17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul47

Vezi tot clasamentul
47
20.1
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

20.1de puncte

23.07.2021
Deputată
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
17.06.1979
Profesie
Juristă
Studii
 • 1996-2001 - Licențiată în drept, specializarea Drept penal și procesual-penal.
Funcții anterioare
 • Octombrie 2015 - prezent
  Expertă, membru al Comitetului ONU împotriva torturii;
 • Octombrie 2018 – Aprilie 2021
  Consultantă națională, Programul Consiliului Europei: ”Promovarea unui sistem de justiție penală baza pe respectarea drepturilor omului în RM”;
 • Martie 2011 - Decembrie 2013
  Expertă, membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei;
 • Iunie 2008 – Iunie 2011
  Șefă a Direcției relații externe, mass-media și secretariat în cadrul Ministerului Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare;
 • Martie 2006 – Ianuarie 2008
  Manageră de proiect ”Suport pentru Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului al Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare;
 • Ianuarie 2002 – Martie 2006
  Manageră de proiect, ONG ”Institutul de Reforme Penale”
 • Noiembrie 2001 – Februarie 2006
  Instituția Avocatului Poporului, Jurist, Secția petiții și audiență.
   

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

13.6 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

4 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

2.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 08.2021
0
0
competențe folosite
09.2021
1
1
competență folosită
1
punct/din 1.5
Competența Cetățeni
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A făcut un apel public către toate părțile interesate să participe în procesul de consultare publică privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman).

10.2021
4
4
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliat la Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art.3, 7, 157).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A formulat o întrebare în plenul Parlamentului cu privire la modificarea legii nr. 230 din 2012 privind regimul de arme și al munițiilor cu destinație civilă.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A formulat o întrebare în plenul Parlamentului cu privire la modificarea legii nr. 438 din 2006 privind dezvoltare regională în Republica Moldova.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut o declarație în plenul Parlamentului cu privire la modificarea codului de executare nr. 443 din 2004, în partea ce ține de lista bunurilor și veniturilor debitorilor care nu pot fi urmărite.

11.2021
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut o declarație cu privire la rectificarea protocolului opțional al Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități;

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

12.2021
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut o declarație în plenul Parlamentului pe marginea Proiectului de lege privind amnistia, propunând se să facă specificări la art. 4.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut o declarație în plenul Parlamentului cu privire la importanța atragerii investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut o declarație în plenul Parlamentului cu privire la importanța legii amnistiei pentru soluționarea problemei suprapopulării din penitenciare și de a oferi oamenilor o a doua șansă de a se regăsi în societate.

01.2022
3
3
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A a participat la ședința comisiei parlamentare (Securitate națională, apărare și ordine publică) din care face parte.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat o întrebare în plenul Parlamentului către Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, pe marginea Proiectului nr. 420 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus Proiectul de lege cu privire la modificarea art. 75 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

02.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

La ședința plenară din 10 februarie 2022 a adresat o întrebare pe marginea Proiectului de lege nr. 2 din 12.01.2022 privind protecția mediului înconjurător.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

Împreună cu deputatul Dan Perciun, a creat un grup interinstituțional de monitorizare a acțiunilor statului.

03.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare la ședința plenară a Parlamentului la data de 31 martie 2022 pe marginea Proiectului de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A acordat o întrebare la ședința plenară a Parlamentului la data de 24 martie 2022 privind criteriile de selectare a beneficiarilor finali în cadrul Proiectului de lege privind ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului de eficiență energetică.

04.2022
2
2
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

La ședința plenară din 07 aprilie 2022 a acordat o întrebare doamnei Rusu Galina, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării și anume, ce număr de studenți va cuprinde învățământul dual și care va fi rata de angajare a acestora.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

La ședința plenară din 07 aprilie 2022 a făcut o declarație pe marginea Proiectului de lege nr. 123 pentru modificarea unor acte normative.

05.2022
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost autoarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea securității statului nr.618/1995 – art.13; Legea privind organele securității statului nr.619/1995 – art.13, 16`2).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut o discuție interactivă și interesantă cu studenții Colegiului Național de Comerț.

06.2022 03.2023
0
0
competențe folosite
04.2023
5
5
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost autoare a Proiectului de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.).

0.1
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Inițiativă proprie
Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi

S-a aliat cu alți deputați la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova). 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să facă declarații (o sinteză în plenul Parlamentului de la tribună sau de la locul său)

În plenul ședinței Parlamentului din 13.04.2023 a făcut o sinteză pe marginea Proiectului de lege nr. 68 din 17.03.2023 privind sănătatea și bunăstarea mintală. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A adresat o întrebare în plenul ședinței Parlamentului din 13.04.2023 cu privire la Proiectul de lege nr. 330 din 29.07.2022 privind banca biologică umană, și anume care ar fi cele mai favorabile sfere de aplicare a biobăncii și care ar fi patologiile de interes în care am putea obține rezultate. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare în plenul ședinței Parlamentului din 13.04.2023, ministrei Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija pe marginea Proiectului de lege nr. 85 din 30.03.2023 privind modul de administrare a drumurilor. 

05.2023
0
0
competențe folosite
06.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A adresat o întrebare în plenul ședinței Parlamentului din 23.06.2023, Secretarului de Stat al Ministerului Justiției, Stanislav Copețchi, pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional). 

07.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Administrație
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

A acordat două întrebări, în plenul ședinței Parlamentului din 31.07.2023, Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) și anume cu referire la faptul dacă fondul de susținere socială al populației va fi suportat direct de la bugetul de stat și extinderea competențelor Agenției Naționale pentru Asistență Socială, implicarea la nivel de personal - asistenții sociali, dacă vor fi preconizate instruiri pentru aceștia și ce ar însemna prezenta lege pentru acestă categorie de personal.

08.2023
1
1
competență folosită
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A acordat o întrebare, în plenul ședinței Parlamentului din 17.08.2023, pe marginea Proiectului de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova’’. 

09.2023 07.2024
0
0
competențe folosite