Clasamentul deputaților responsabili

locul49

Vezi tot clasamentul
49
20
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

20de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
30.06.1969
Profesie
Jurist, agronom
Studii
  • 1996 - 2001 - Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
  • 1986 - 1993 - Agronom, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Funcții anterioare
  • 2014 - prezent - Deputat, Parlamentul Republicii Moldova.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

20 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Competențe folosite

0
0
08.2021
1
1
09.2021
1
1
10.2021
1
1
11.2021
2
2
12.2021
0
0
01.2022
6
6
02.2022
3
3
03.2022
1
1
04.2022
0
0
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
0
0
04.2023
2
2
05.2023
1
1
06.2023
0
0
07.2023
0
0
08.2023
0
0
09.2023
Ultima actualizare 10.08.2023
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A acordat o întrebare la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 30, 368; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 12, 19, 20, ș.a. ) nr. 205 din 22.06.2023. 

Competența: Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15). 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autor a Proiectului de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.101`6).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 2
2 puncte

A participat la scrierea Proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

S-a alăturat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.96, 104).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii achizițiilor publice nr.131/2015 (art.65).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (art.2).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autorul Proiectului de lege cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege privind măsurile economice și sociale anti-criză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică ți pandemia COVID-19. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la elaborarea Proiectului de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A adresat o întrebare în ședința plenară din 17 februarie 2022.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autorul Proiectului de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori. 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară - 15 decembrie 2021.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A propus un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la scrierea Proiectului de lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale utilizate de consumatorii gospodăriilor casnice.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost co-autorul Proiectului de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Biroului permanent din 8 septembrie 2021.

Competența: Participarea la ședințele Biroului Permament al Parlamentului și propunerea de includere a subiectelor pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului.