Clasamentul deputaților responsabili

locul59

Vezi tot clasamentul
59
15
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

15puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
23.10.1958
Profesie
Jurist
Studii

Școala Superioară din Kiev a MAI al URSS

Funcții anterioare
  • 2012 - prezent, deputat în Adunarea Populară a Gagauziei
  • 2014 - prezent, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Date de contact

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

11.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

3.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
11.2021
1
1
12.2021
0
0
01.2022
2
2
02.2022
3
3
03.2022
1
1
04.2022
0
0
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
1
1
04.2023
6
6
05.2023
2
2
06.2023
2
2
07.2023
0
0
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 11.09.2023
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, a înaintat amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative(îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului a înaintat amendament la Proiectul de lege cu privire la aprobarea clasificatorului unic a funcțiilor publice, prezentat de către Secretarul General, Artur Mija.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat întrebare reprezentantului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la reflectarea modificărilor ce țin de cadastrul funciar anual asupra UTA Găgăuzia. 

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat întrebare Secretarului General al Guvernului cu privire la constituționalitatea introducerii unei noțiunii ca unitate administrativ-teritorială unită.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
1 punct (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare din 26 mai, a acordat întrebare Secretarului de Stat din cadrul Ministerului mediului, cu privire la principiul regionalizării luat în considerare în vederea managementului deșeurilor solide în țară.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 punct (din 1.5)

A acordat întrebare către Ministrul Educaţiei, cu privire la modul de organizare a procesului educațional în UTA Găgăuzia.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 28 aprilie a adresat întrebare șefei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Victoriei Muntean cu referire la temeiul legal a accesului la date cu caracter personal obținut de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (art.18, 21, 48 ș.a.). 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din 29 martie 2022

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.80/2010 – art.2, 4, 8; Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din 22 martie 2022. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 25 ianuarie 2022.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 22 februarie 2022. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.387 din 09.12.2021).

Competența: Amendamente la proiecte de lege