17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul30

Vezi tot clasamentul
30
38
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

38de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
22.01.1982
Profesie
jurist
Studii
  • 2002 – 2006 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, licențiat în Drept Civil ;
  • 1999 - 2002 - Colegiul de Ecologie din Chișinău, Protecția mediului.
Funcții anterioare
  • 2019-2021 - Consilier, Consiliul Municipiului Chișinău;
  • 2019 – 2021 - Administrator al întreprinderii Service Senza Limiti SRL, Consiliului Societății Apa-Canal Chișinău SA, AMIC SA
    Președinte OL Botanica 2016-2019;
  • 2013 – 2019 Fondator și administrator întreprindere, Move Flex SRL.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

23.5 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

10.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

4 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 11.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură.    

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat pe toți cei interesați la audieri publice, să se expună și să vină cu propuneri de îmbunătățire al Proiectului de lege nr.223 din 07.09.21. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

10.2021
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat întrebare la ședința plenară al Parlamentului către deputata Olesea Stamate cu privire la Proiectul de lege privind declararea stării de urgență nr.298 din 22.10.2021.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de hotărâre cu privire la declararea anului 2022 – Anul Recunoștinței veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018.

11.2021
6
6
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 22, 24, ș.a.). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A invitat persoanele interesate la consultarea publică asupra Proiectului de lege nr. 254 din 06.06.2016 „Codul Urbanismului și Construcțiilor Republicii Moldova”. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat întrebare către deputatul Lilian Carp cu privire la Proiectul nr. 246 care prevede modificarea unor acte normative. Time code 5:16:25 – 5:17:20. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost coautor al Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova. 

12.2021
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat în cadrul ședinței plenare al Parlamentului din 24.12.21, două întrebari pe același subiect către deputatul Radu Marian cu privire la Proiectul de lege nr.332 din 04.11.21 cu privire la sensul interzicerii autorizației de construcție și să lași posibil elaborarea certificatelor de urbanism și dacă se va face o diferențiere între localitățile urbane , rurale, intravilan, extravilan. Time code 2:49:52 - 2:52:53.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat prin intermediul declarației făcute în cadrul ședinței plenare din 23.12.21 că a participat la ședința Comisiei juridice, numiri şi imunităţi din 17.12.21. Time code 4:34:13 - 4:34:36.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat prin intermediul declarației făcute în cadrul ședinței plenare din 23.12.21 că a participat la ședința Comisiei juridice, numiri şi imunităţi din 21.12.21. Time code 4:34:13 - 4:34:36.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat în cadrul ședinței plenare din 09.12.21 întrebare către deputata Ina Coșeru cu privire la Proiectul nr.292, dacă soluția pentru incinerare mai este folosită și în alte state și dacă este periculoasă pentru cetățeni. Time code 2:52:00 - 2:54:48.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarație în cadrul ședinței plenare al Parlamentului din data de 06.12.21 cu privire la construcțiile neautorizate în spațiile verzi în municipiu Chișinău (50 construcții) cât și în alte localități. Time code 7:21:55 - 7:28:05.

01.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat 3 întrebări la ședința plenară din 21.01.22 către Ministrul Sergiu Litvinenco cu privire la Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea unor acte normative din 19.01.22.  

„În ce măsură suntem noi gata să identificăm candidaturi conform cerințelor din aliniatul 5 pe care le-ați enunțat?”

„Cum asigurăm ca să existe paritatea în desemnarea membrilor, 3 de parlament și 3 de partenerii de dezvoltare?”

„Nu este prea mult termenul de 30 de zile pentru persoana care nu o să poată să-și exercite funcția raportat la termenul general pe care vi l-ați propus ca să evaluați acești candidați?”

Time code 2:11:13 - 2:16:10. 

02.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.74, 93, 177, ș.a.) 

03.2022
3
3
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat două întrebări pe același subiect către Secretarul de Stat, Ministerul Economiei, Vadim Gumene cu privire la Proiectul de lege nr.66 din 03.03.22 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și instalații tehnice potențial periculoase.

 De ce este nevoie pentru a inspecta instalațiile tehnice noi?”  

Poate găsim cumva o soluție cu fostele sau precedentele calificări cu noile reglementări ca să le dăm, să le punem un semn de egalitatea între ele dacă este posibil?”  

Time code 3:21:49 - 3:26:12

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea art.251 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat întrebare către deputata Olesea Stamate cu privire la Proiectul nr. 49 din 29.03.2022 Proiectul de lege pentru modificare unor acte normative care prevede declarația bunurilor procurate și dobândite. Este posibil de prevăzut sau dacă deja este prevăzut o diferență sau o marjă de diferență între majoritatea  surselor de informare și ceea ce a fost de declarat?”  Time code 1:10:22 - 1:12:08

04.2022
7
7
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.).

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat mai multe întrebări pe același subiect către Secretarul General Interimar, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Sergiu Odainic cu privire la Proiectul nr.148 din 21.04.22 Proiect de lege pentru ratificarea acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. “S-a făcut o estimare aproximativă cam despre ce sumă este vorba? Ce urmează să fie construit și cum urmează să fie amenajat acest teritoriu?” Time code 9:27:30 - 9:28:13 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A discutat cu locuitorii sectorului Botanica despre reforma justiției, independența energetică, măsurile de asistență socială și integrarea europeană.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o întrebare către Tatiana Ivanicichina, Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei  cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 112, 113, 75; Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.3, 4, 6, ș.a.). “Prin supraveghere video aceste operațiuni financiare, se urmărește scopul ca să fie cunoscut cine este beneficiarul, se urmărește scopul ca să fie clară suma tranzacției sau ambele lucruri și dacă există alte instrumente de a face acest lucru prin înlocuirea acestui mijloc pe care îl propuneți?”  Time code 1:47:59 - 1:48:33 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

Împreună cu președintele biroului Botanica, Sergiu Creţu a discutat cu cetățenii acestui  sector despre problemele strigente, cum ar fi: drumurile în stare dezastruoasă din curțile străzilor Independenței, Burebista și Dacia.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat întrebare către deputatul Dumitru Alaiba “Este mai ieftin să procurăm vara gazul, să suportăm cheltuielile de depozitare sau să le cumpăram iarna la un preț mult mai ridicat?” Time code 3:51:38 - 3:52:18 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat două întrebări pe același subiect către deputata Liliana Nicolaescu-Onofrei cu privire la Proiectul nr.123 din 05.04.22 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. "În care țări au fost votate astfel de acte normative și dacă aceste state sunt totalitare, capturate sau democratice?". Time code 1:44:30 - 1:46:53. 

05.2022
4
4
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o întrebare către Secretarul de Stat, Ministerul Finanțelor, Vladimir Arachelov cu privire la Proiectul nr. 187 din 18.05.22 Proiectul de lege pentru ratificarea  acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 mln. de euro Explicați-ne în comparație sumele, procentajul, maturitatea creditelor similare luate înainte de anul 2019. Time code 6:20 - 7:04 

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat trei întrebări către Ministrul Culturii, Sergiu Prodan cu privire la Proiectul nr. 170 din 05.05.2022 Proiectul de hotărâre privind edificarea registrelor monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat aprobat prin hotărârea Parlamentului nr.1531 din 1993. 

Dacă referitor la modificările pe care le operăm noi astăzi și care țin de includerea unor monumente în registru și nu excluderea, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este adusă și la cunoștința Primăriei mun. Chișinău și dacă le-ați solicitat poate cumva să revadă acele acte elaborate sau care sunt în curs de elaborare pentru a nu mai elibera autorizații de construcții, certificate de urbanism sau planuri urbanistice zonale pentru construcții în preajma monumentelor istorice?”   

Dacă s-a ținut cont de prevederile noi care au fost modificate în legea 1530 ce ține de componenta monumentului istoric?”

Dacă la toate aceste 3 monumente s-au delimitat terenurile acestora sau dacă urmează să fie făcut în viitorul apropiat și care este abordarea per general pe Chișinău, poate și în țară referitor la terenurile monumentelor istorice?” 

Time code 2:53:29 - 3:03:27

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarații de la tribuna Parlamentului  cu referire la Proiectul nr. 319 din 02.11.2021 Proiectul de lege pentru modificarea  articolului 70 din Constituția Republicii Moldova, despre corupție, mită, ridicarea imunității, reforma justiției. Time code 1:37:04 - 1:42:11 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputatul Dumitru Alaiba cu privire la Proiectul nr. 93 din 24.03.22 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național al lucrărilor de construcție  a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești - Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești. Dumneavoastră anticipați că nu va fi nevoie de certificatul de urbanism pentru aceste lucrări sau pur și simplu a fost o scăpare?” Time code 55:47 - 57:06 

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări pe același subiect către Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba cu privire la articolul IV din Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (privind parteneriatul public-privat și administrarea proprietății publice). Cine este autorul care atât de mult se străduiește să vină cu această modificare în Parlament, cine a elaborat propriu-zis? Care problemă concretă o rezolvă ea?   

Time code 2:00:07 - 2:01:02 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

14.04.23, P2A, 0.5 puncte - A adresat o întrebare către deputata Ina Coșeru cuprivire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1) În ce măsură sancțiunile aplicat la moment sau cele care sunt prevăzute la moment sunt în măsură să acopere prejudiciile în dependență de depășirea CMA (coeficientul mediu ce urmează a fi aplicat)? 

Time code 4:37:43 - 4:39:08

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.)

05.2023
6
6
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Procurorul General Interimar cu privire la ridicarea imunității a deputatei Marina Tauber „Puteți să ne dați ținând cont de faptul caracterului secret, nu știu dacă puteți face public informația la care o să vă solicit, vă rog să-mi raspundeți, dacă nu, nu, pentru că pe mine m-ar interesa cu cât a depășit ca și sumă financiară încălcarea admisă de către doamna Tauber? În ce măsură dumneavoastră ca și instituție, Procuratura, adică organele de anchetă examinează aceleași fapte ca și Comisia Electorală Centrală sau acestea sunt acțiuni diferite și aspecte diferite care sunt analizate pentru a nu confunda precum că o instituție a constat o încalcare iar alta instituție a constat altă încălcare și acestea având diferite cuantumuri?” Time code 1:54:20 - 1:58:18

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Prim-ministru Republicii Moldova, Dorin Recean cu privire la Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență „Astăzi, există riscul ca o asemenea rachetă să aterizeze pe teritoriul Republicii Moldova sau în Ucraina în aproximitatea frontierei noastre care ar putea influența inclusiv fluxul migrațional? În ce măsură instrumentele clasice sau cele care sunt folosite în afara situației excepționale ar asigura propt și imediata intervenție în acest lucru pentru ai restricționa și pentru ai retrimite acasă pe acești politehnologi sau diversioniști care vin în Republica Moldova?” Time code 8:51:23 - 8:55:05

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Procurorul General Interimar cu privire la ridicarea imunității a deputatei Marina Tauber „Din acești 1.5 mln au beneficiat doar deputați din fracțiunea Șor sau au fost și deputați din alte fracțiuni, pentru că urmărind comportamentul stradal și aici în plen cu câtă ardoare unii deputați se luptă în interesul acestei persoane tind să cred că din acelea sandwichuri de 9 mln totuși au beneficiat și alți deputați decât cei din fracțiunea Șor?” 

Time code 2:37:11 - 2:38:34

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat mai multe întrebări pe același subiect către Secretarul de Stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, cu privire la Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementul deșeurilor solide „Cine va gestiona ulterior aceste întreprinderi, vor fi ele gestionate de către stat, vor fi transmise APL-urilor, va fi parteneriat făcut ulterior sau care va fi în general modalitate de gestionare al acestora? Se merge pe ideea de incinerare sau dacă se consideră sau se analizează alte soluții pentru RDF? În ce măsură astăzi în implimentarea acestor procese se ține cont de noile modernizări în această industrie? Vom implimenta tehnologii noi pentru colectare?” 

Time code 36:08 - 39:38

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A întreprins o vizită de lucru în Parcul Industrial „Tracom" unde a discutat cu conducerea parcului problemele cu care se confruntă rezidenții parcului, dar și administrația. Totodată împreună cu Aurelia Salicov, directoarea Parcului Industrial „Tracom" au identificat potențialele soluții care urmează să ia forma unei inițiative legislative.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Directorul General Interimar al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Angela Nani cu privire la Proiectul de hotărâre, Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2021 și Raportul anual de performanță al Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2022 „Cum asigurăm acest echilibru, cum asigurăm iată în asemenea situații respectarea inclusiv a drepturilor autorității contractate cât și a bunului echilibru a procesului de achiziție?” 

Time code 6:37:35 - 6:39:17

06.2023
5
5
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege cu privire la interpretarea unor norme din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor și Legea nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A făcut declarații de la tribuna Parlamentului cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional). Acesta a subliniat că acest Proiect de lege vine să comunice cetățenilor că corupția este prioritatea numărul unu și trebuie examinată cât mai rapid și să aibă loc stoparea proceselor de tergiversare, astfel încât condamnările să aibă loc cât mai rapid. 

Time code 1:08:10 - 1:14:30

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputatul Radu Marian cu privire la raportul Comisiei Economie, buget și finanțe ce ține de Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10, 17, anexa nr.3). „Vreau să specificați care este cuantumul grantului oferit (..) unde se duc banii?” 

Time code 1:26:51 - 1:28:45

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputatul Radu Marian cu privire la raportul Comisiei Economie, buget și finanțe ce ține de Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10, 17, anexa nr.3).  „Prin Programul 373 se prevede inclusiv finanțarea domeniului energetic sau care sunt domeniile de finanțare prin 373?” 

Time code 1:29:53 - 1:30:49 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Secretarul General al Guvernului Artur Mija cu privire la Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale „În ce măsură după ce va avea loc acest proces de amalgamare va fi nevoie de exerciții electorale sau se va oferi și un instrument mai simplu, mai simplificat de instituirea noilor organe de de administrare?” 

Time code 1:09:49 - 1:11:31 

07.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat mai multe întrebări către Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale). „Au fost excluse riscurile în ceea ce ține de posibilitatea de abuzare a asociațiilor care au cotă majoritară versus cei care sunt minoritari sau sunt neînsemnați? Avem un filtru, dacă nu este cazul ca atunci când luăm asemenea decizii ca ele să fie aprobate cu unanimitate atunci când se decide acest lucru? Același tratament poate este cazul să avem față de dreptul de vot diferențiat? Proiectul prevede și inclusiv ieșirea unilaterală a unui fondator nu doar disocierea?”  

Time code 16:47 - 20:45 

08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Carolina Novac, Secretar de Stat al Ministerului Energiei cu privire la Proiectului de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic “În actualul Proiect de lege și în strategia pe care o elaborați puneți sau prevedeți aspectul de producere a energiei electrice pe bază de hidrogen, ceea ce acuma pe piață văd că apar mai multe întrebări la acest subiect?” 

Time code 3:02:57 - 3:04:49 

10.2023 06.2024
0
0
competențe folosite