17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul24

Vezi tot clasamentul
24
44.7
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

44.7de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
03.12.1972
Profesie
Filologă
Studii
  • Academia de Administrare Publică, RM;
  • Universitatea "Babeș-Bolyai", România.
Funcții anterioare
  • Consilier Municipal PAS; 
  • Președinte, consiliul de administrare SA MODA.

Punctajul pe categorii

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

26.5 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

17.7 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 17.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
8
8
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul administrativ al RM nr.116/2018 – art.20, 39, 44, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.66, 67; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.9; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat împreună cu alți deputați la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.)

10.2021
9
9
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat o dezbatere cu tinerii dintr-o instituție pe tema "Cum percepem bullyingul în instituțiile de la noi". (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat o masă rotundă pe tema "noțiunea de bullying", la care au participat reprezentanții societății civile, pedagogi, psihologi, părinți dar și delegați din Ministerul Educației. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat o dezbatere cu participarea grupului de lucru inițiat de Unicef "Eforturi comune de a combate bullying-ul în Moldova", la care au participat și deputați din Comisiile educație și protecție socială, pentru a lansa procesul de reglementare a fenomenul de bullying în RM. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Atragerea experților în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația în privința problemelor

A colaborat cu experți din domeniul juridic în procesul de elaborare a modificărilor în Codul Educației, astfel încăt sa fie reglementat fenomenul de “bullying”. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157) 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A organizat o întâlnire cu un grup de tineri în contextul elaborării proiectului de Lege cu privire la reglementarea fenomenului de bullying

11.2021
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Președinta Consiliului Audiovizualului în privința acțiunilor întreprinse de Consiliul Audiovizualului pentru a stimula o concurență sănătoasă

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat proiectului de lege pentru modificarea articolului numărul 70 din Constituția Republicii Moldova

12.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputatul Vasile Grădinaru, în privința autorizațiilor de construcție sau demolare a monumentelor

01.2022
5
5
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A organizat prima audire publică a unui nou proiect de lege care vizează hărțuirea la locul de muncă (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)

A primit în audiență 25 de persoane, în rezultatul cărora a trimis peste 25 demersuri către diverse instituții ale statului în vederea soluționării problemelor cetățenilor. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A organizat o ședință online cu experți in domeniu, privind propuneri de modificări la legea salarizării. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat dezbateri publice cu privire la proiectul de lege care vizează hărțuirea la locul de muncă. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

02.2022
7
7
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la formularul transmis de către echipa deFacto.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat dezbateri publice cu participarea sindicatelor și societății civile cu privire la o inițiativă legislativă legată de prevenirea și contracararea fenomenului de hărțuire la locul de muncă. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.86, 186, 211, 355)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. (Informație oferită de către deputat în urma completării formularului trimis de către echipa deFacto.)

03.2022
0
0
competențe folosite
04.2022
3
3
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat o întâlnire, în incinta Parlamentului, cu Elena Crismari, consilieră locală din satul Dolna și vicepreședinta Rețelei Naționale a Femeilor cu Dizabilități din Republica Moldova.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Încurajarea cetățenilor să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă (cu prezența deputatului)

A organizat dezbateri publice privind mecanismele de prevenire și contracarare a fenomenului de bullying.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat, împreună cu alți deputați, la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.).

05.2022
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat o întâlnire cu cetățenii, în incinta Parlamentului.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24; ș.a.)

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat, împreună cu alți deputați, la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.

05.2023
0
0
competențe folosite
06.2023
9
9
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Comisia drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. Sursa: Din răspunsul oferit de către deputat la formularul expediat de către echipa deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Comisia drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. Sursa: Din răspunsul oferit de către deputat la formularul expediat de către echipa deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare către președintele Consiliului pentru Egalitate, Ian Feldman, în legatură cu cele mai des invocate aspecte în plângerile examinate de Consiliu în domeniul educației.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare către ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, în privința carierei de piatră de la Japca, in contextul în care au fost plângeri de la locuitori, ai căror case au fost avariate.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Comisia drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. Sursa: Din răspunsul oferit de către deputat la formularul expediat de către echipa deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Comisia drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. Sursa: Din răspunsul oferit de către deputat la formularul expediat de către echipa deFacto.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat, împreună cu alți deputați, la Proiectul de lege privind protecția animalelor.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Comisia drepturile omului și relații interetnice, din care face parte. Sursa: Din răspunsul oferit de către deputat la formularul expediat de către echipa deFacto.

07.2023 08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din care face parte (sursă: informație preluată din formularul transmis de către echipa deFacto).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

Fiind inițiatoare a procesului de ratificare a Convenției 190 cu privire la hărțuirea la locul de muncă, a creat un grup de lucru pentru armonizarea legislației în contextul prerogativelor Convenției. (sursă: informație preluată din formularul transmis de către echipa deFacto).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma „deFacto” privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul. 

10.2023 06.2024
0
0
competențe folosite