17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul80

Vezi tot clasamentul
80
4.3
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

4.3puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
09.08.1972
Profesie
Agronom
Funcții anterioare
  • 1994-2007, GȚ-Păsat Iurie Gheorghe, Fondator și conducător;
  • 2007-2011, Î.I Păsat Iurie Gheorghe, Fondator și
    administrator;
  • 2011-2015, 2019-2021, Primăria Bălceana, raionul Hîncești,
    Primar;
  • 2015-2019, Primăria Bălceana, raionul Hîncești, metodist.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

4.3 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat cu alți deputați și a propus modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Proiectul legii a fost înregistrat la secretariatul parlamentului la data de 02 septembrie 2021, sub numărul 215.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat cu alți deputați și a propus modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44. Proiectul a fost înregistrat la secretariatul parlamentului sub numărul 214 la 02.09.2021 

10.2021
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat cu alți deputați și a propus ajustărea prevederilor Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Proiectul de lege a fost înregistrat la secretariatul parlamentului la data de 02 septembrie 2021 sub numărul 213.

11.2021 02.2022
0
0
competențe folosite
03.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Prezentul proiect de Lege este propus în contextul în care actuala redacție a Codului Fiscal prevede că persoanele fizice și persoanele juridice posesoare de autovehicule sunt posesorii automobilelor deja înmatriculate. Autorii propun ca ASP să solicite cetățenilor dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor și raportul de inspecție tehnică perioadă la înmatricularea automobilelor. Deputatul s-a aliat la proiectul de Lege care fost înregistrat la secretariat la data de 23 martie 2022 cu numărul de înregistrare 89. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat cu alți colegi de fracțiune și a semnat pentru modificarea și completarea legii organice nr. 90 din 23.03.2022, privind prelucrarea în regim electronic a datelor dactiloscopice în scopul prelucrării informațiilor pentru o anumită categorie de conducători auto. 

04.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Prezentul proiect are drept scop micșorarea costului serviciilor consulare prestate cetățenilor Republicii Moldova în afara țării și derivă de la constatarea inechității pe care o generează costurile înalte în vigoare. Obiectivul proiectului este de a facilita accesarea serviciilor publice și de solicitare și perfectare a actelor pentru cetățenii care se află temporar sau permanent în afara țării. Proiectul fost înregistrat la secretariat la 21 aprilie 2022, cu nr. 154.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul s-a aliat și a semnat pentru modificarea și completarea Legii nr. 436 privind administrația publică locală. În proiectul de Lege se completează cu aliniatul (3) la art. 29, unde Primarul pentru a soluționa problemele legate de interesele UAT beneficiază de dreptul de a fi primit în audiență în mod prioritar dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, de către conducătorii și angajații instituțiilor publice. Proiectul de Lege a fost înregistrat la secretariat cu numărul 128 la 04 aprilie 2022. 

05.2022
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

Deputatul a semnat pentru proiectul de Lege nr. 171 din 05 mai 2022, privind modificarea Codului Fiscal și cel Contravențional al Republicii Moldova. În proiectul de Lege se propune sancționarea de la 40 la 140 unități convenționale a celor agenți economici ce reambalează sarea iodată și achită conform codului fiscal taxa de poluare a mediului la pungile de 1 kg.  

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

Deputatul sa aliat la proiectul de Lege nr. 104 din 14 aprilie 2023, privind modificarea Codului de executare al Republicii Moldova. Autorii își propun să modifice unele formulări din Legea nr. 443/2004. Intervenția în unele prevederi ale Codului de executare este dictată de necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ excepțional-penal, prin prisma recomandărilor expuse de instituțiile naționale și internaționale.

05.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

Deputatul sa aliat la Proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. Deputații semnatari își propun să modifice zilele de comemorare finalizarea celui de-al doilea război mondial și ziua Europei. 1. 24.05.2023, P7B, 0.5 s-a 

06.2023
0
0
competențe folosite
07.2023
1
1
competență folosită
0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

Deputatul s-a aliat la Proiectul de lege nr. 220, din 10 iulie 2023, pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”)

08.2023 07.2024
0
0
competențe folosite