17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul34

Vezi tot clasamentul
34
34.8
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

34.8de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
06.11.1968
Profesie
filolog, profesor de limba și literatura română
Studii
  • Ianuarie-mai 2002 Cursul “Evaluarea programelor educaționale internaționale”, Teachers College, Universitatea Columbia, New York SUA;
  • 1985-1990 Studii Superioare (echivalent Masterat), specializarea Limba și Literatura Română, Universitatea de Stat;
  • Licențiată în filologie, profesor de limba și literatura română (diplomă cu mențiune) Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de litere.
Funcții anterioare
  • Consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării;
  • Viceministru al Educației, iulie 2013-august 2015; 
  • Consilier al Ministrului Educației, 2012 –2013.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

16.3 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

13 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

5.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 11.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
7
7
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la data de 14.09.21 împreună cu colegii din comisia din care face parte (Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media), la întâlnirea cu echipa „Părinții Soldari” unde a discutat despre asigurarea unui mediu adecvat de igienă și sanitație în școli; eradicarea taxelor ilegale; evaluarea experiențelor de învățare on-line; utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în sistemul educațional; importanța unor concursuri reale pentru ocuparea funcțiilor manageriale în instituțiile de învățământ.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisie din 08.09.21 din care face parte (Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media) prin intermediul unei postări.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la data de 08.09.21 la întâlnirea cu colegele de la patru SAP-uri (Servicii de Asistență Psihopedagogică) unde au discutat depre probleme și soluții.

1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A expediat un demers în adresa Guvernului, cu scopul ca acesta să vină cu propuneri de candidați pentru concursul la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.9; ș.a.). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.) 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91). 

10.2021
6
6
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitate. 

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat persoanele interesate să contribuie la proiectul de lege privind modificările la Codul serviciilor media audiovizuale.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.). 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Autoare a Proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.32, 36, 37, ș.a.). 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

A expediat o sesizare în adresa Consiliului Audiovizualului prn care le-a cerut îndeplinirea atribuțiilor conform legii.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege cu privire la publicitate. 

11.2021
4
4
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Co-Autoare a Proiectul de hotărâre pentru respingerea raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului pe anul 2020. 

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat persoanele interesate la consultarea publică organizată de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din care face parte cu privire la Proiectului de lege nr. 322 din 03.11.2021, care prevede modificarea Legii nr.1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Autoare a Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova. 

12.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat că la data de 26.11.21 a participat la ședința Comisiei Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. 

01.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost Autoare a Proiectului de lege pentru completarea Legii nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Capitolul I).  

02.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut o întâlnire cu reprezentantele IMS (International Media Support) unde a discutat despre problemele dezvoltării sectorului mass-media în Republica Moldova, importanța susținerii eforturilor de sporire a libertății presei și a pluralismului de opinie în mass-media, precum și a celor de promovare a unui jurnalism profesionist și responsabil.

03.2022
0
0
competențe folosite
04.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autoare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.).

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Liliana Vițu-Eșanu, Președinta Consiliului Audiovizualului cu privire la raportul de activitate pentru anul 2022 a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova abordând procesul de lucru ce ține de stat candidat la Uniunea Europeană. Care a fost contribuția dumneavoastră până la acest momemnt, care a fost contribuția instituției Consiliului Audio Vizualului și ce priorități există pe mai departe având în vedere și apropierea termenului de deschidere a negocierilor pentru aderare?  

Time code 1:06:55 - 1:07:29 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A făcut declarații în plenul Parlamentului de la tribună despre succesele Consiliului Audiovizualului în urma prezentării al raportului de activitate pentru anul 2022 (componența nouă ce a fost aleasă la sfârșitul anului trecut; eficiența instituției și atribuțiile sale: apărarea interesului public; dezvoltarea serviciilor media vizuale în conformitate cu legile, normele, standartele și practicile internaționale; asigurarea unei informații pluraliste și obiective a populației; procese de lucru mult mai bine planificate și transparente; toată activitatea și toate deciziile Consiliului Audiovizualului au fost publice; au fost consultate, informate toate părțile interesate; calitatea raportului; responsabilitatea angajaților).

Time code 2:25:07 - 2:30:57 

05.2023
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către directorul general al TRM, Vlad Țurcanu cu privire la Proiectul de hotărâre cu privire la rapoartele anuale ale organelor de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public național de servicii media pentru anul 2022  „Pe domeniul programelor sau produselor care ar spijini în mod special partea de educație, partea de promovare a culturii, partea de promovare a lecturii care sunt ideile dumneavoastră pentru viitor, pentru că aici mă refer nu numai revigorarea și să fie de bun augur a Moldova 2, Moldova culturală, dar în opinia mea aceste domenii trebuie să fie pregnante și la Moldova 1 și nu doar în știri despre evenimente și ci în programe, produse dedicate, deci dacă aveți în vedere aceste lucruri și atunci cum credeți că ar trebui făcute?”   

Time code 2:21:18 - 2:22:36

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

Împreună cu colegii de la Parlament, Ministerul Educației și Cercetării, Președinție și DGETS, a avut o discuție cu mai mulți manageri din instituțiile de învățământ din Chișinău, pe marginea proiectului de modificare a Codului educației.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru cu privire la Proiectul de lege privind accesul la informațiile de interes public „Cu privire la articolul 10 Actualizarea informațiilor de interes public în care sunt prevăzute prezentarea sau actualizarea informațiilor de interes public sunt prevăzute 7 zile lucratoare de la data disponibilității materialelor, de ce atât de mult dacă este vorba despre disponibilitatea, atunci de ce tocmai 7 zile lucrătoare de ce nu 5 doar sunt disponibile deja informațiile? Cum ați prevăzut dumneavoastră disponibilitatea de soluționare a veșnicei probleme pe care o invocau solicitanții de informații atunci când din partea autorităților sau a unui furnizor de informație, solicitările de informații erau tratate ca și petiții și atunci răspunsul la peteții, noi știm foarte bine prevederile în cât timp vin acestea, de foarte multe ori s-a solicitat posibilitatea de a avea totuși o distincție clară așa încât să nu să se întâmple această extindere de termen exagerată care era în cazul petițiilor, este o prevedere în lege, ați discutat acest aspect și propuneți să-l rezolvați?” 

Time code 4:27:10 - 4:29:29

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat două întrebări către Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate nr. 126 „În ce măsură dumneavoastră considerați că instituțiile noastre sunt deja pregătite pentru a introduce micro-calificările? Care ar fi avantajele implimentării acestei modificări partea de SAP și corelarea cu responsabilitățile Centrului Republican?”  

Time code 45:00 - 47:12

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)

I-a invitat pe toți cei interesați să contribuie cu propuneri la îmbunătățirea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

06.2023
2
2
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A invitat pe toți cei interesați la consultările publice cu privire la un nou proiect de lege privind subvenționarea în domeniul mass-media.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare Președintelui Consiliului de Egalitate, Ian Feldman cu privire la Audierea raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2022. „Discriminarea pe criterii politice și erau cazuri de stabilirea taxelor locale, dacă puteți cumva să exemplificați?”

Time code 5:53:16 - 5:54:40 

07.2023
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A anunțat că organizează discuții publice asupra Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la tineret. 

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A anunțat că organizează consultărilor publice asupra Proiectului de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (art.5, 6, 7, ș.a.), IL nr. 219 din 05.07.2023. 

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la tineret (art.2, 4, 5, ș.a.).

1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A anunțat că organizează discuții publice asupra Proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 15, ș.a.), nr. 218. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare către Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (art.5, 6, 7, ș.a.). „Ce opinie aveți despre o disciplină opțională pentru dezvoltarea competențelor de cercetare a elevilor de liceu?” 

Time code 6:22:58 - 6:34:46

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autoare al Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 15, ș.a.).

08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
3
3
competențe folosite
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15`2, 35`2; Codul educației al RM nr.152/2014 – art.135, 138, 140 ș.a.; Legea nr.100/2017 – art.56).

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind statutul alesului local nr.768/2000 (art.7, 26).

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autoare a Proiectului de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media.

10.2023 12.2023
0
0
competențe folosite