Clasamentul deputaților responsabili

locul14

Vezi tot clasamentul
14
65.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

65.5de puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 1 an
Data nașterii
26.02.1982
Profesie
Jurist
Studii
 • 2006-2009 Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova - Master în ,,Administrare Publică’’;
 • 2000-2004 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - Facultatea Management și Drept, Specialitatea ,,Drept Economic’’;
Funcții anterioare
 • 04.07.2016- 01.03.2017
  Audit intern, Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni;
 • 03.10.2014 – 03.06.2016
  Şeful Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;
 • 09.08.2010 – 03.10.2014
  Șeful secţiei Administrare Publică, Aparatul Președintelui raionului Căuşeni;
 • 03.12.2012-15.07.2013
  Secretar Interimar al Consiliului raional Căuşeni;
 • 14.05.2008-09.08.2010
  Specialist în protecția civilă şi serviciul civil, Aparatului Președintelui raionului Căuşeni;
 • 14.03.2005-16.10.2007
  Secretar al Consiliului Comunal, Primăria comunei Tănătarii Noi;
 • 03.01.2005-14.03.2005
  Profesor de informatică şi fizică, Gimnaziul Tănătarii Noi;

Punctajul pe categorii

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

39 de puncte

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

17.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

9 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
3
3
09.2021
0
0
10.2021
4
4
11.2021
3
3
12.2021
1
1
01.2022
7
7
02.2022
12
12
03.2022
12
12
04.2022
13
13
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
1
1
09.2022
0
0
10.2022
0
0
11.2022
0
0
12.2022
0
0
01.2023
0
0
02.2023
0
0
03.2023
4
4
04.2023
1
1
05.2023
1
1
06.2023
2
2
07.2023
1
1
08.2023
1
1
09.2023
Ultima actualizare 20.09.2023
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma „deFacto” privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul. 

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat în cadrul şedinţei Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, din care face parte.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege cu privire la interpretarea unor norme din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor.

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”). 
 

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (art.43, 49).

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A fost autor al Proiectlui de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.111).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul vizitei de lucru a Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, la mai multe ședințe ce au avut loc cu angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Căușeni, Direcției Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă Căușeni, precum și cu angajații Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei Căușeni.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.).

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Inițiativă proprie
0.1 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Competența: Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședință comună a Comisiei juridice, numiri și imunități din Parlamentul Republicii Moldova și a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României. În cadrul ședinței, au fost discutate subiecte privind modificări legislative și aspecte necesare pentru eficientizarea procesului de justiție. 

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

S-a întâlnit cu membrii grupului civic „Ursoaia Pune Umărul” și a discutat despre problema stării deplorabile a drumului G111, precum și a prezentat grupului măsurile întreprinse de deputat pentru rezolvarea acestei probleme. 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A primit la audiență cetățeni ai raionului Căușeni. A reușit să clarifice mai multe întrebări/probleme cu care se confruntă locuitorii, dar și autoritățile publice locale.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul seminarului privind ”Rolul Parlamentului în implementarea politicilor UE și acquis-ului comunitar în contextul Acordului de Asociere”, au fost discutate mai multe subiecte importante privind principalele caracteristici și implementarea politicilor Uniunii Europene, introducerea în procesul de aderare, precum și pașii următori după depunerea cererii de aderare la UE.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A avut o întrevedere online cu gupul civic ”Ursoaia Pune Umărul” în cadrul căreia au fost discutate etapele de rezolvare a problemei stării deplorabile a drumului G111. 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat împreuna cu colegii din cadrul Comisiei Administrație Publică, în cadrul audierilor publice unde s-au discutat probleme privind exercitarea controlului asupra implementarii cadrului legislativ și de reglementare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat, împreună cu colegii din Comisia Administrație Publică, la audierile publice asupra executării Legii nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Administrație
1 punct (din 1.5)

A înaintat un demers către Ministerul muncii și Protecției Sociale, privind comunicarea informațiilor. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A redirecționat o petiție către Ministerul Mediului. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A redirecționat o petiție către Agenția Moldsilva. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Casa Națională de Asigurări Sociale privind eliberarea informațiilor cu privire la numărul total de funcționari publici care au trecuta limita de vârstă de 68 ani. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis o interpelare către Guvernul Republicii Moldova privind comunicarea informațiilor cu privire la executarea planului de acțiuni în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 723 din 08.09.2017. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat și organizat întâlniri cu grupurile civice pentru identificarea priorităților acestor grupuri și a discuta propunerea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei Administrație Publică a Parlamentului Republicii Moldova, unde a discutat și audiat entitățile publice responsabile de activitățile efectuate în scopul realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară.

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul ședinței de lucru cu Agenția Proprietății Publice, unde s-a abordat un subiect important în legătură cu administrarea dubioasă a terenurilor instituțiilor de învățământ și de cercetare cu profil agricol din Republica Moldova, care au în gestiune mai multe terenuri agricole.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat alături de specialista de programe PNUD Moldova, Olesea Perean, Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandr Berlinschii, directorul executiv al Alianței Infonet , Victor Koroli și directoarea Asociatia MOTIVAȚIE din Moldova, Ludmila Iachim, la evenimentul "Acces egal pentru toți în secțiile de votare", organizat în cadrul proiectului "Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” în parteneriat cu Alianța Infonet și Asociația "Motivație".

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A mers împreună cu Sergiu Cibotaru, trainer național NDI, în satul Opaci, unde a discutat cu localnicii referitor la cele mai importante problemele cu care se confruntă și la care ar trebui să lucreze, în calitate de deputat. 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

S-a întâlnit cu administrația publică locală din satul Cîrnățeni, angajații grădiniței de copii precum și cu angajații LT "Grigore Grigoriu" și la Centrul de Creație unde a avut o discuție cu cadrele didactice privind problemele cu care se confruntă angajații.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A răspuns la solicitările de informație remise de către platforma deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei administrație publică.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei administrație publică.

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A avut o vizită de lucru în satul Copanca. Împreună cu doamna deputată Maria Pancu, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Sergiu Babin, viceprim-ministru pentru reintegrare, Oleg Serebrian, și Înaltul Consilier UE în domeniul măsurilor de promovare a încrederii, Kalman Mizsei, s-au întâlnit cu primarul din localitate. 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A avut o întâlnire de serviciu cu Sindicatele în Sănătate. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Compania Națională de Asigurări în Medicină. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Ministerul Sănătății. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat întâlnirea cu cetățenii raionului Căușeni. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la adunarea generală a veteranilor din satul Opaci, raionul Căușeni. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 punct (din 1.5)

A trimis un demers către Ministerul Educației Culturii și Cercetării. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități, din care face parte. 

(Sursa: din răspunsul oferit de deputat la formularul expediat de către echipa deFacto)

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A organizat întâlniri cu grupurile civice, comuna Cîrnățenii Noi, s. Coșcalia și în gimnaziul "Grigore Vieru" s. Baccealia. Deasemenea a avut o discuție și cu conducerea Spitalului Raional Căușeni "Ana și Alexandru". 
 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul ședinței de lucru cu veteranii din raionul Căușeni, care au participat la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. 
 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.74, 93, 177, ș.a.). 
 

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul ședinței de lucru împreună cu cu reprezentanții Biroului Instituției Democratice și Drepturile Omului (BIDDO/ engl. ODIHR). 
 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A desfășurat audiența cetățenilor în mai multe localități din raionul Căușeni printre care, Sediul PAS Căușeni, Primăria s. Sălcuța, Primăria Comunei Ucrainca, Gimnaziu din s. Tocuz. În cadrul întrunirilor, s-a discutat despre posibilitățile de implementare a proiectelor privind dezvoltare infrastructurii comunitare de utilități din regiune, iluminatul stradal, canalizare, încălzire. 
 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

La inițiativa și solicitarea parvenită din partea grupului civic „Ursoaia Pune Umărul”, deputatul a organizat o ședință cu directorul Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, la care a participat și primarii a 4 localități (Ursoaia, Tănătari, Tănătarii Noi și Fîrlădeni), în cadrul căreia a fost discutată problema stării deplorabile a drumului G111.  

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A desfășurat audiența cetățenilor raionului Căușeni, s-au abordat problemele localnicilor și potențialele soluții. 
 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la grupul de lucru împreună cu reprezentanții s. Ursoaia, r. Căușeni, s-a discutat reconstrucția drumului G111 și problemele locuitorilor satului.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (art.18).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la o ședință de lucru cu privire la soluționarea problemelor veteranilor de război. 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (art.4, anexa nr.1, anexa nr.2).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 22, 24, ș.a.)

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

S-a întâlnit cu cetățenii din s. Ursoaia, r. Căușeni, unde au discutat necesitatea reabilitării drumului R26.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 213 cu privire la modificarea Legii 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art. 7, 91).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 214 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieții Financiare - art. 15; Legea concurenței 183/2012 - art. 44).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat Proiectului de lege nr. 215 cu privire la modificarea unor acte normative (Codul Fiscal 1163/1997 - art. 1323; Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public - art. 9).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)