17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul4

Vezi tot clasamentul
4
101.8
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

101.8puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
27.12.1990
Profesie
Economist
Studii
  • 2016 -2017 - University of Edinburgh, Scoția, UK, Masterat în Business Internațional;
  • 2010 - 2013 - Academia de Studii Economice din Moldova, Licențiat în științe economice;
  • 2006 – 2010 - Colegiul Financiar-Bancar, Studii medii de specialitate în management.
Funcții anterioare
  • 2017 – prezent - Membru Biroul permanent Național PAS;
  • 2013 – 2016 – Specialist comunicare & relații publice, Expert-Grup.

Punctajul pe categorii

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

50.5 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

40.8 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

10.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 13.09.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
8
8
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018.

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat persoanele interesate la consultările publice pentru noul Cod Feroviar organizata de către Parlament. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art.33, 341).

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind modificarea Legii drumurilor nr.509/1995 (art.6).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

10.2021
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat persoanele interesate la consultarile publice asupra Proiectului de lege cu privire la condominiu. 

0.52
1
punct
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitate.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

S-a întâlnit cu cetățenii moldoveni care se află la Viena, unde a discutat despre situația actuală și planurile de viitor.

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat persoanele interesate la audierile publice asupra Proiectului de modificare a codului navigației maritime. 

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat cetățenii la consultarile publice asupra Proiectului de lege cu privire la piața petrolieră. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări.

11.2021
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat, la ședința plenară din 25.11.21 întrebare către Ministrul Finanțelor, Dumitru Budeanschi cu privire la Proiectul nr. 365 care prevede modificarea unor acte normative din 22.11.21 ce vizează politica bugetal fiscală pentru anul 2022. Time code 5:32:54 – 5:33:44.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei din care face parte, Comisia Economie, Buget și Finanțe. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarație la tribuna Parlamentului despre compensarea și ajutorul oferit din partea guvernului pentru 3 categorii de populație cu privire la prețul gazelor (Proiectul nr. 349 privind copensarea cheltuielilor gazelor naturale, energiei termice în perioada rece a anului).  Time code 5:20:56 - 5:25:37.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.) 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova. 

12.2021
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege cu privire la condominiu. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

A depus un denunț la Procuratura Generală în baza investigațiilor efectuate de TV8/Cutia Neagră în cazul contractelor publice de achiziție de energie electrică întreprinse de compania „Furnizare Energie” SRL care restrânge artificial concurența de pe piață.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A solicitat includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din data de 09.12.21, Proiectul nr.380 privind efectuarea unui audit public extern în domeniul gazelor naturale. Time code 11:08 - 11:38.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la Moldovan-American Convention în Las Vegas unde a discutat despre problemele cu care se confruntă cetățenii noștri din SUA (simplificarea procedurii de investiții în Moldova; evitarea dublei impozitări; oferirea serviciilor consulare online). 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale. 

01.2022
5
5
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Transportatorilor Auto în Regim de Taxi (ATAT) și a companiilor locale de taxi, unde a discutat despre problemele domeniului, evaziunea fiscală comunicând că în cel mai scurt timp, se va vota în Parlament o legislație care să combată concurența neloială.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat Consiliului Concurenței să înceapă investigații în sectoarele: industria alimentară, domeniul construcțiilor și al imobiliarelor în care s-a observat creșterea prețurilor în perioada octombrie - decembrie 2021 depășind media stabilită. Totodată a solicitat să fie identificați agenții economici care au majorat prețurile în mod neobișnuit și să fie investigate acțiunile acestora prin prisma respectării legislației concurențiale.

02.2022
9
9
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A organizat 8 ședințe de lucru interinstituționale pe subiectele turism, piața petrolieră, concurență, comerț online și industria taxiurilor, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A invitat conaționalii noștri din regiunea Londra, la o discuție alături de colegii din Parlament - Artur Mija și Ana Calinici.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat alături de deputații Ina Coșeru, Mariana Cușnir și Viorel Barda la întâlnirea cu cetățenii din localitățile Mateuți și Păpăuți din r. Rezina, unde au discutat cu cetățenii despre situația politică și economică din țară, dar și despre proiectul de lege care ar permite incinerarea anvelopelor uzate.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat împreună cu câțiva colegi din Parlament, întâlniri cu locuitorii a două sate din raionul Rezina, unde au discutat despre situația politică și economică din țară, inclusiv despre un proiect de lege care ar permite incinerarea anvelopelor, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal – art.5, 24, 69, ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/15.12.2017 – art.11). 

03.2022
11
11
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat mai multe întrebări către domnul Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu.   

Care este perspectiva de a restabili sau a crește această rezervă?”  

Veți relua acest nivel de importuri necesar de a fi acoperit sau veți lua în calcul oferta de piață?”  

Cum vedeți mai departe evoluția rezervelor ale statului? Poate puteți să ne spuneți și despre tendințele sau prognozele în ceea ce privește importurile în următoarea perioadă?”  

Cum veți acționa în continuare pe rezervă de stat, care indicatori veți lua în considerare?” 

Deci în estimările pe care le-ați publicat recent ați luat în considerare și compensațiile oferite de guvern în ceea ce privește resursele energetice?” 

Time code 5:59:39 - 6:03:10

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat întrebare către deputatul Vladimir Bolea cu privire la Proiectul de lege 418 din 23.12.2021 Proiectul de lege pentru modificarea legii nr.1100 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice. Prevederile pe care le-am propus prin amendament intră în vigoare după 12 luni sau trebuie să clarificăm dacă ar putea intra imediat, pentru că sunt niște prevederi care nu necesită  pregătiri adiționale?”  Time code 4:46:14 - 4:46:56 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Florești în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în municipiul Chișinău în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Căușeni în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Cahul în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Ialoveni în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Nisporeni în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat întâlniri cu cetățenii în raionul Rezina în care a discutat despre cum percep cetățenii dezvoltarea economică a țării, ce opinie au față de antreprenori și față de stat.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A completat formularul trimis de către echipa deFacto, oferind informații despre activitatea din perioada 17 ianuarie 2022- 4 martie 2022. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei economie, buget și finanțe, confirmând prin completarea formularului trimis de deFacto.

04.2022
12
12
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la  Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Autor al Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputatul Dan Perciun cu privire la Proiectul nr.118 din 04.04.22 Proiectul de lege privind modificarea legii nr. 133 din 2008 cu privire la Ajutorul Social. “Proiectul de lege va intra imediat în vigoare sau există o perioadă de tranziție?” Time code 1:34:30 - 1:35:25 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Tahnăuți din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Echimăuți din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Cuizăuca din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Pereni din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Priceni-Răzești din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut discuții la primărie, în curți și la casele oamenilor în localitatea Ignăței din r. Rezina. Le-a vorbit despre recentele decizii luate de autoritățile centrale, printre care indexarea și majorarea pensiilor și a altor indemnizații, amnistia datoriilor celor cu gospodării țărănești inactive, limitarea dobânzilor la creditele de la firmele de microcreditare, majorarea substanțială a fondului de subvenționare pentru agricultori și despre reforma ajutoarelor sociale.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare către deputata Liliana Nicolăescu-Onofrei cu privire la Proiectul nr.123 din 05.04.22 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. “Ce presupune informația ce afectează spațiul informațional public?” Time code 1:48:05 - 1:49:50 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Autor al Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.24; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/2017 – art.11)

05.2022
8
8
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut audiențe și a discutat cu oamenii din localitatea Ghiduleni, r. Rezina.  

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut audiențe și a discutat cu oamenii din localitatea Otac, r. Rezina.  

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut audiențe și a discutat cu oamenii din localitatea Cogîlniceni, r. Rezina.  

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut audiențe și a discutat cu oamenii din localitatea Lalova, r. Rezina.  

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut audiențe și a discutat cu oamenii din localitatea Peciște, r. Rezina.  

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă (art.2, 4).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

Alături de colega Marina Morozova, a vizitat Zona Economică Liberă din Tvardița, Taraclia, inclusiv o întreprindere cu 1400 angajați,  care produce și exportă mii de tone de produse alcoolice în toată lumea - Argentina, Chile, SUA, Europa.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat două întrebări către deputatul Vladimir Bolea cu privire la Proiectul nr. 37 din 09.02.2022  Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - art. 4, 7, 8, 9; Codul fiscal - art.15, ș.a.)  Cum pe termen lung îi aducem pe acești lucrători, cum ați vedea tranziția de la muncitori zilieri în acest regim simplificat?” Time code 3:29:05 - 3:30:07

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
5
5
competențe folosite
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.118/2020 privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (art.1, 3, 4, ș.a.)

1.52
3
puncte
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A vizitat liceul „Ion Creangă” din satul Cuizăuca, raionul Rezina, unde au fost finalizate lucrările de iluminare electrică interioară a instituție dincadrul programului „Satul European”, finanțat de Guvern. Totodată a avut o discuție și cu colectivul de profesori ai liceului și unde i-a asigurat că statul va investi în continuare în condiții mai bune de studii. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Liliana Vițu-Eșanu, Președinta Consiliului Audiovizualului cu privire la raportul de activitate pentru anul 2022 a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova Cum vede acest progres și datorită căror aspecte s-a datorat evoluția noastră în tot ce înseamnă libertatea presei consimțită și confirmată de rapoartele internaționale?  

Time code 1:54:28 - 1:56:21 

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A trimis o sesizare la Procuratura Generală pentru a investiga dacă deputații ȘOR au comis abuz în serviciu.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

Împreună cu Ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija s-a întâlnit cu primarii din raionul Rezina unde au discutat despre progresele în implementarea celor 9 proiecte în Satul European în valoare de 35 milioane lei unde se construiesc sisteme de apă, canalizare și iluminat stradal. Aceștia i-au informat pe primari că vor aloca mai multe resurse pentru construcția, reparația drumurilor și pentru proiecte expres de infrastructură locală.

05.2023
6
6
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege cu privire la interpretarea articolelor 45-49, 51 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean cu privire la Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență „Vreau să ne explicați câteva măsuri pe care le-ați lua și le va lua Guvernul pentru a accelera economia și pentru a o reînvigora? Instrumentul de ordonanță de urgență, puteți să ne spuneți un pic mai multe detalii, cum va funcționa, dacă va fi exact ca în Romania sau va fi un pic similar, dacă ați putea să ne dați detalii la această etapă?” 

Time code 7:49:03 - 7:53:27 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat mai multe întrebări către Procurorul General Interimar cu privire la ridicarea imunității a deputatei Marina Tauber „Ce fel de măsuri restrictive se aplică împotriva acestor persoane, câte au fost reținute, dacă au interdicția de a părăsi țara, dacă în general ce îi oprește ca ei să fie implicați în continuare în aceste scheme grave de finanțare ilegală a partidelor, dacă puteți să detaliați anume acest aspect și cum să nu admitem acești indivizi să mai participe în continuare la finanțarea ilegală a acestei grupări criminale? Dacă e nevoie să intervină legal, nu știu Parlamentul prin modificări a legilslație ca să fie clar și pentru judecători că dacă persoana dată comite iarăși aceiași inegalitate să fie aplicată? Există măcar o persoană dincolo de deputată care este aplicat acum arest la domiciliu sau arest din acele 60 pe care le-ați menționat?” 

Time code 4:04:42 - 4:10:08 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A solicitat includerea pe ordinea de zi a Proiectului 134 Reorganizarea CNPF. 

Time code 27:00 - 27:09

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A făcut declarații în plenul Parlamentului de la tribună despre Adunarea Generală din 21 mai 2023, unde a menționat despre mesajul transmis de către moldoveni (dorința de a fi în UE, pace, democrație, bunăstare, ridicarea nivelului de trai). Acesta a menționat despre cum UE ne poate ajuta, dar și despre avantajele economice odată cu intrarea în UE, beneficiile acordului de asociere, volumul de exporturi către UE, locuri de muncă, salarii decente, exemplul României, acțiunile guvernărilor anterioare, reforma justiției, suținerea antreprenorilor, programul „373” . 

Time code 7:26:24 - 7:33:23 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor – art.28, 28`1; ș.a.) 

06.2023
10
10
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală, referindu-se la  braconajul vamal și necesitatea licenței „Vreau să înțeleg dacă aceste prevederi au rămas și necesitatea acestei modificări?” 

Time code 1:15:17 - 1:15:42 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A făcut o declarație cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală.

Time code 2:13:51 - 2:19:13

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări pe același subiect către Ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală. „Vreau să ne clarificați referitor la cheltuielile aferente consolidării culturii corporative și spiritului de echipă în sens că câteva exemple de activități? Puteți să ne clarificați deci, deducerea pentru persoanele a sumei achitate pentru creditele ipotecare, e vorba despre toată rata sau doar partea dobânzii? Deci ca să înțeleg, reiese din asta că statul efectiv va compensa zicem o rată din an?” 

Time code 1:10:29 - 1:15:16

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A solicitat includerea pe ordinea de zi al Proiectului de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. 

Time code 18:41 - 18:57

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Minisitra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional). „Puteți să ne explicați foarte succint două maxim trei măsuri care vor duce la o reducere al termenului examinării instanței în special al cazurilor de mare corupție, dincolo de faptul că se creează acest tribunal (Tribunalul Anticorupție) pentru că oricum este vorba de proceduri ca să înțeleagă și cei de acasă?”

Time code 59:06 - 1:00:45

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A solicitat includerea pe ordinea de zi, pe agenda din 30.06.23, 07.07.23 a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală. 

Time code 9:12:57 - 9:13:13

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Prim-ministrul Dorin Recean cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10, 17, anexa nr.3). „Ați putea să ne spuneți pentru ce linii generale a fost folosită această asistență extrenă pe care am primit-o de la partenerii noștri? Puteți încă odată să ne explicați nouă, dar și oamenilor care ne privesc necesitatea majorării salariilor pentru acești funcționari, impactul lor din totalul acestei rectificări și în general dacă dumneavoastră ați venit cu această idee de a majora sau altcineva din membrii Cabinetului de miniștri?”  

Time code 14:09 - 17:21

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Sergiu Știrbu, membru al Curții de Conturi, cu privire la Raportul Curții de Conturi ce ține de Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2022. „De ce a apărut acest excedent, mai exact cum acest sold cumulativ este, unde el merge, dacă mai specific și mai exact, unde merg aceste fonduri suplimentare și de ce a apărut în 2022 acest excedent?”  

Time code 5:08:04 - 5:08:58

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări pe același subiect către Alexei Gherțescu, Președinte al Consiliului Concurenței cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2022 „În cazul ultimelor amenzi aplicate cum asta a adus la schimbarea comportamentului agentului economic și al sectorului vizat? Ați putea totuși să ne spuneți dacă aveți câteva priorități dincolo de investigațiile la care lucrați, sunt pe finalizare, pe ulei, pe drumuri, petroliere, dacă sunt alte sectoare prioritare cu impact major pe care le analizați fără să dați detalii care ar putea eventual afecta investigațiile sau ancheta?”  

Time code 6:09:55 - 616:27

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.4, 5, 17, 20).

07.2023
10
10
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Ivan Darii cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. „De ce este nevoie de astfel de bariere birocratice în plus?”  

Time code 4:36:11 -  4:37:13 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A propus includerea pe odinea de zi a Proiectului nr. 200 din 22.06.23 Acordul de finanțare în domeniul agriculturii de 50,1 mln. euro.  

Time code 29:32 - 30:21

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA„CET-Nord”) - Faza II”.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu cu privire la Audierea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților copilului în Republica Moldova în anul 2022. Acesta a abordat subiectul deportările ilegale de copii din Ucraina. „Instituția dumneavoastră a avut vreo opinie, poziție publică pe acest subiect? Vă afiliați mandatului și poziției Curții de la Haga?” 

Time code 3:08:14 - 3:09:12

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectul de lege privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului ”Credite pentru conservarea energiei” finanțat și implementat de Corporația Financiar.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

Împreună cu Prim-ministrul Dorin Recean, a întreprins o vizită de lucru în raionul Rezina. S-au întâlnit cu agenți economici - un producător de mobilă în Cinișeuți, un producător de cașcaval în Horodiște și o pensiune din Țîpova, comuna Lalova unde le-au transmis că vor continua să susțină economia și că este o prioritate-cheie a acestui guvern. Totodată au avut o discuție și la Consiliul Raional, cu primari și mai mulți oficiali unde nouă localități din Rezina beneficiază de proiecte în cadrul „Satul European” și de asemenea 12 au câștigat proiecte în cadrul „Satul European Expres”.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014 – art.5, 45, 80, ș.a.; Codul Contravențional nr. 218/2008 – art.197). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Constantin Borosan, secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea separării și certificării operatorilor de transport al gazelor naturale). „Vreau să-mi explicați și să-mi confirmați încă odată impactul finalizării acestui proces ca să înțeleagă și cei de acasă.” 

Time code 1:36:26 - 1:37:45

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Amendamente la proiecte de lege

A prezentat în cadrul ședinței parlamentare din 07.07.2023 raportul Comisiei asupra Proiectului de lege privind serviciile de finanțare participativă în cadrul căruia a prezentat și amendamentul pe care la propus pentru acest proiect. 

08.2023
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autor al Proiectului de lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

09.2023 06.2024
0
0
competențe folosite