17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul48

Vezi tot clasamentul
48
20
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

20de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
27.10.1982
Profesie
jurist
Studii

2004 – 2005 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI – obținerea gradului de Magistru în drept, Dreptul Antreprenoriatului 

2000 – 2004 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Catedra de Drept, Specialitatea - Drept Economic, Chişinău, Republica Moldova.

Funcții anterioare

decembrie 2014 -prezent
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

05.09.2011- prezent

Șef al Departamentului Juridic în cadrul Fundației de Binefacere „SOLUȚIA“

06.10 2011- februarie 2014

Jurist Principal în cadrul AIS Moldpress IS (Monitorul Oficial al RM)

01.12.2010- 11.04.2012

Jurist superior in cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4

26.06.2009  - 26.06.2010

Avocat stagiar în BIA „Barrister Service”

2006-2009   

Sportiv Profesionist, Maestru în rugby de clasă Internaţională, membru Lotului Republicii Moldova la Rugby, medaliat cu bronz la Campionatul European la rugby (Moscova 2007)

2006 – 2009

Acordarea serviciilor juridice în baza de contracte de prestare a serviciilor juridice

Ianuarie 2006

Jurist în Compania Mixtă Moldo-Germană „T.Schmidt Landbau”

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

18 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

2 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 11.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comsiilor permanente

A participat la Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 23 septembrie 2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comsiilor permanente

A participat la Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 16 septembrie 2021.

10.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitare de informații de la organele de stat.

A depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii nr. 144 din 14 octombrie curent, cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei, cunoscută și drept Convenția de la Istanbul.

11.2021
2
2
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit proiectul de lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale utilizate de consumatorii gospodăriilor casnice.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea modalității și a condițiilor de procurare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova.

12.2021
4
4
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități - 23 decembrie 2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 24 decembrie 2021, a făcut declarații și a formulat întrebări despre modificarea Legii cu privire la Procuratură .

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități - 3 decembrie 2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 3 decembrie 2021, a făcut declarații și a formulat întrebări despre prevenirea, investigarea și sancționarea corupției politice și electorale.

01.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități - 21 ianuarie 2022.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 20 ianuarie 2022 a propus amendamente la Hotărârea nr.38 din 19 ianuarie 2022 privind declararea stării de urgenţă.

02.2022
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege privind măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică ți pandemia COVID-19. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 3 februarie 2022 s-a expus aferent concursului de selectare a directorului general al Centrului Național de Corupție.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 3 februarie 2022 s-a expus aferent Proiectului de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. 

03.2022
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 31 martie 2022.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.96, 104). 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (art.2)

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii achizițiilor publice nr.131/2015 (art.65).

04.2022
0
0
competențe folosite
05.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 12 mai 2022.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 5 mai 2022.

06.2022 04.2023
0
0
competențe folosite
05.2023
1
1
competență folosită
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A acordat întrebare către Ministrul Educaţiei, cu privire la posibilitatea de oferire a instruirilor în domeniul învățământului medical profesional de către instituțiile private.

06.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare Secretarului General al Guvernului cu privire la efectele amalgamării localităților asupra drepturilor de proprietate.

07.2023 08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței plenare din 7 septembrie s-a expus asupra proiectelor de infrastructură energetică.

10.2023 06.2024
0
0
competențe folosite