Clasamentul deputaților responsabili

locul2

Vezi tot clasamentul
2
102.7
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

102.7puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
16.06.1981
Profesie
Economistă
Studii
  • Magistru în Științe Politice - specializarea Relații Internaționale;
  • Magistru în Științe Economice - specializarea Administrarea Afacerilor Academia de Studii Economice.
Funcții anterioare
  • Manager Genaral la Blacksea-EMS SRL, ianuarie 2016 - iulie 2021;
  • Inspector superior al postului vamal Aeroport - Biroul Vamal Chișinău, mai 2011 - decembrie 2015;
  • Marketing Manager - FVI Traian Invest SRL, mai 2009 – mai 2011.

Punctajul pe categorii

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

42.5 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

31.5 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

28.7 de puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
3
3
09.2021
0
0
10.2021
8
8
11.2021
6
6
12.2021
2
2
01.2022
15
15
02.2022
17
17
03.2022
10
10
04.2022
12
12
05.2022
1
1
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
3
3
04.2023
9
9
05.2023
3
3
06.2023
6
6
07.2023
0
0
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 10.08.2023
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege nr. 256 din 19 iulie 2023, privind modificarea și completarea Legii nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie este elaborat în scopul consolidării mecanismului instituțional pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, centrate pe nevoile victimelor. Proiectul de lege a fost elaborat drept răspuns la necesitatea alinierii cadrului normativ național și a practicilor de aplicare a legii la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), fiind parte a angajamentelor asumate prin ratificarea Convenției de la Istanbul, puse în valoare începând cu 1 mai 2022. 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la Proiectul de lege nr. 255, din 18 iulie 2023, privind schimbarea mecanismului de restituire a impozitelor și taxelor pentru agenții economici din unitatea autonomă Găgăuzia, asigurând în acest sens eliminarea presiunii asupra bugetului de stat, prin eficientizarea procesului de distribuire a cheltuielilor bugetare. 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

Deputata a propus Proiectul de lege nr. 252 din 13 iulie 2023. Proiectul a fost elaborat în scopul transparentizării și îmbunătății procesului de fiscalizare a serviciului de transport în regim de taxi pe teritoriul RM, percum și în vederea ajustării cadrului normativ din domeniul transporturilor rutiere la cadrul normativ existent în domeniul fiscal. https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6575/language/ro-RO/Default.aspx 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la Proiectul de lege nr. 220, din 10 iulie 2023, pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”) 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la Proiectul de lege nr. 231 din 7 iulie 2023, privind consolidarea cadrului normativ ce reglementează soluționarea de contestații în cadrul procedurii de achiziție publică ce este reglementat în cea mai mare parte de Capitolul X din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Prin prezentul Proiect de lege se propune îmbunătățirea procesului de examinare și soluționare a contestațiilor, formulate în cadrul procedurilor de achiziții publice, prin reducerea și simplificarea termenelor de examinare a contestațiilor, excluderea blocării, în unele cazuri neîntemeiate, a întregii proceduri de achiziție publică. 

 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la Proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. Deputații semnatari își propun să modifice zilele de comemorare finalizarea celui de-al doilea război mondial și ziua Europei. 
 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata sa aliat la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova, cu noțiunea de ,,Indemnizații în caz de adopție”- ca forme de sprijin bănesc ce se stabilesc şi se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate în cazul adopției unui copil sau luarea în plasament în Serviciul de tutelă/curatelă. Proiectul a fost înregistrat la secretariat la 15 mai 2023, cu numărul 135.

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Deputata sa aliat la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative care vin să reabordeze modelul de supraveghere a pieței financiare din Republica Moldova, asigurând totodată o convicțiune în mandatul de viitor al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Proiectul a fost înregistrat la 11 mai 2023, cu numărul 134.

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A partcipat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei de specialitate economie, buget și finanțe.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la audiența cetățenilor din localitățile s. Sofia, s. Miciurin r-nul Drochia.
(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii în zilele de audiență pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Administrație
1 2
2 puncte

A trimis un demers către Casa Națională de Asigurări Sociale, în urma unei sesizări primite de la o cetățeancă. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A trimis un demers către Agenția Servicii Publice, în urma unei sesizări primite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A trimis un demers către Primăria satului Sofia, în urma unei sesizări primite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A trimis un demers către Casa Națională de Asigurări Sociale, în urma unei sesizări primite de la o cetățeancă. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 punct (din 1.5)

A invitat reprezentantul Băncii Naționale a Moldovei la ședința Comisiei economie, buget și finanțe pentru a fi audiat pe marginea problematicii inflației. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

Deputata a propus modificarea și completarea Codului muncii prin aplicarea programelor de muncă ce oferă posibilitatea salariaților să-și adapteze programul de lucru prin utilizarea muncii la distanță, a regimului flexibil de muncă, a timpului de muncă parțial sau a săptămânii de muncă comprimată. Proiectul de Lege nr. 182 din 17.05.2022, mai prevede și completarea art 86, aliniatul (2) cu cuvintele concediu paternal și cel de îngrijire a copilului ș.a. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

S-a întâlnit cu cetățenii în orașul Drochia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

S-a întâlnit cu cetățenii în satul Mîndîc. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la prima rundă de consultări publice pe marginea modificării Codului Muncii (Consultări publice, organizate de Comisia protecție socială, sănătate și familie, privind modificarea Codului muncii, nr.146 din 20.04.2022)  

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

Prin proiectul de lege nr. 146 din 20 martie se propune unificarea prevederilor Codului muncii cu prevederile Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  Proiectul prevede modificarea și completarea altor 4 acte normative care au tangență cu Codul muncii. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în urma unei petiții parvenite de la un grup de primari.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la ședința informală a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova, în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, în localitatea Avdarma.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A primit în audiență cetățenii în Popeștii de Sus. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto) 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A primit în audiență cetățenii în Popeștii de Jos. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la un eveniment împreuna cu UNFPA Moldova unde a abordat extinderea serviciilor de creșe ca parte a politicilor prietenoase familiilor ce sunt o necesitate care ar sprijini părinții să aibă numărul dorit de copii și să-și atingă aspirațiile profesionale și personale. Acestea sunt concluziile dezbaterii publice „Politici familiale pentru o fertilitate dorită: mai multe creșe în sprijinul părinților”, lansată de UNFPA Moldova în colaborare cu Centrul Parteneriat. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.)

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
1 2
2 puncte

A înaintat un demers către Casa Națională de Asigurări Sociale în privința unei petiții parvenite de la o cetățeancă. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A înaintat un demers către Ministerul sănătății în privința unei petiții parvenite de la un grup de cetățeni. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A înaintat un demers către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în privința unei petiții parvenite de la un grup de cetățeni. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la formularul expediat de echipa deFacto.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A mers într-o vizită de lucru la Consiul Raional Leova. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A mers într-o vizită de lucru la Penitenciarul Goian. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu cetățenii în orașul Drochia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu cetățenii din satul Pelinia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu cetățenii din satul Hănăsenii Mari. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu cetățenii din satul Chetrosu. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu cetățenii din satul Ochiul Alb. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A mers în vizită la Centrul Ariadna, orașul Drochia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A mers în vizită la Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali, orașul Drochia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Agenția Națională a Transportului Auto în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Poliția Republicii Moldova, Inspectoratul național de patrulare în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Poliția Republicii Moldova, Inspectoratul național de patrulare în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Ministerul Afacerilor Interne în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
0.5 2
1 punct

A adresat un demers către Inspectoratul de poliție Drochia în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 punct (din 1.5)

A adresat o interpelare către Serviciul vamal al Republicii Moldova. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23). 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat cu alți colegi de fracțiune pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova. Proiectul de Lege nr. 46 din 16 februarie 2022, prevede modificarea sancțiunilor aplicate în raport cu prejudiciul cauzat, pericolul social al faptei, dar și cu beneficiul rezultat în urma încălcării legii. 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 2
2 puncte

A înaintat un demers către Guvernul Republicii Moldova la solicitarea unei cetățene. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1 punct (din 1.5)

A organizat consultări publice pe marginea proiectului cu privire la egalitatea salariala propus de deputata Doina Gherman, care prevede introducerea măsurilor de transparentizare a sistemului de salarizare. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Transportatorilor Auto în Regim de Taxi (ATAT) și a companiilor locale de taxi. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

 

Deputata s-a aliat cu alți colegi din fracțiunea parlamentară și pentru modificarea și completarea art. 10 și art. 252 din Codul Muncii al Republicii Moldova privind stabilirea concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Proeictul de lege a fost înregistrat la secretariatul parlamentului la 22 decembrie 2021 cu numărul 407.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

Deputata este co-autorea Proiectului de lege numărul 399 din 15 decembrie 2021. Proiectul de lege prevede stabilirea și reglementarea raportului de proprietate în condominiu. 
 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Administrație
1 2
2 puncte

A înaintat un demers către Președinta Republicii Moldova la solicitarea unei cetățene. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
0.5 2
1 punct

A adresat o petiție către Întreprinderea Municipală Piața Mărfurilor Industriale Drochia pentru soluționarea problemei sesizate de cetățeni.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto). 

 

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat o petiție către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru soluționarea problemei sesizate de cetățeni. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
0.5 2
1 punct

A adresat un demers Consiliului Raional Drochia în urma unei solicitări parvenite de la o cetățeană. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Administrație
0.5 2
1 punct

A adresat o interpelare către Administrația Națională a Penitenciarelor privind Penitenciarul nr. 10 - Goian, Comuna Ciorescu. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Administrație
1 2
2 puncte

A adresat un demers către Ministerul Afacerilor Interne în urma unei solicitări parvenite de la un cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

Deputata a propus modificarea și completarea unor acte legislative, proiectul de lege a fost înregistrat cu numărul 353 la 16.11.2021

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat o interpelare către Primăria or. Drochia privind Piața Agroindustrială din orașul Drochia. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A adresat o interpelare către Administrația Națională a Penitenciarelor la solicitarea unui cetățean. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de echipa deFacto).

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

Deputata a propus modificarea și completarea unor acte legislattive, proiectul de lege a fost înregistrat la secretariatul parlamentului la 02.11. 2021 cu numărul 319

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la proiectul de lege nr 213 din 02 septembrie 2021, privind ajustarea prevederilor legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție. 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la proiectul de lege nr 214 din 02.09.2021 pentru modificarea unor acte normative (legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și legea concurenței nr.183/2012. 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

Deputata s-a aliat la proiectul de lege nr. 215 din 02 septembrie 2021,  pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)