Clasamentul deputaților responsabili

locul21

Vezi tot clasamentul
21
36
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

36de puncte

23.07.2021
Deputată
04.07.2022
mandatul a încetat 2 luni în urmă
Data nașterii
05.03.1965
Profesie
Economist, jurist, magistru în domeniul administrației publice
Studii

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

Funcții anterioare

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

24.5 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

10 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

1.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
08.2021
3
3
09.2021
12
12
10.2021
17
17
11.2021
4
4
12.2021
0
0
01.2022
4
4
02.2022
2
2
03.2022
4
4
04.2022
3
3
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
0
0
09.2022
0
0
10.2022
Ultima actualizare 23.06.2022
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 12 mai 2022 a adresat o întrebare privind existența avizului din partea Centrului Național Anticorupție pentru Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.547/2003 asistenței sociale - art.23; Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale - art.9, 11, 28¹, ș.a.; ș.a.).

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct (din 1.5)

S-a aliat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale nr.591/1999 (art.2, 9, 10 ș.a.).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 12 mai 2022 a adresat o întrebare privind posibilitatea măririi salariului asistenților sociali.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2018 (art.69, 70).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul subsolului nr.3/2009 – art.70; Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 – art.5).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

A propus includerea pe ordinea de zi a Proiectului de lege nr. 114 pentru modificarea Codului contravențional nr. 218.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat la elaborarea Proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat.

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2018 (art.115, 126, 127, ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 de puncte (din 1.5)

S-a aliat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41).

Competența: Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 17 februarie 2022 a propus introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de lege: Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.2003 (art.6, 9, 111, ș.a.) și Proiectul de lege cu privire la protecția socială a copiilor războiului.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 17 februarie 2022 a adresat o întrebare privind îmbunătățirea infrastructurii spitalelor și includerea acestora în Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului “Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” nr.27 din 02.02.2022.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 17 februarie 2022 a adresat o întrebare privind disponibilitatea guvernării de a susține într-un oarecare mod companiile medii și mijlocii care vor arăta dorința de a implementa prevederile Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 - art.10, 252.2; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 - art.23) nr.407 din 22.12.2021.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
1.5 puncte (din 1.5)

A adresat o interpelare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova solicitând informație despre etapa curentă de reparație a drumului public național G103 M1 – Văsieni – R3, km 17,27 – 20,93 (s. Ruseștii Noi) și implementarea proiectului "Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru orașul Ialoveni" (confirmat de deputată prin răspunsul oferit la solicitarea echipei deFacto).

Competența: Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 al Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 6 decembrie 2021 a propus completarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2022 cu următorul amendament: “alocarea sumei de 3,188,762 lei pentru finalizarea proiectului “Reutilarea stațiilor de pompare a sistemului de aprovizionare cu apă Soroca-Bălți”. Destinatarul acestei sume este întreprinderea de stat ACVA-NORD”.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 6 decembrie 2021 a propus completarea anexei nr.7 Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale cu următorul amendament: “alocarea primăriei orașului Soroca 1,000,000 lei pentru renovarea și construcția noilor puncte de acumulare a deșeurilor; primăriei satului Hristici 409,000 lei și 80 bani pentru renovarea grădiniței de copii; primăriei comunei Părcani 438,000 lei pentru reparația acoperișului casei administrative; primăriei comunei Vădeni 400,000 lei pentru renovarea terenului sportiv al satului Vădeni; primăriei comunei Vădeni 16,209,000 lei pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă în comuna Vădeni, pentru satele Dumbrăveni și Văleni; primăriei satului Oclanda 413,000 lei pentru reparația sălii de sport a satului; primăriei satului Băxani 500,000 lei pentru reparația drumurilor; primăriei satului Băxani 326 lei 38 bani pentru reparația gardului; primăriei comunei Cremenciug 150,000 lei pentru construcția apeductului satului Sobari, a doua linie; și primăriei comunei Cremenciug 200,000 lei pentru reparația drumurilor din satul Cremenciug”.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 6 decembrie 2021 a propus completarea alineatului 2 al articolului 12 din legea privind finanțele publice locale cu următorul amendament: “cu posibilitatea folosirii acestora pe parcursul mai multor ani pentru realizarea volumului necesar de lucrări și/sau în calitate de contribuție pentru accesarea surselor din alte fonduri”.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 25 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind măsurile de consolidare a autonomiei locale prevăzute în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 25 noiembrie 2021 a adresat o întrebare despre posibilitatea achiziționării în 2022 a echipamentelor moderne pentru Institutul Oncologic.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 25 noiembrie 2021 a adresat o întrebare despre opțiunile de medicamente pentru persoanele care suferă de diabet, cu excepția insulinei și a analogilor ei, prevăzute în bugetul asigurărilor de sănătate pentru anul 2022.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 25 noiembrie 2021 a adresat o întrebare despre măsurile de susținere a agricultorilor prevăzute în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 25 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind schemele de corupție care au fost oprite și cum oprirea acestora va influența mărirea bugetului și a pensiei.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 18 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind posibilitatea vaccinării cu a treia doză în rândul medicilor.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 18 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind acordarea compensațiilor în timpul sezonului rece persoanelor care au produse scumpre procurate sau primite cadou înainte de pensionare.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 18 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind suma care trebuie adăugată prin transfer cu destinație generală pentru asigurarea unui nivel decent de sprijin copiilor din instituțiile de învățământ și pacienților din instituțiile sociale care nu a fost încadrată în modificările bugetului.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 18 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind concursul pentru funcția de directori ai instituțiilor de sanatate publică, mai exact pentru Institutul Mamei și Copilului din Chișinău și Institutul Oncologic.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a solicitat completarea ordinei de zi cu subiectul “Audierea doamnei Natalia Gavrilița, Prim-ministra Republicii Moldova, referitor la acțiunile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pentru reîntoarcerea în proprietatea statului a barajului de la Naslavcea”.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a propus, pentru următoarea ședință, audierea doamnei Ala Nemerenco, Ministra Sănătății, privind vaccinarea împotriva COVID-19 cu a treia doză.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind reglementarea situațiilor în care în mod indispensabil urmează să fie acordată o dezmințire, termenul de oferire a acesteia și procedurile aplicabile în acest sens.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind neconcordanța dintre dispozițiile Codului Contravențional și a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291/2016-art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997-art.19, 22; ș.a) privind vârsta minimă a persoanelor care vor avea acces la jocurile de noroc.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind interzicerea nu numai a publicității jocurilor de noroc la TV, dar și a emisiunilor care difuzează jocuri de noroc.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 11 noiembrie 2021 a adresat o întrebare privind numărul deceselor în rândul cadrelor medicale nevaccinate și ce va întreprinde Comisia protecție socială, sănătate și familie în privința familiilor acestora.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 4 noiembrie 2021 a solicitat completarea ordinei de zi cu Proiectul de lege nr.210 cu privire la protecția socială a copiilor războiului.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 4 noiembrie 2021 a solicitat completarea ordinei de zi cu Proiectul de lege nr.209 cu privire la modificarea legii cu privire la veterani nr.190 din 08.05.2003.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 28 octombrie 2021 a solicitat completarea ordinei de zi cu audierea Prim-ministrei Natalia Gavrilița privind prețul la gazele naturale achiziționate din diferite surse alternative.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 22 octombrie 2021 a adresat o întrebare despre aprovizionarea cu gaze a instituțiilor bugetare.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 22 octombrie 2021 a adresat o întrebare despre posibilitatea compensării cheltuielilor pentru gaz și electricitate a instituțiilor bugetare.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 21 octombrie 2021 a adresat o întrebare despre motivele de ce cadrele medicale se îmbolnăvesc de COVID-19, luând în considerare că numărul cadrelor medicale nevaccinate este mic și dacă deja este necesar să se înceapă vaccinarea cu a treia doză în rândul medicilor.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 21 octombrie 2021 a adresat două întrebări despre numărul de lucrători medicali care nu sunt vaccinați și dacă ministerul analizează motivele de ce cetățenii dați nu se vaccinează.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la întâlnirea cu reprezentantul grupului civic Ruseștii Noi Pune Umărul unde  s-a discutat despre problemele principale cu care se confruntă localitatea Ruseștii Noi (confirmat de deputat prin răspunsul oferit la formularul expediat de deFacto).

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 14 octombrie 2021 a adresat o întrebare privind posibila diferență dintre datele de la stațiile hidrometeorologice de stat și cele private, și cum această problemă ar putea fi rezolvată dacă un agent economic este asigurat de una din aceste stanții.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 14 octombrie 2021 a adresat o întrebare despre resursele financiare pentru reparația porțiunii de drum Sărăteni-Soroca.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 14 octombrie 2021 a adresat o întrebare despre drumuri și tenderul pentru construcția drumurilor în timpul Guvernului Filat.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 14 octombrie 2021 a adresat două întrebări despre ce presupune o regiune și despre draftul reformei administrativ-teritoriale.

Competența: Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

La şedinţa plenară din 14 octombrie 2021 a adresat două întrebări privind drepturile Agenției Navale de a efectua inspecții și necesitatea acordării acestor drepturi.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege privind fondarea Centrului Istoric ”Cetatea Soroca”.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 2
2 puncte

A elaborat Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.2003 (art.6, 9, 111, ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A elaborat Proiectul de lege cu privire la protecția socială a copiilor războiului.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)