17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul41

Vezi tot clasamentul
41
25.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

25.5de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
21.02.1970
Profesie
Inginer
Studii
  • 09.1987 - 06.1993 - Universitatea Tehnică din Moldova, Inginer de sisteme;
  • 09.1996 - 06.1999 - Referent în Relații Internaționale, Dreptul internațional, Diplomația, Științe Politice.
Funcții anterioare
  • 08.2019- prezent - Pretura sectorului Botanica, Vicepretor;
  • 05.2008 – 01.2019 - ACC 55/142 Președintele Consiliului de administrare, Administrator;
  • 05.1995- 04.1999 - Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Patrimoniu Municipal, Specialist Principal;
  • 09.1996 – 06.2003 - Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Lector Superior;
  • 09.1993-05-1995 - Fondul Investițional Exiton-Bon, Șeful secției de prelucrare a datelor.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

16 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

6.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

3 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 (art.361).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la modificarea unor acte normative (Codul administrativ al RM nr.116/2018 – art.20, 39, 44, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.66, 67; ) 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291/2016 – art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997 – art.19, 22;).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 33, 341).

10.2021
4
4
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A făcut apel public despre inițierea consultărilor publice pe marginea Legii Condominiului.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele altor comisii parlamentare

A participat la ședințele altor comisii parlamentare (Comisia politică externă și integrare europeană) din data de 27.10.2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei parlamentare (Administrație Publică) din care face parte din data de 20.10.2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliniat la proiectul pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art. 32, 36, 37, ș.a.).

11.2021
6
6
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 22, 24, ș.a.).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la o întâlnire cu grupurile civice cu privire la îmbunătățirea procesului de achiziție a serviciilor sociale; 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Co-autor al Proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 12 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

Co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

12.2021
7
7
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare în plenul Parlamentului pe marginea Proiectului de lege cu privire la ocrotirea monumentelor.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei parlamentare (Administrație Publică) din care face parte din data de 22.12.2021, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto. 

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat părțile interesate în procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de lege cu privire la condominiu.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege cu privire la condominiu.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei parlamentare (Administrație Publică) din care face parte din data de 14.12.2021, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei parlamentare (Administrație Publică) din care face parte din data de 01.12.2021, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto. 

01.2022
7
7
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitare de informații de la organele de stat.

A cerut informații de la organele de stat (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) vizavi de câteva construcții neautorizate. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A completat formularul trimis de către echipa deFacto, oferind informații despre activitatea din luna decembrie.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A format grupul de lucru din experți (Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Direcția Generală Locativ-comunală și Amenajare Consiliului municipal Chișinău, Agenția Servicii Publice, etc.), specialiști (mediul academic, consultanții comisiilor parlamentare, etc.) și reprezentanți ai părților interesate (patronate, ac-uri, companii de gestiune, etc.) pentru discutarea Proiectului de lege cu privire la condominiu. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei parlamentare (Administrație Publică) din care face parte din data de 20.01.2021, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A inițiat și petrecut o întâlnire cu viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, privind regulamentele de aplicare a legii condominiului (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A inițiat și petrecut o întâlnire cu viceprim-ministrul pentru digitalizare pe marginea conceptului e-condominiu (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

A inițiat și petrecut controale la punctele de distribuire termică la „Termoelectrica” S.A. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

02.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art. 74, 93, 177, ș.a.).

03.2022
0
0
competențe folosite
04.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1).

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
2
2
competențe folosite
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova. 

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.). 

05.2023
0
0
competențe folosite
06.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege privind importul echipamentului sportiv. 

07.2023
2
2
competențe folosite
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014 – art.5, 45, 80, ș.a.; Codul Contravențional nr. 218/2008 – art.197).

08.2023 06.2024
0
0
competențe folosite