17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul52

Vezi tot clasamentul
52
17
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

17puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
15.10.1964
Profesie
Economistă, profesoară
Studii
  • 1995 - Doctor în economie/Economie și management în ramură și domeniu de activitate;
  • 1987 - Facultatea Economie, USM.
Funcții anterioare
  • Conferențiar universitar, doctor în cadrul Departamentului Investiții și Activitate Bancară. la Facultatea Finanțe a Academiei de Studii Ecomomice din Moldova.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

11 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

6 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
4
4
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255 din 16.12.2021 (art.1, anexa nr.1) 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu deputați în propunerea unei modificării de lege (art. 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la propunerea Proiectul de lege cu privire la protecția socială a copiilor războiului.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

 S-a aliat cu alți deputați la modificarea Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.2003 (art.6, 9, 111, ș.a.)

10.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A propus includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea legii nr. 338 cu privire la drepturile copilului .

11.2021
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare în plenul Parlamentului cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat întrebări, interpelări Ministrului Educației cu privire la motivul prelungirii vacanței copiilor;

12.2021
4
4
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost co-autoare, a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23).

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o interpelare către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă privind numărul de șomeri înregistrați și calificarea lor.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A propus completarea ordinii de zi a ședinței plenare a Parlamentului cu Proiectul de lege privind modificarea legii nr. 338 privind drepturile copilului nr. 183 din 12.08.2021.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o interpelare către Ministrul Infrastructurii cu privire la situația de la Poșta Moldovei unde locuitorii stau afară, în rând pe timp de iarnă.

01.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat o întrebare în plenul Parlamentului prim--ministrei, Natalia Gavriliță, cu privire la instituirea stării de urgență.

02.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A solicitat Curții Constituționale să interpreteze prevederile Legii Supreme, prin care statul este obligat să asigure un trai decent fiecărui cetățean.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

La ședința plenară din 03 februarie 2022 a adresat două întrebări despre permiterea avizării de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică împreună cu Ministerul Sănătății a importurilor de vaccinuri împotriva COVID-19, cu un termen de valabilitate mai mic de 6 luni de zile și despre raportarea modului cum s-au epuizat aceste stocuri.

03.2022
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare la ședința plenară a Parlamentului la data de 31 martie 2022 privind propunerile pentru ameliorarea situației în contextul majorării ratelor la credit 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A propus includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 31.03.2022 invitarea în ședința în plen a Parlamentului a ministrului Educației și Cercetării, Anatolie Topală pentru clarificarea unor aspecte în domeniul finanțării în sistemul educațional și pentru găsirea mijloacelor financiare pentru acoperirea deficitelor din sistemul educațional.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.96, 104).

04.2022
1
1
competență folosită
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autoare a Proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat.

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
1
1
competență folosită
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autoare a Proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la veterani nr. 190 din 08 mai 2003 (art.14).

05.2023
0
0
competențe folosite
06.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat o întrebare, în plenul ședinței Parlamentului din 30.06 2023, ministrei Finanțelor, Veronica Sirețeanu, pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat o întrebare, în plenul ședinței Parlamentului din 09.06.2023, Secretarului de Stat, Vasile Cușca din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A avut o luare de cuvânt în plenul ședinței Parlamentului din 09.06.2023, pe marginea Proiectului de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2023. 

07.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

La ședința plenară din 20.07.2023 a propus includerea pe ordinea de zi a două proiecte menite să susțină familiile cu elevi. Acordarea unui suport financiar de 1000 de lei elevilor din bugetul de stat de 1 septembrie și alimentarea din partea statului a elevilor cuprinși în ciclul de învățământ obligatoriu.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat două întrebări, în plenul ședinței Parlamentului din 07.07.2023, Ministrului Educației și Cercetării, Anatolie Topală pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea codului de știință și inovare.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat o întrebare, în plenul ședinței Parlamentului din 07.07.2023, Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor eliberate prin concurs).

08.2023 06.2024
0
0
competențe folosite