarități la art. 5 din proiectul Legii  nr. 85 din 30 martie 2023, de modificare a unor acte normative „Modul de administrare a drumurilor”, prezentat de la tribuna parlamentului de ministra infrastructurii regionale, Lilia Dabija. 

 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a avut o întrebare la raportoarea proiectului de Lege, Olga Golban, secretară de stat la Ministerul Finanțelor, privind garantarea depozitelor în bănci. Acesta a întrebat despre subiecții care deja sunt în proces de lichidare și dacă proiectul de Lege sunt prevăzute aceste aspecte. 

05.2023
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Deputatul a fost autor al Proiectului de Lege nr 144 din 24 mai privind modificarea și completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova cât privește Banca națională a dobânzilor acestea și anume: Introducerea unui impozit pe venit de 18 % pentru instituțiile financiare bancare și nebancare pe parcursul perioadei 2023-2025; Excluderea impozitului în mărime de 7% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente din motivul aplicării astfel de măsuri în mod egal în raport cu persoanele nerezidente și asigurarea creșterii volumului depozitelor bancare de la persoanele fizice; Diminuarea cu 50% a impozitului pe venit din creșterea de capital a persoanelor fizice ca urmare tranzacționării valorile mobiliare de stat. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul a fost co-autor al Proiectului de Lege nr. 142 din 24 mai, privind modificarea și completarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15) prin care se propune instituirea măsurilor suplimentare de susținere pentru producătorii autohtoni și produsele autohtone fabricate în Moldova, în contextul în care se constată tot mai multe dificultăți în producerea și realizarea acestora atât din cauza situației globale cât și locale.  

06.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a adresat o întrebare Președintelui comisiei Buget și Finanțe referitor la dezacordul BNM de garantare a depozitelor ceea ce va duce la o imposibilitate de plată. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a adresat o întrebare Primului ministru al Republicii Moldova, în cadrul ședinței parlamentului referitor la nevalorificarea infrastructurii a circa 1 miliard de lei. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a propus includerea pe ordinea de zi a Proiectului de lege nr. 432 din 24 mai 2023, cu privire la comerțul interior. https://www.youtube.com/live/7HNxzmGLPUY?feature=share&t=508

07.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputatul a adresat o întrebare în plenul ședinței secretarului de stat la ministerul Energiei, Constantin Borosan privind neprelungirea licenței operatorului licențiat în servicii energetice (gaze naturale). 

08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

Deputatul a cerut includerea pe ordinea de zi a subiectului cu numărul 142, din 24 mai, privind obligativitatea comercianților de a plasa 50% produse autohtone cu nominalizarea „produs autohton fabricat în Moldova”, pe rafturile magazinelor. Și obligarea acestora de a plasa pe pagina web oficială a listelor cu produsele autohtone. 

10.2023 06.2024
0
0
competențe folosite