Clasamentul deputaților responsabili

locul38

Vezi tot clasamentul
38
31.2
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

31.2de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
01.05.1973
Profesie
Medic veterinar, jurist
Studii

2006 – 2009 Diplomă de magistru în administrare publică, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

 2006 – 2007 Diplomă de magistru în drept. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova septembrie 

1998 – iunie 2003 Licențiat în Drept, Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept septembrie 

1990 – iunie 1995 Licenţiat în medicină Veterinară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară

Funcții anterioare
 • 2014 - prezent 
  Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • 2010 - 2014 
  Director, SRL “Gradioni”;
 • 2008 - 2010 
  Director General, Agenţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Produselor de Origine Animală;
 • 2005 - 2008 
  Şef al Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al municipiului Chişinău;
 • 1995 - 2005 
  Medic veterinar, Serviciul Sanitar Veterinar de Stat al municipiului Chişinău.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

16.7 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

14.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
2
2
09.2021
4
4
10.2021
2
2
11.2021
4
4
12.2021
1
1
01.2022
7
7
02.2022
3
3
03.2022
1
1
04.2022
1
1
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
1
1
04.2023
5
5
05.2023
6
6
06.2023
2
2
07.2023
1
1
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 20.09.2023
Administrație
1 punct (din 1.5)

A solicitat audierea Primului Ministru pe subiectul creşterii preţurilor la produsele alimentare. 

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A cerut audierea Ministrului Mediului privind măsurile întreprinse pentru diminuarea consecinţelor rezultate calamităţilor naturale. 
 

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizeză politica bugetar-fiscală din 22.06.2023.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Ministra Mediului cu privire la întârzierea publicării regulamentului privind situaţia subsolului din Republica Moldova.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii cu privire la modificarea codului funciar.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Prim-ministrul Republicii Moldova cu privire la lipsa de resurse financiare din domeniul agrar.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către deputatul Alexandru Trubca cu privire la beneficierea scutirii de TVA a gospodăriilor ţărăneşti.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către deputatul Radu Marian cu privire la achitarea contribuţiilor de stat din contul TVA pentru agricultori.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A cerut audirea Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la raportarea activităţii.

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Prim-ministrul Republicii Moldova cu privire la atragerea investiţiilor şi influenţa acestora asupra mediului de afaceri autohton.

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a alăturat Proiectului de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.101`6).

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autor al Proiectului de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a alăturat Proiectului de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.15, 90`1).

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Ministra Justiţiei cu privire la definirea informaţiei de interes public.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat întrebare către Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Sergiu Gherciu cu privire la Legea viei şi vinului.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A solicitat audirea Ministrului Economiei, Sergiu Gaibu, a Ministrului Agriulturii și Industriei Alimentare, Gherciu Viorel, în scopul examinării măsurilor intreprinse spre micșorarea prețurilor la ulei pe piața autohtonă. 
 

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. 
 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Administrație
1 punct (din 1.5)

A cerut audirea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimenatre, cu privire la măsurile întreprinse spre compensarea combustibilului lucrătorilor din domeniul agrar. 

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (art.2).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii achizițiilor publice nr.131/2015 (art.65).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autor al Proiectului de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autor al Proiectului de lege privind măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică ți pandemia COVID-19.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autor al Proiectului de lege pentru anularea majorării de întârziere, și a amenzilor. 
 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Administrație
1 punct (din 1.5)

A cerut participarea obligatorie în cadrul Ședințelor Plenare a Parlamentului a Ministrului Economiei, Sergiu Gaibu și Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A făcut declarații în cadrul Ședinței Plenare a Parlamentului cu privire la activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare către Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, cu privire la activitatea ministerului.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat o întrebare către Prim-ministra Republicii Moldova, Gavriliță Natalia cu privire la creșterea prețului produselor alimentare.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A cerut audierea Ministrei Mediului și a Șefului Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

Competența: Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A făcut declarații cu privire la problema deșeurilor în țară.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat întrebare către Viceprim-ministrul pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu, cu privire la securizarea registrelor de stat și datelor cu caracter personal.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat întrebare către Viceprim-ministrul pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu, cu privire la studierea și administrarea registrelor de stat.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus includerea pe ordinea de zi a ședinței plenare, Proiectul de lege nr. 172 cu privire la modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2021. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea procesului de vaccinare a populației împotriva virusului COVID-19.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A făcut declarații în cadrul Ședinței Plenare a Parlamentului cu privire la Proiectul de lege pentru ratificarea amendamentul nr. 3 la contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus, în cadrul Ședinței Plenare a Parlamentului un amendament la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat, în cadrul Ședinței Plenare a Parlamentului o întrebare către Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, cu privire la creșterea veniturilor de stat din contul amenzilor și sancțiunilor.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus Ministrului Finanțelor în cadrul Ședințe Plenare a Parlamentului, proiectul de lege cu privire la acordarea compensațiilor pierderilor agricultorilor ca urmare a calamităților naturale, ca amendament la bugetul de stat.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat includerea pe ordinea de zi a Proiectului 172 din 09.08.2021, cu privire la compensarea pierderilor în agricultură ca urmare a calamităților naturale.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat audierea Ministrului Economiei, Sergiu Gaibu și Ministrului Agriculturii și Infrastructurii Alimentare, Viorel Gherciu, în privința măsurilor de prevenire a creșterii prețurilor la pâine și alte produse alimentare.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.