Clasamentul deputaților responsabili

locul43

Vezi tot clasamentul
43
24.1
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

24.1de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
20.04.1964
Profesie
Economistă
Funcții anterioare
  • Prim-directoare adjunctă, ASP.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

23.6 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0.5 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
09.2021
3
3
10.2021
5
5
11.2021
8
8
12.2021
0
0
01.2022
5
5
02.2022
2
2
03.2022
0
0
04.2022
1
1
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
1
1
04.2023
2
2
05.2023
2
2
06.2023
0
0
07.2023
0
0
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 11.09.2023
Parlament ► Plen
1 punct (din 1.5)

A avut o luare de cuvânt în care a făcut o sinteză cu referire la prelegerea Prim-ministrului pentru majorarea salariilor Miniștrilor.

Competența: Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Priministrului cu referire la acordarea de fonduri către Curtea de Conturi.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15) 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de Lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.101`6)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

Sa aliat cu un grup de deputați pentru propunerea Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la veterani nr. 190 din 08 mai 2003 (art.14).

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus includerea pe ordinea de zi a Proiectului de lege 39 din 10.02.2022. privind compasarea majorării la pâine pentru unele categorii de consumatori.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Guvernatorului Băncii Naționale cu referire la rata de bază a Băncii Naționale.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect ce ține de prelungirea termenilor de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat cu un grup de Deputați și a propus Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat cu un grup de Deputați și a propus Proiectul de lege privind măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică ți pandemia COVID-19. 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de lege cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost Autoarea Proiectului de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare cu referire la personalul Curții de conturi. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare cu referire la resursele curții de conturi.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 366 din 22.11.2021 pentru a transfera bani de la bugetul de stat la bugetele locale din Raionul Rezina.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul de Lege nr. 365 din 2021 cu scopul de a suplini în anul 2022 fondul de susținere a populației cu suma de 11 milioane de lei. 

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un Amendament la Proiectul Legii bugetului de statpentru anul 2022 nr. 366 din 22.11.2021 pentru a transfera bani de la bugetul de stat la bugetele locale din Raionul Orhei.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un Amendament la Proiectul Legii bugetului de statpentru anul 2022 nr. 366 din 22.11.2021 pentru alocarea mijloacelor financiare Primăriei Oxentea.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Vice-Ministrului pentru digitalizare cu referire la costurile de implementare a Proiectul de Lege nr. 302 din 26.10.2021. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare Vice-Ministrului pentru digitalizare cu referire la Proiectul de Lege nr. 302 din 26.10.2021 pentru clarificarea Art. 31 aliniatul 2

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare ministrului Finanțelor cu referire la subvenționarea locurilor de muncă.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A avut o luare de cuvânt cu referire la Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autorare la Proiectul de Lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale utilizate de consumatorii gospodăriilor casnice. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoare la Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea modalității și a condițiilor de procurare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autorare la Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea procesului de vaccinare a populației împotriva virusului COVID-19.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă a satului Oxentea.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare ministrului Finanțelor referitor la prestațiile sociale.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare ministrului Finanțelor referitor la mărirea cheltuielilor de personal. 

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.