17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul21

Vezi tot clasamentul
21
46.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

46.5de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
12.10.1978
Profesie
Profesor de istorie
Studii
  • 2002 – prezent - UPS Ion Creangă, Facultatea de istorie - Studii de doctorat;
  • 2001-2002 - UPS Ion Creangă, Facultatea de istorie - Masterat;
  • 1996 – 2001 - UPS Ion Creangă, Facultatea de istorie - Licență;
Funcții anterioare
  • 2014-prezent - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
  • 2009-2014 - Șeful de Cabinet al Primarului General al mun. Chișinău;
  • 2012-2014 - Membru al Consiliului de Administrare, Î.M. „Apă-Canal Chişinău” SA;

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

39 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

6 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

1.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
2
2
competențe folosite
1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autorul Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10).

1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autorul Proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.

10.2021
3
3
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliniat la elaborarea Proiectului Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliniat la elaborarea Proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitate.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliniat la elaborarea Proiectului de lege privind modificarea Legii nr.190/2003 cu privire la veterani (art.5, 7).

11.2021
2
2
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a implicat în elaborarea Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autorul Proiectului de hotărâre privind Raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021.

12.2021
6
6
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Administrație
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A depus o sesizare la Procuratura generală a Republicii Moldova privind atacul raider asupra Î.M. “Infocom”.

0.52
1
punct
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A avut o luare de cuvânt cu referire la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autorul Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarații privind Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 83).

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare în plenul Parlamentului privind Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale. 

01.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 25 ianuarie 2022.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarații în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 3 decembrie 2021.

02.2022
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare în cadrul ședinței plenare din 17 februarie 2022 privind Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 – art.1, 2, 12, ș.a.; Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 – art.26; ș.a.) nr. 397 din 15.12.2021.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

 A adresat o întrebare în cadrul ședinței plenare din 03 februarie 2022 privind Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de director al Centrului Național Anticorupție nr. 20 din 01.02.2022.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autorul Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional al RM – art.135, 136, 137, 423; Legea nr.591/199 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.36; Legea nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale).

03.2022
5
5
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional – art.115, 122, 154; Codul penal – art.232).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autorul Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (art.3, anexa nr.4).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare în ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova din 17 martie 2022 cu privire la Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare în ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova din 10 martie 2022 cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor – art.11, 22, 24, ș.a.; Legea nr.246/2018 privind procedura notarială – art.5, 10, 12; ș.a.).

0.52
1
punct
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarații în ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova din 10 martie 2022 cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 - art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.).

04.2022
2
2
competențe folosite
1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autorul Proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes raional pentru lucrările de reabilitare și extindere a drumului din satul Bobletici raionul Sîngerei (L287.1) spre satul Drujba raionul Ungheni.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.).

05.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A acordat o întrebare la Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR” în cadrul ședinței plenare din 28.04.2023.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A propus includerea pe ordinea de zi în cadrul ședinței plenare din 27 aprilie 2023 a raportului Centrului național cu privirea datelor cu caracter personal pentru anul 2022. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A făcut o declarație la proiectul de hotărâre nr. 87 din 31.03.2023 cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 în cadrul ședinței parlamentare din 14 aprilie 2023.

05.2023
2
2
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A acordat o întrebare în cadrul ședinței plenare din 11 mai 2023 la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor) (Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură). 

06.2023
9
9
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a implicat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Codului Penal al RM nr.985 din 18.04.2002 (art.257). 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare la Audierea Raportului Guvernului Republicii Moldova privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului, în cadrul ședinței plenare din 23 iunie 2023. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare la Audierea Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2022 în cadrul ședinței plenare din 23 iunie 2023. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A avut o întâlnire cu membrii biroului Consiliului Municipal Chișinău al Federației Sindicale a Educației și Științei în care s-a discutat problemele din Educație. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege privind protecția animalelor. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A avut o vizită la Băcioi unde s-a discutat cu locuitorii despre creșterea disponibilității de vânzare a produselor autohtone de către producătorii locali și despre traficul și ambuteiajele în care sunt implicați locuitorii suburbiei. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege privind importul echipamentului sportiv. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

A avut o luare de cuvânt la Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale în cadrul ședinței plenare din 8 iunie 2023. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare la Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale în cadrul ședinței plenare din 8 iunie 2023. 

07.2023
4
4
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

Pe 28 iulie 2023, a avut o întâlnire cu locuitorii de pe strada Maria Drăgan din mun. Chișinău. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A avut o discuție cu locuitorii din comuna Bubuieci pe 21 iulie 2023. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

Pe 20 iulie 2023, s-a întâlnit cu mai mulți specialiștii din domeniul sportului, unde s-a discutat despre viziunea și strategia de sport ce urmează să fie dezvoltată și implementată în mun. Chișinău. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A avut o întrebare la Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal al RM nr.985 din 18.04.2002 (art.257) în cadrul ședinței plenare din 13 iulie 2023. 

08.2023
0
0
competențe folosite
09.2023
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A avut o întrebare la Proiectul de lege pentru modificarea Legii apelor nr. 272/2011 în cadrul ședinței parlamentare din 21 septembrie 2023. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

 A avut o luare de cuvânt la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea instituirii mecanismului de guvernanță energetică și a schimbărilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică).

10.2023 07.2024
0
0
competențe folosite