Clasamentul deputaților responsabili

locul20

Vezi tot clasamentul
20
45.6
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

45.6de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
03.02.1990
Profesie
Economistă
Studii
  • Studii universitare - 2009-2012 - licențiată în științe economice, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM);
  • Studii postuniversitare - 2012-2014 - master în științe economice - Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM).
Funcții anterioare
  • 2014 - Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, asistent în
    cabinetul deputatului de legislatura a XlX-a;
  • 2015 - 2016 - Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, asistent în cabinetul deputatului de legislatura a XX-a;
  • 2016 - 2017 - Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Consilier
    în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a PCRM;
  • 2017 - 2019 - Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, aistent în cabinetul deputatului de legislatura a XX-a.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

32.1 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

9 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

4.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
4
4
09.2021
1
1
10.2021
6
6
11.2021
8
8
12.2021
1
1
01.2022
5
5
02.2022
16
16
03.2022
9
9
04.2022
1
1
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
7
7
04.2023
2
2
05.2023
8
8
06.2023
5
5
07.2023
0
0
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 11.09.2023
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat audierea Ministrei Sănătății cu referire la cazul de discriminare lingvistică din partea unui medic.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

 A acordat o întrebare Secretarului de Stat Ministerul Finanțelor cu referire la suma creditelor externe racordată la PIB-ul Republicii Moldova.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrului Educației și Cercetării cu referire la beneficiile pe care le vor primi cetățenii în urma implementării Proiectului de lege pentru modificarea codului cu privire la știință și inovare.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrului Economiei cu referire la măsurile intreprinse de către Ministerul Economiei pentru a rezolva problema șomajului în RM.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat audierea Ministrului Economiei cu referire la legea patentarilor.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei Finanțelor cu referire la modul în care va fi compensat procurarea aparatelor de casă de către Patentari.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei justiției cu referire la termenul de examinare a sesizărilor în judecată.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei infrastructurii și dezvoltării regionale cu referire la locuințele sociale și a beneficiarilor acestor locuințe.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare domnului Vladimir Arachelu Secretar de Stat la Ministerul Finanțelor cu referire la identificarea surselor care vor merge la acoperirea creditului care a fost luat pentru acoperirea bugetului pentru anul 2023.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
1.5 puncte (din 1.5)

A făcut o adresare către Secretariatul Parlamentului cu referire la unele neconcordanțe între fotografiile din expoziția din parlament cu tematica deportărilor în Siberia.

Competența: Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare domnului  Vasile Cușcă, Secretar de Stat pe domeniul de asistență socială Ministerul muncii și protecției sociale cu referire la indexarea pensiilor în conformitate cu nivelul de inflație.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare domnului Artur Mija, Secretar general al Guvernului cu referire la Proiectul de lege cu privire la Amalgamarea voluntară a unităților administrativteriale.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Directorului Consiliului Concurenței cu referire la salariile membrilor Consiliului Concurenței.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare secretarului de stat Ministerul mediului cu referire la sortarea deșeurilor de către utilizatorii casnici.

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Plen
1 punct (din 1.5)

A avut o luare de cuvânt cu referire la proiectul 126 din 04.05.2023 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației al RM nr.152 din 2014.

Competența: Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Directoarei Centrului Național Pentru Protecția Datelor Cu Caracter Personal cu referire la Raportul de activitate pentru 2022. 

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei Justiției cu referire la raportarea încălcărilor de lege de către angajații unei organizații.

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei Justiției cu referire la criteriile de evaluare a judecătorilor.

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Sa aliat cu un grup de deputați pentru propunerea Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la veterani nr. 190 din 08 mai 2003 (art.14) 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Autoarei amendamentului la aproiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale. 

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintei Consiliului Audiovizual cu referire la lista treptelor de sancționare a posturilor TV.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus Ministrului Educației și Cercetării includerea unui amendament cu referire la educația extrașcolară la proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației nr. 152 din 2014.

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare la Proiectul 152 din 21.04.2022. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 din legea 74 din 2020 privind achzițiile în sectoarele energetice, apei, transportului și serviciilor poștale.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2018 (art.69, 70)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Codul subsolului nr.3/2009 – art.70; Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 – art.5)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrului infrastructurii cu referire la acumularea datoriei istorice la MoldovaGaz.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintelui comisiei protecție socială, sănătate și familie cu referire la proiectul de Lege 118 din 04.04.2022. Proiect de Lege privind modificarea Legii 133 din 2008 cu privire la ajutorul social.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare vice-guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei cu referire la detaliile de procurare a camerelor de luat vederi care ar urma să fie instalate la punctele de schimb valutar.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat cu un grup de Deputați pentru a propune proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A avut o luare de cuvânt la proiectul de Lege 123 din 05.04.2022. cu referire la dezinformare.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

În cadrul orei Guvernului a acordat o întrebare Guvernului cu referire la ajutorul umanitar oferit Republicii Moldova.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Guvernatorului Băncii Naționale cu referire la permisiunea acordată de BNM către Iute Credit de a procura pachetul majoritar al Energo Banc.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Din răspunsul oferit platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1.5 puncte (din 1.5)

A adresat o interpelare către SIS referitor la postarea video a cetățeanului României – Florin Ioan Bojor în care acestacheamă populația Republicii Moldova la acțiuni de masă îndreptate împotriva ordinii de drept și statalității.

Competența: Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus un Amendament ce constă în calcularea coeficientului de indexare a pensiilor bazat pe indexul prețurilor de consum în luna februarie a anului curent față de aceiași lună a anului precedent.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare domnului Alaiba cu referire la plafonarea salariilor angajaților ANRE, CNSC și alte instituții de stat.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

În cadrul orei Guvernului a acordat o întrebare cu referire la articolul 2 punctul 8 din proectul de Lege cu referire la starea de urgență din 24.02.2022.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Art. 13 prim. care constă în calcularea majorării pensiei în dependență de salariul mediu pe economie.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintelui Comisiei economie, buget și finanțe cu referire la durata procedurii de judecată în cazul concedierii.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Din răspunsul oferit platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost Co-autoare la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Din răspunsul oferit platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost Co-autoare la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.22, 32, 53).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintelui comisiei protecție socială, sănătate și familie cu referire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.)

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintelui comisiei protecție socială, sănătate și familie cu referire la proiectul de lege pentru indexarea pensiilor.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Președintelui comisiei protecție socială, sănătate și familie cu referire la proiectul de lege pentru susținerea participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 ani de la războiul de pe Nistru.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Din răspunsul oferit platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus includerea pe ordinea de zi proiectul de lege nr. 211 din 02.09.2021. care constă în mărirea burselor pentru studienți.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrei sănătatii cu referire la transparența banilor acordați pentru lupta cu covidul.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o întâlnire cu veteranii din sectorul Ciocana pentru a afla problemele cu care se confruntă aceștia.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Domnului Lilian Carp cu referire la costurile poliței de asigurare medicală. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei educație, știință, tineret, sport și mass-media.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A efectuat o vizită de lucru în Orașul Briceni cu scopulde a identifica problemele locuitorilor.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministerului sănătății cu referirie la a 3-ia vaccină.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acorordat o întrebare Vice-Ministrului Spânu cu referire la numărul familiilor care nu sunt conectate la rețeaua de gaz.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat includerea pe ordinea de zi audierea Ministrului Educației cu privire la optimizarea prin reorganizarea instituțiilor de învățământ.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Deputatei Angela Munteanu Pojoga referitor la proiectul de lege nr. 301 din 25.10.2021. despre Bulling.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul de Lege nr. 365 din 2021 cu scopul de a acorda angajaților abonamente la sălile de sport. 

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul de Lege nr. 365 din 2021 cu scopul de a acorda profesorilor și medicilor un premiu anual in valoare de un salariu. 

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Ministrului Justiției cu referire la împedicarea exercitării de a vota și pedeapsa pentru fapta dată. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

În cadrul orei Guvernului a solicitat prezența Vice-Ministrului Spânu la următoarea ședință a Parlamentului. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A avut o luare de cuvînt cu referire la bugetul oferit domeniului educației. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare ministrului Finanțelor cu referire la cheltuielile bugetare.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare ministrului Finanțelor referitor la bugetul oferit domeniului educației.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A cerut prezența unor miniștri cărora le-au fost acordate întrebări la ora Guvernului la următoarea ședință a Parlamentului.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La ora Guvernului a solicitat ca la următoarea ședință a Parlamentului ministrul Justiției să clarifice un punct din „Convenția de la Istanbul”.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La ora Guvernului a acordat o întrebare ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale cu referire la combustibil. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus completarea ordinei de zi a ședinței Parlamentului cu audierea ministrului Educației pentru prelungirea vacanței elevilor cu încă o săptamînă.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat completarea ordinii de zi cu audierea ministrului Apărării pentru a explica componența unei cumpărături în valoare de 5 mln. lei.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

A contribuit la Legea cu privire la modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

A contribuit la modificarea Legii cu privire la veterani nr. 190-XV din 08.05.2003.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

A contribuit la Legea cu privire la protecția socială a copiilor razboiului.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)