Clasamentul deputaților responsabili

locul21

Vezi tot clasamentul
21
36
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

36de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 2 ani
Data nașterii
03.12.1972
Profesie
Filologă
Studii
  • Academia de Administrare Publică, RM;
  • Universitatea "Babeș-Bolyai", România.
Funcții anterioare
  • Consilier Municipal PAS; 
  • Președinte, consiliul de administrare SA MODA.

Punctajul pe categorii

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

22 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

13.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0.5 de puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
8
8
09.2021
9
9
10.2021
3
3
11.2021
1
1
12.2021
5
5
01.2022
7
7
02.2022
0
0
03.2022
3
3
04.2022
2
2
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
Ultima actualizare 27.06.2022
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o întâlnire cu cetățenii, în incinta Parlamentului.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24; ș.a.)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o întâlnire, în incinta Parlamentului, cu Elena Crismari, consilieră locală din satul Dolna și vicepreședinta Rețelei Naționale a Femeilor cu Dizabilități din Republica Moldova.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat dezbateri publice privind mecanismele de prevenire și contracarare a fenomenului de bullying.

Competența: Încurajarea cetățenilor să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă (cu prezența deputatului)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat, împreună cu alți deputați, la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat dezbateri publice cu participarea sindicatelor și societății civile cu privire la o inițiativă legislativă legată de prevenirea și contracararea fenomenului de hărțuire la locul de muncă. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.86, 186, 211, 355)

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1 punct (din 1.5)

A primit în audiență 25 de persoane, în rezultatul cărora a trimis peste 25 demersuri către diverse instituții ale statului în vederea soluționării problemelor cetățenilor. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat prima audire publică a unui nou proiect de lege care vizează hărțuirea la locul de muncă (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o ședință online cu experți in domeniu, privind propuneri de modificări la legea salarizării. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat dezbateri publice cu privire la proiectul de lege care vizează hărțuirea la locul de muncă. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat o întrebare către deputatul Vasile Grădinaru, în privința autorizațiilor de construcție sau demolare a monumentelor

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat la proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat o întrebare către Președinta Consiliului Audiovizualului în privința acțiunilor întreprinse de Consiliul Audiovizualului pentru a stimula o concurență sănătoasă

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat proiectului de lege pentru modificarea articolului numărul 70 din Constituția Republicii Moldova

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o dezbatere cu participarea grupului de lucru inițiat de Unicef "Eforturi comune de a combate bullying-ul în Moldova", la care au participat și deputați din Comisiile educație și protecție socială, pentru a lansa procesul de reglementare a fenomenul de bullying în RM. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o masă rotundă pe tema "noțiunea de bullying", la care au participat reprezentanții societății civile, pedagogi, psihologi, părinți dar și delegați din Ministerul Educației. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o dezbatere cu tinerii dintr-o instituție pe tema "Cum percepem bullyingul în instituțiile de la noi". (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct (din 1.5)

A colaborat cu experți din domeniul juridic în procesul de elaborare a modificărilor în Codul Educației, astfel încăt sa fie reglementat fenomenul de “bullying”. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

Competența: Atragerea experților în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația în privința problemelor
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157) 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat o întâlnire cu un grup de tineri în contextul elaborării proiectului de Lege cu privire la reglementarea fenomenului de bullying

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul administrativ al RM nr.116/2018 – art.20, 39, 44, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.66, 67; ș.a.).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.9; ș.a.).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.)

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)