17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul25

Vezi tot clasamentul
25
44
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

44de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
28.04.1967
Profesie
Funcționară Publică, profesoară
Studii
 • 1984-1989 Universitatea de Stat din Republica Moldova - Specialitatea Matematică și Cibernetică;
 • 1974-1984 Școală Medie, satul Catranîc.
   
Funcții anterioare
 • August, 2021 - prezent
  Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • 2015 – 2017
  Șefa Secției Politici Educaționale și Management, Direcția Generală Educație Fălești;
 • 2007 - 2014
  Șefa Centrului Metodic, Direcția Generală Educație Fălești.
   

Punctajul pe categorii

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

28.5 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

9.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

6 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 11.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 213 cu privire la modificarea Legii 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art. 7, 91).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 214 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieții Financiare - art. 15; Legea concurenței 183/2012 - art. 44).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 215 cu privire la modificarea unor acte normative (Codul Fiscal 1163/1997 - art. 1323; Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public - art. 9).

10.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 299 din 22.10.2021, Completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.).

11.2021
10
10
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o petiție către Ministerul Sănătății cu privire la încălcările din partea lucrătorilor medicali din cadrul Spitalului Raional Fălești.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele altor comisii parlamentare

A participat la masa rotundă pe subiectul identificării soluțiilor necesare pentru a îmbunătăți situația privind accesul elevilor la apă potabilă și sanitație în școli, organizată cu suportul Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o petiție către Serviciul Fiscal de Stat în legătură cu terenurile transmise în folosința UCOOP.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat întrebare către reprezentanta Consiliului Vizualului privind măsurile întreprinse pentru a exclude situațiile de dominare în formarea opiniei publice și garantarea pluralismului de opinii.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o petiție către Ministerul Afacerilor Interne cu privire la controalele abuzive de către organul de urmările penală din raionul Fălești.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o petiție către Centrul Național Anticorupție cu privire la controalele abuzive de către organul de urmările penală din raionul Fălești.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A vizitat ocolul Silvic Fălești, unde a avut o discuție despre problemele cu care se confruntă și situația actuală a ocolului Silvic Fălești.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisie Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media, audierea raportului cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A organizat consultări publice pe baza educației incluzive în învățământul general și ulterior crearea unui grup de lucru. La această consultare au fost prezenți reprezentanți ai societății civile, SAP-urilor, MEC și Ministerul Finanțelor.

12.2021
4
4
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A participat la o ședință de lucru împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai societății civile și deputații din comisiile parlamentare de profil, cu privire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, care vor reglementa fenomenul hărțuirii la locul de muncă.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la o ședință cu cetățenii din raionul Fălești, s-a discutat despre activitatea politică pentru anul 2022.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la o întâlnire cu agricultorii și conducerea raionului Fălești, unde s-a discutat despre realizările în domeniu și ulterioare proiecte de reformare pentru a ameliora nivelul de productivitate în sector. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma „deFacto” privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul. 

01.2022
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A participat la atelierul de lucru privind recomandările pentru reforma cadrului legislativ bazat pe accesul la informațiilor publice.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la audieri cu cetățenii în incinta sediului PAS Fălești.

02.2022
6
6
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A participat în cadrul ședinței de lucru privind incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist. S-a discutat asupra analizei actelor normative care reglementează domeniul autismului sau are tangență cu acesta, precum și crearea unui concept de metodologie al cercetării privind copii și tinerii cu tulburări de spectrul autist. 
 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A participat în cadrul audierilor publice, organizate de Comisia protecție socială, sănătate și familie în parteneriat cu Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, cu privire la executarea Codului educației, nr. 152 din 17.07.2014, Capitolul VI. Învăţămîntul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Educaţia incluzivă. 
 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.74, 93, 177, ș.a.). 
 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.3274, 400). 
 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A avut o întâlnire cu lucrătorii medicali din centrele de sănătate din satele Chetriș și Năvîrneț în raionul Fălești. S-a discutat asupra situației complicate care a apărut în cadrul centrelor de sănătate din cauza epidemiei Covid-19. 
 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A participat la ședința grupului de lucru privind incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist. Membrii grupului au propus realizarea unui studiu privind analiza de impact a legislației naționale din domeniul sănătății mentale/persoanelor cu dizabilități în contextul reabilitării persoanelor cu TSA. 
 

03.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.340, 341, 342, 3421; Codul vamal nr.1146/2000 – art.20; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16).

04.2022
6
6
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Amendamente la proiecte de lege

A propus amendament la legea privind învăţământul dual. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la dezbateri publice cu privire la implementarea Legii nr.66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate.  

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

S-a întâlnit cu cetățenii din satul Albinețul Vechi.  

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

S-a întâlnit cu cetățenii din satul Horești. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

S-a întâlnit cu cetățenii din satul Taxobeni.  

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat informații de la Primăria Catranîc. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputată la formularul expediat de către echipa deFacto)

05.2022
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat în cadrul exercițiului „Deputat responsabil”, în perioada 21-23 mai, a avut întâlniri cu locuitorii comunelor Pînzăreni și Sărata Veche, raionul Fălești. În cadrul acestor întâlnirii, localnicii au împărtășit problemele cu care se confruntă, dar și așteptările pe care le au de la deputați. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat întrebare către reprezentanta Consiliului Audiovizual cu privire la pârghiile de protejare a cetăţenilor de fenomenul de manipulare media. 

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

05.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat în cadrul şedinţei comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A acordat întrebare către Ministrul Educaţiei, cu privire la programul naţional de studiere a limbii române destinat minorităţilor etnice.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat în cadrul şedinţei comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

06.2023
4
4
competențe folosite
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Codului Penal al RM nr.985 din 18.04.2002 (art.257). 
 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A răspuns la solicitarea de informaţie din partea platformei deFacto privind atribuţiile de care a făcut uz.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat Proiectului de lege pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr.1252/2000.

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (art.43, 49).

07.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”).
 

08.2023 07.2024
0
0
competențe folosite