17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul58

Vezi tot clasamentul
58
15
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

15puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
23.10.1958
Profesie
Jurist
Studii

Școala Superioară din Kiev a MAI al URSS

Funcții anterioare
  • 2012 - prezent, deputat în Adunarea Populară a Gagauziei
  • 2014 - prezent, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Date de contact

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

11.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

3.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 11.10.2023
07.2021 11.2021
0
0
competențe folosite
12.2021
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Amendamente la proiecte de lege

A propus amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.387 din 09.12.2021).

01.2022
0
0
competențe folosite
02.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 25 ianuarie 2022.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 22 februarie 2022. 

03.2022
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din 29 martie 2022

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din 22 martie 2022. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.80/2010 – art.2, 4, 8; Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/.

04.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (art.18, 21, 48 ș.a.). 

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 28 aprilie a adresat întrebare șefei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Victoriei Muntean cu referire la temeiul legal a accesului la date cu caracter personal obținut de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

05.2023
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

În cadrul ședinței plenare din 26 mai, a acordat întrebare Secretarului de Stat din cadrul Ministerului mediului, cu privire la principiul regionalizării luat în considerare în vederea managementului deșeurilor solide în țară.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A acordat întrebare către Ministrul Educaţiei, cu privire la modul de organizare a procesului educațional în UTA Găgăuzia.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din care face parte.

06.2023
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat întrebare reprezentantului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la reflectarea modificărilor ce țin de cadastrul funciar anual asupra UTA Găgăuzia. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat întrebare Secretarului General al Guvernului cu privire la constituționalitatea introducerii unei noțiunii ca unitate administrativ-teritorială unită.

07.2023
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Amendamente la proiecte de lege

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, a înaintat amendament la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative(îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Amendamente la proiecte de lege

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului a înaintat amendament la Proiectul de lege cu privire la aprobarea clasificatorului unic a funcțiilor publice, prezentat de către Secretarul General, Artur Mija.

08.2023 06.2024
0
0
competențe folosite