Metodologia de evaluare a gradului de responsabilitate a deputaților aleși în circumscripțiile uninominale

Prezenta metodologie vine în calitate de continuare logică a eforturilor DeFacto de a monitoriza promisiunile deputaților din Republica Moldova. După ce organizația a colectat promisiunile a 46 de deputați, aleși în circumscripțiile uninominale de pe teritoriul controlat de Guvernul RM, a venit rândul monitorizării îndeplinirii acestora.

Poziția de deputat în Republica Moldova presupune o serie de prerogative și oportunități unice. Acestea se regăsesc în legislație, de la aspecte generale la aspecte extrem de detaliate, de nivel organizațional. Din punctul de vedere a DeFacto, un deputat este responsabil în fața alegătorilor doar dacă lucrează pe parcursul mandatului pentru realizarea promisiunilor făcute în campanie și pentru rezolvarea celor mai importante probleme cu care se confruntă alegătorii. Pentru a putea înregistra progrese în aceste două direcții, deputatul trebuie să utilizeze la maxim toate instrumentele și posibilitățile de care dispune conform legislației. 

Analiza cadrului legislativ pe făgașul prerogativelor deputaților a adus organizația la câteva concluzii operaționale, în sensul prezentei metodologii:

 • Cele mai relevante instrumente care stau la dispoziția deputatului se conțin în Constituția RM, Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 07.04.1994, precum și în Regulamentul Parlamentului;
 • Deputatul dispune de posibilități unice de lucru în cadrul Parlamentului, în relație cu administrația publică de toate nivelurile, dar și vizavi de ascultarea și concluzionarea părerilor alegătorilor;
 • Nu există diferențe dintre competențele deputaților aleși pe liste și celor aleși în circumscripțiile uninominale, cu toate că este clar că mandatul uninominal a fost acordat de locuitorii dintr-o arie geografică concretă;
 • Legislația nu obligă deputații, în sensul direct al cuvântului, să facă uz de atribuțiile lor. Motivația politică de bază a deputaților ar trebui să fie reprezentarea majorității alegătorilor prin rezolvarea celor mai importante probleme, cu scopul de a câștiga un nou mandat.
   

Prin urmare, DeFacto va evalua gradul de responsabilitate a deputaților aleși în circumscripțiile uninominale în baza a două criterii majore:

 • Îndeplinirea promisiunilor de campanie și soluționarea problemelor majore demonstrate ale alegătorilor;
 • Utilizarea cât mai largă a competențelor prevăzute de legislație.

 

Monitorii DeFacto vor efectua acțiuni periodice de monitorizare, conform instrucțiunii de lucru din anexa 1. Rezultatele monitorizării vor fi codificate conform anexei 2 și introduse în sistemul de pe pagina web defacto.md. Fiecare din cei 46 de deputați vor avea câte un scor personal care va crește în funcție de îndeplinirea criteriilor majore, menționate în anexa 2. Punctajele pentru fiecare sub-criteriu sunt afișate în anexa 3. DeFacto va aborda o strategie de motivare și incluziune a tuturor deputaților privind raportarea publică a propriilor eforturi. 

 

Anexa 1 

Anexa 1 conține instrucțiunile de monitorizare pentru monitorii DeFacto:

 • Periodicitatea cu care vor verifica informațiile privind acțiunile întreprinse de deputați. În funcție de disponibilitatea informațiilor în spațiu public dar și de complexitatea în obținerea acestora, monitorii vor realiza un set de acțiuni săptămânal, iar altul - lunar.
 • Acțiunile concrete pe care le vor îndeplini monitorii pentru a colecta informații privind acțiunile deputaților - vizionarea ședințelor Parlamentului, verificarea a diverse secțiuni de pe pagina web a Parlamentului, urmărirea profilelor publice a deputaților de pe rețelele de socializare, contactarea personală a acestora.
 • Atribuțiile monitorizate și acțiunile pe care le poate întreprinde deputatul conform acestora.
 • Criteriile de evaluare a acțiunilor întreprinse de deputați și care sunt dovezile în baza cărora deputaților le este atribuit punctaj pentru aplicarea atribuțiilor.

Anexa 2 

Anexa 2 conține lista de atribuții pe care le au deputații, repartizate pe direcțiile de activitatea ale deputatului - parlament, interacțiunea cu cetățenii, alegătorii din circumscripția uninominală și interacțiunea cu autoritățile publice locale și naționale. Fiecare atribuție a fost evaluată în baza a două criterii: 

 • Gradul de accesibilitate a informației privind aplicarea acesteia de către deputat;
 • Gradul de relevanță pentru noțiunea de „deputat responsabil”.
 • Evaluarea dată stă la baza punctajului care este atribuit deputatului pentru utilizarea atribuțiilor.

Anexa 3 
Anexa 3 conține punctajul pe care-l va primi fiecare deputat pentru îndeplinirea acțiunilor care se înscriu în atribuțiile sale și care în baza cărora va fi evaluat gradul de responsabilitate a acestuia. În funcție de gradul de relevanță a atribuției pentru noțiunea de responsabilitate a deputatului, pentru acțiunile sale deputatul va primi 0.5, 1 sau 1.5 puncte, conform anexei. 


Anexa 1 - Instrucțiunile de monitorizare a responsabilității deputatului
 

Frecvența

(Când și cât de des?)

Acțiunea 

(Ce facem?)

Competența deputatului monitorizată
(Ce acțiune a deputatului căutăm?)

Indicator de evaluare

(Care este rezultatul acțiunii? Ce trebuie să se întâmple ca indicele să fie modificat?)

Săptămânal (sâmbătă/ duminică)Verificarea site-ului Parlamentului, secțiunea „Proiecte de acte legislative”P1. Să propună legi și modificări de legiTextul proiectului de lege sau proiectului de modificare trebuie să fie publicat pe pagina web a Parlamentului și încărcat pe site-ul defacto.md (în format pdf/jpg/word)
P7. Să se alieze cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legiTextul proiectului de lege sau proiectului de modificări trebuie să fie disponibil pe pagina web a Parlamentului și încărcat pe site-ul defacto.md (în format pdf/jpg). Trebuie de atras atenția la semnăturile pe document. 
Vizionarea ședinței Parlamentului pe Privesc.eu, facebook sau youtube.P2. Să formuleze întrebări, să facă declarații și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

Monitorul încearcă să stabilească de sinestătător dacă subiectul invocat de deputat sau întrebările/declarațiile care le face țin de interesul alegătorilor din circumscripție. Dacă monitorul întâmpină greutăți în această privință - întrebarea se discută cu toată echipa și se ia o decizie comună. 


Forma de evidență - declarația transcrisă cu link către proiectul discutat / secvența video decupată și încărcată pe contul de Youtube deFacto. 

P3. Să propună amendamente la proiectele de lege

Declarația în care se conține amendamentul trebuie să fie: 

Transcrisă și însoțită de linkul către proiectul de lege care se propune a fi modificat

Secvența video decupată, încărcată pe contul Youtube al deFacto cu mențiunea și linkul proiectului care se propune a fi modificat. 

A1. Să formuleze întrebări în plenul parlamentului către membrii guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice

Monitorul încearcă să stabilească de sinestătător dacă subiectul invocat de deputat sau întrebările/declarațiile care le face țin de interesul alegătorilor din circumscripție. Dacă monitorul întâmpină greutăți în această privință - întrebarea se discută cu toată echipa și se ia o decizie comună.

Forma de evidență - declarația transcrisă cu link către proiectul discutat / secvența video decupată și încărcată pe contul de Youtube deFacto. 

Verificarea site-ului Parlamentului, secțiunea „comisiile permanente”, ordinea de ziP3.  Să propună amendamente la proiectele de lege.Procesul verbal al ședinței unde este indicat amendamentul propus de deputat trebuie să fie încărcat pe site-ul deFacto. 
P5. Să participe la ședințele comisiei parlamentare din care face parteProcesul verbal al ședinței care indică prezența la ședință trebuie încărcat pe site-ul deFacto.
P6. Să participe la ședințele altor comisii parlamentareProcesul verbal al ședinței care indică prezența la ședință trebuie încărcat pe site-ul deFacto.
P8. Să emită avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comisiilor permanenteAvizul consultativ cu titlul de recomandare înaintat de deputat trebuie încărcat pe site-ul deFacto. 
Verificarea profilului/paginii de facebook a deputatului și a partidului din care face parteP1. Să propună legi și modificări de legiPostarea trebuie să conțină sau să direcționeze către textul proiectului de lege sau proiectului de modificări trebuie să fie disponibil pe pagina web a Parlamentului și încărcat pe site-ul defacto.md (în format pdf/jpg)
P4. Să participe la ședințele Biroului permanent și să propună includerea problemelor pe ordinea de zi a ședinței parlamentului

Screenshot-ul și link-ul postarii ce anunță participarea la ședința biroului permanent și/sau propunerea de includerea problemelor pe ordinea de zi trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

P5. Să participe la ședințele comisiei parlamentare din care face parte

Screenshot-ul și linkul postării ce anunță rezultatele participării sale la ședința comisiei trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

P6. Să participe la ședințele altor comisii parlamentare

Screenshot-ul și linkul postării ce anunță rezultatele participării sale la ședința comisiei trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

P7.  Să se alieze cu deputați (din alte fracțiuni parlamentare) în propunerea legilor și modificărilor de legi

Screenshot-ul și link-ul postării care anunță alierea deputatului cu un coleg de-al său în propunerea legilor și modificărilor de legi trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

P8. Să emită avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comisiilor permanente

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță avizul consultativ trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

P9. Să atragă experţi în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță contractarea experților, numele lor trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

C1. Să încurajeze cetățenii să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță invitația și/sau rezultatul invitației către cetățeni trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

C2. Să ceară includerea părților interesate în procesul de consultare publică

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță solicitarea de a include anumite părți în procesul de consultare publică trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

C3. Să formeze grupuri de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță formarea sau rezultatul muncii grupului de experți/reprezentați a părților interesate, numele acestora trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

C4. Să participe/organizeze întâlniri cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală (zi de audiență - luni).

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță întâlnirea sau rezultatul întâlnirii cu grupurile civice trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

C5 Să invite alegătorii în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță invitația către cetățeni sau rezultatul vizitei trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A1. Să formuleze întrebări în plenul parlamentului către membrii guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță declarația făcută în plenul parlamentului trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

Dacă deputatul a publicat secvența video - aceasta trebuie încărcată pe contul de Youtube deFacto. 

A2. Să participe la ședințele Guvernului

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță participarea trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

Dacă deputatul susține că intervenit cu ceva declarații în cadrul ședinței Guvernului, secvența video trebuie încărcată pe contul de Youtube al deFacto și publicată pe site. 

A3. Să încurajeze organele administraţiei publice, alte organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii să consulte comisiile permanente

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță invitația către organele administrației sau rezultatul implicării acestora trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A4. Să ceară participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele Comisiilor Parlamentului

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță solicitarea către reprezentanți ai Guvernului sau cu răspunsul primit de la aceștia trebuie să fie încărcat pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A5. Să ceară informații de la organele de stat

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță solicitarea de informație de la organele de stat sau rezultatul solicitării trebuie să fie încărcat pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A6. Să adreseze întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță întrebări, interpelări și petiții sau răspunsul la acestea  trebuie să fie încărcată pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A7. Să semnaleze neregulile în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și să adreseze interpelări către instituții publice

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță nereguli în activitatea instituțiilor și/sau interpelarea către instituțiile publice trebuie să fie încărcate pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

A8. Să ceară audiență și să meargă în vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale

Screenshot-ul și link-ul postării ce anunță solicitarea de a merge în audiență și/sau raportul vizitei efectuate la organele de stat și persoanele oficiale trebuie să fie încărcate pe site-ul deFacto. 

Dacă sunt atașate link-uri la documente, acestea trebuie încărcate pe site-ul deFacto.

Lunar (la sfârșitul lunii curente, începutul lunii următoare) 

Contact personal cu deputatul prin: 

- mail

- mesaj fb 
- sunet telefon (primul la expediere, al doilea peste 2-3 zile - de amintire). 

În cazul în care este necesar, poate fi desfășurată o întâlnire cu deputatul (în atmosferă formală - oficiu).

În perspectivă planificăm elaborarea unui formular cu toate întrebările necesare care să fie expediat periodic deputatului spre completare. Nu e neapărat să fie completat de el, ci posibil de asistentul său.

P4. Să participe la ședințele Biroului permanent și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului

Pe site-ul deFacto trebuie să fie publicat una din următoarele:

Screenshot-ul răspunsului la mail (inclusiv documentele atașate, dacă există)

Screenshot-ul răspunsului pe facebook (inclusiv documentele atașate, dacă există) 

Rezumatul discuției telefonice sau a întrevederii, dacă dintr-un motiv rezonabil informația nu poate fi recepționată în forma stipulată în punctul 1 și 2. 

Răspunsurile din formular. 

P5. Să participe la ședințele comisiei parlamentare din care face parte
P6. Să participe la ședințele altor comisii parlamentare
P7. Să se alieze cu deputați (din alte fracțiuni parlamentare) în propunerea legilor și modificărilor de legi
P8. Să emită avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comisiilor permanente
P9. Să atragă experţi în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația
C1. Să încurajeze cetățenii să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă
C2. Să ceară includerea părților interesate în procesul de consultare publică
C3. Să formeze grupuri de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
C4. Să participe/organizeze întâlniri cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală (zi de audiență - luni).
C5. Să invite alegătorii în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)
A2.Să participe la ședințele Guvernului
A4. Să ceară participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele Comisiilor Parlamentului
A5. Să ceară informații de la organele de stat
A6. Să adreseze întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat
A7. Să semnaleze neregulile în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și să adreseze interpelări către instituții publice
A8. Să ceară audiență și să meargă în vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale

Anexa 2 - atribuțiile deputatului, accesibilitate informației privind realizarea acestora și relevanța pentru responsabilitatea deputatului

* Acces la informație - categorizare 

1 - Informația este cel mai des făcută publică și este ușor găsită; 
2 - Sunt necesare eforturi suplimentare de documentare și identificarea a informației prin solicitări/adresări; 
3 - Informația se găsește greu și poate fi oferită doar de subiectul monitorizat, la discreția acestuia. 

** Relevanța atribuțiilor pentru conceptul de responsabilitate a deputatului

1 - Foarte relevant, acțiuni concrete care reflectă intenția personală a deputatului de a se implica în reprezentarea cetățenillor și rezolvarea problemelor semnalate de aceștia; 
2 - Acțiuni înscrise în competențele legale ale deputatului pe care acesta fie este obligat să le întreprindă, în virtutea funcției pe care o deține, sau pe care le întrepinde la comun cu colegii din Parlament; 
3 - Acțiuni formale care nu aduc un aport considerabil la rezolvarea problemelor semnalate de cetățeni. 
 

Nr.CategorieSubcategorieCodificareCompetențăAcces info*PeriodicitateRelevanță responsabilitate**
1ParlamentLegislativP1- Să propună legi și modificări de legi1Săptămânal1
2ParlamentPlenP2- Să formuleze întrebări, să facă declarații și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.1Săptămânal1
3ParlamentPlenP3- Să propună amendamente la proiectele de lege1Săptămânal1
4ParlamentLegislativP4- Să participe la ședințele Biroului permanent și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului2Săptămânal1
5ParlamentComisieP5- Să participe la ședințele comisiei parlamentare din care face parte1Săptămânal2
6ParlamentComisieP6- Să participe la ședințele altor comisii parlamentare1Săptămânal2
7ParlamentInițiativă proprie P7- Să se alieze cu deputați (din alte fracțiuni parlamentare) în propunerea legilor și modificărilor de legi1Săptămânal2
8ParlamentInițiativă proprie P8- Să emită avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comisiilor permanente2Săptămânal2
9ParlamentInițiativă proprie P9- Să atragă experţi în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația2Ocazional2
10CU/cetățeni C1- Să încurajeze cetățenii să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă.2Ocazional1
11CU/cetățeni C2- Să ceară includerea părților interesate în procesul de consultare publică2Ocazional1
12CU/cetățeni C3- Să formeze grupuri de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate2Ocazional1
13CU/cetățeni  - Să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative3Ocazional3
14CU/cetățeni C4- Să participe/organizeze întâlniri cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală (zi de audiență - luni).2Săptămânal1
15CU/cetățeni C5- Să invite alegătorii în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)2Ocazional1
16APC/APL A1- Să formuleze întrebări în plenul parlamentului către membrii guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice1Săptămânal1
17APC/APL A2- Să participe la ședințele Guvernului1Ocazional1
18APC/APL A3- Să încurajeze organele administraţiei publice, alte organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii să consulte comisiile permanente2Ocazional2
19APC/APL A4- Să ceară participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele Comisiilor Parlamentului2Ocazional1
20APC/APL A5- Să ceară informații de la organele de stat2Ocazional1
21APC/APL A6- Să adreseze întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat2Ocazional1
22APC/APL A7- Să semnaleze neregulile în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și să adreseze interpelări către instituții publice2Ocazional1
23APC/APL A8- Să ceară audiență și să meargă în vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale (care se încheie cu un 2Ocazional1

Anexa 3 - punctajul atribuit deputaților pentru aplicarea atribuțiilor 

Nr.CategorieSubcategorieCodificareCompetențăPunctajComentarii
1ParlamentLegislativP1A- Să propună legi și modificări de legi1.5I se atribuie deputatului dacă proiectul a fost semnat de 1-5 deputați
1.1P1B1I se atribuie deputatului dacă proiectul a fost semnat de 6 sau mai mulți deputați.
2ParlamentPlenP2- Să formuleze întrebări, să facă declarații și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.0.5 
3ParlamentPlenP3- Să propună amendamente la proiectele de lege1.5 
4ParlamentLegislativP4- Să participe la ședințele Biroului permanent și să propună includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului1 
5ParlamentComisieP5- Să participe la ședințele comisiei parlamentare din care face parte0.5 
6ParlamentComisieP6- Să participe la ședințele altor comisii parlamentare1 
7ParlamentInițiativă proprie P7A- Să se alieze cu deputați (din alte fracțiuni parlamentare) în propunerea legilor și modificărilor de legi1I se atribuie deputatului dacă proiectul a fost semnat de 1-5 deputați
7.1P7B0.5I se atribuie deputatului dacă proiectul a fost semnat de 6 sau mai mulți deputați.
8ParlamentInițiativă proprieP8- Să emită avize consultative cu titlu de recomandare prin intermediul comisiilor permanente0.5 
9ParlamentInițiativă proprie P9- Să atragă experţi în domeniu (contra plată) pentru a clarifica situația1 
10CU/cetățeni C1- Să încurajeze cetățenii să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă1.5Se atribuie deputatului dacă acesta încurajează  prin acțiuni proprii sau dacă este prezent în persoană la conferința de presă. 
11CU/cetățeni C2- Să ceară includerea părților interesate în procesul de consultare publică1Se atribuie deputatului dacă deputatul face apel public în această privință.
12CU/cetățeni C3- Să formeze grupuri de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate1.5 
13CU/cetățeni C4- Să participe/organizeze întâlniri cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală (zi de audiență - luni).1.5 
14CU/cetățeni C5- Să invite alegătorii în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)1 
15APC/APL A1- Să formuleze întrebări în plenul parlamentului către membrii guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice0.5 
16APC/APL A2- Să participe la ședințele Guvernului1.5Se atribuie deputatului dacă acesta are intervenție în cadrul ședinței Guvernului.
17APC/APL A3- Să încurajeze organele administraţiei publice, alte organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii să consulte comisiile permanente1Să încurajeze prin acțiuni proprii, conferință de presă la care este prezent în persoană
18APC/APL A4- Să ceară participarea obligatorie a reprezentanților Guvernului la ședințele Comisiilor Parlamentului1 
19APC/APL A5- Să ceară informații de la organele de stat0.5 
20APC/APL A6- Să adreseze întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat1 
21APC/APL A7- Să semnaleze neregulile în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și să adreseze interpelări către instituții publice1.5 
22APC/APL A8- Să ceară audiență și să meargă în vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale0.5 
23deFacto D1- Să răspundă la solicitările de informație remise de către platforma „deFacto” privind atribuțiile de care a făcut uz deputatul. 1.5 

* Multiplicator - punctajul atribuit deputatului va fi automat dublat în cazul în care acesta va aplica atribuția pentru realizarea prevederilor programului său electoral și/sau a problemelor din circumscripție anterior semnalate de alegători.