Clasamentul deputaților responsabili

locul26

Vezi tot clasamentul
26
8
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

8puncte

23.07.2021
Deputat
23.07.2025
mandatul încetează peste 3 ani
Data nașterii
23.09.1971
Profesie
Istoric, jurist
Studii

2002 Master în Drept Economic, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

2004-2000 Licență în studii juridice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

1991-1997 Licență în Istorie, Universitatea de Stat din Moldova,Chișinău

Funcții anterioare
  • Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
  • Fondator și director, Holboca SRL (comerț) 2013 – prezent,
  • Instructor în economie, Școala de Studii Avansate în Jurnalism, 2012 – prezent
  • Președinte OT Chișinău PAS, Membru al Biroului Permanent Național PAS
Date de contact

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

5.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

1.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

1 punct

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
1
1
09.2021
3
3
10.2021
1
1
11.2021
2
2
12.2021
0
0
01.2022
Ultima actualizare 10.01.2022
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova la ședința de lucru unde s-au întrunit reprezentanții MAIA Legislativului, ANSA, Asociaţiei Exportatorilor şi Importatorilor de Produse Agricole şi Cerealiere „Agrocereale”, agenţilor economici care livrează cantități semnificative de produse cerealiere pe piața turcă întru identificarea soluțiilor optime pentru depășirea provocărilor legate de efectuarea exportului de produse cerealiere, pe cale maritimă, în Republica Turcă. 

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Parlament ► Comisie
0.5 puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară din 15.12.2021.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară.

Competența: Avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comsiilor permanente
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 83). 

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.1, 3, 4, ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Administrație
1 punct (din 1.5)

Ședința comisiei parlamentare pentru agricultură și industria alimentară în teritoriu. În cadrul căreia s-au întrunit reprezentanți de la Ministerul Agriculturii, AIPA, Comisia de Stat pentru testarea soiurilor, Moldova Fruct, antreprenori din sectorul pomicol pentru a discuta despre provocările sectorului pomicol, despre problemele legate de comercializarea produselor și subvenționare ramurii. 

Competența: Cererea privind participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente.