17.6
101.8
8.5
22.2
121.2
46.5
95.5
80.9
2.6
34.7
34.5
20.1
Clasamentul deputaților responsabili

locul26

Vezi tot clasamentul
26
42
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

42de puncte

23.07.2021
Deputată
02.10.2023
mandatul a încetat 8 luni în urmă
Data nașterii
29.06.1993
Profesie
Juristă
Studii
  • 2017 - 2018 - Master în Dreptul muncii, relații de muncă și industriale, Universitatea din București;
  • 2012 - 2016 - Licență în Drept, Universitatea de Stat din Republica Moldova.
Funcții anterioare
  • 21.09.2021 - prezent - Deputat, Parlamentul Republicii Moldova;
  • 29.10.2019 - 20.09. 2021 - Consilier de Deputat, Parlamentul Republicii Moldova;
  • 16.04.2018 - 14.06.2019 - Expert, Parlamentul României;
  • 01.08.2016 - 07.08.2017 - Grefier, Judecătoria Chișinău.

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

33 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

9 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2023
07.2021 10.2021
0
0
competențe folosite
11.2021
4
4
competențe folosite
12
2
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a implicat la elaborarea Proiectului de hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție.

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 17 noiembrie 2021.

12
2
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.1149/2000 – art.30, 50, 56, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1016, 103, 124, 125; ș.a.).

12
2
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231).

12.2021
5
5
competențe folosite
0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 23 decembrie 2021.

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (art.18). 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

S-a aliniat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.).

1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la elaborare Proiectului de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.124, anexa nr.2).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 3 decembrie 2021.

01.2022
3
3
competențe folosite
1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autoarea Proiectului de lege pentru modificarea Codului Fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (Capitolul 104 – art.69).

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 24 ianuarie 2022. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Comisie
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 17 ianuarie 2022. 

02.2022
3
3
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la o discuție deschisă cu moldovenii stabiliți în Marea Britanie despre situația politică din țară,  progresele în negocierea acordului cu privire la conversiunea permiselor de conducere, programele statului pentru susținerea moldovenilor plecați peste hotare și problemele cu care aceștia se confruntă. 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.6, 9, 10, 25). 

12
2
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal – art.5, 24, 69, ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/15.12.2017 – art.11). 

03.2022
3
3
competențe folosite
1.52
3
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea art.251 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

S-a implicat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.31; Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.18; ș.a.).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autoarea Proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.172/2014 privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa; Legea nr.209/2016 privind deșeurile – anexa nr.7). '

04.2022
3
3
competențe folosite
1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1). 

12
2
puncte
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la scrierea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.).

1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A fost co-autoarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară. 

05.2022
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231;). 

06.2022 04.2023
0
0
competențe folosite
05.2023
1
1
competență folosită
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A desfășurat consultări cu reprezentanții societății civile privind proiectul de Hotărâre al Parlamentului privind aprobarea platformei de dialog și participare civică în procesul decizional al Parlamentului. 

06.2023
2
2
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A participat la evenimentul ,,Accelerarea dezvoltării economice prin susținerea antreprenoriatului feminin", organizat de UN Women Moldova, unde a vorbit despre inițiativele Parlamentului în vederea abilitării economice a femeilor. 

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

A organizat o discuție cu moldovenii din Strasbourg la data de 18 iunie 2023. 

07.2023
4
4
competențe folosite
1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

Pe 25 iulie 2023, a participat la lansarea programului "SPRINT", menit să pună bazele unei rețele de funcționari motivați să contribuie la transformarea serviciului public în Moldova.  

1.5
puncte/din 1.5
Competența Cetățeni
Să participe/organizeze întâlniri cu cetățenii pentru identificarea priorităților, pentru discuta soluții pentru aceste probleme și/sau pentru a raporta rezultate (în alte circumstanțe decât în zilele de audiență).

La 20 iulie 2023 a avut o întrunire cu participanții din cadrul proiectului Act.Vote.Change, unde s-a discutat despre parcursul european a Moldovei, protecția mediului, conflictul transnistrean, economie, muncă, etc. 

0.5
puncte/din 1.5
Competența Parlament ► Plen
Să formuleze întrebări și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului , inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a ședinţei plenare.

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.7, 8, 10). 

1
punct/din 1.5
Competența Parlament ► Legislativ
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A avut o întrebare la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.7, 8, 10), în cadrul ședinței plenare din 20 iulie 2023.  

08.2023 06.2024
0
0
competențe folosite