Image

Cum își îndeplinesc promisiunile electorale deputații aleși în circumscripțiile uninominale - Raport

Rapoarte

Șapte dintre deputații aleși în circumscripțiile uninominale au întreprins acțiuni îndreptate spre îndeplinirea promisiunilor lor electorale. Aceasta arată datele unui nou raport publicat de platforma deFacto.md și care reflectă acțiunile deputaților aleși în 46 circumscripții uninominale (în afară de circumscripțiile din diasporă și cele din stânga Nistrului) în perioada februarie - octombrie 2020. 

În perioada de monitorizare, platforma deFacto a monitorizat activitatea deputaților aleși în circumscripții și atribuțiile utilizate de aceștia. În raport au fost incluse acele atribuții care au legătură cu prevederile platformelor electorale în baza cărora deputații au fost aleși. 

Despre acțiunile deputaților 

Astfel, din cei 46 de deputați, următorii aleși ai poporului au întreprins măsuri pentru îndeplinirea promisiunilor electorale date alegătorilor. 

1. Corneliu Padnevici, Circumscripția nr. 6
 


- A fost co-autor al Proiectului de hotărîre pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al RM și proiectului Strategiei de Dezvoltare a sectorului sănătății a RM 2020-2030.

Promisiunea: „Reparăm oficiile medicale din localități”


 

2. Inga Grigoriu, Circumscripția nr. 25 

 

- A fost co-autoare a Proiectului de lege cu privire la instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi.

Promisiunea: Suport pentru micul business”.
 

- A intervenit cu precizări pe Proiectul de lege privind importul a 100 de autobuze în municipiul Chișinău pentru a asigura accesul echitabil cetățenilor din regiunea Telecentru (circumscripția nr. 25) la aceste autobuze. 

Promisiunea: „Transport modern. Mobilitate și interconectare” 


 

3. Vladimir Bolea, Circumscripția nr. 27  
 

- La inițiativa deputatului, în Parlamentul Republicii Moldova au fost organizate „Discuții publice pentru identificarea soluțiilor privind problemele cauzate de clădirile și terenurile abandonate din domeniul public și privat”. 
Promisiunea: „Infrastructură de calitate și mediu curat”
 

- A organizat o întrevedere online cu locuitorilor blocurilor de pe strada Calea Ieșilor din Chișinău, nemulțumiți de construcția unui bloc pe un teren cu pericol de alunecare. 
Promisiunea: „Investigarea construcțiilor ilegale”
 

- A organizat o întrevedere online cu locuitorii sectorului Buiucani, din regiunea străzilor V. Belinschi și E. Coca pentru identificarea soluțiilor pentru astuparea gropii de fundație de pe strada V. Belinschi 4 și demolarea clădirii avariate din strada E. Coca 
Promisiunea: „Investigarea construcțiilor ilegale”

- A avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu în care au fost discutate inițiative privind dezvoltarea infrastructurii în comuna Dănceni. 
Promisiunea: „Infrastructură de calitate și mediu curat”


4. Dan Perciun, Circumscripția nr. 30 

 

- A fost autor și a obținut adoptarea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 7 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Promisiunea: „Educație de calitate pentru fiecare copil - mărirea bugetului pentru educație”


5. Pentru Frunze, Circumscripția nr. 37 

- A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5) care prevede majorarea bugetelor primăriilor prin o nouă redistribuire a taxei pentru resursele naturale. 

Promisiunea: „Impozitele plătite vor fi folosite pentru dezvoltarea satului”


6. Alexandru Suhodolschi, Circumscripția nr. 45 

- A fost co-autor a Proiectului de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri).

- A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18).

- A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4).

Promisiune: „Statut special pentru UTA Găgăuzia”


7. Fiodor Gagauz, Circusmcripția nr. 46

- A fost co-autor a Proiectului de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri).

- A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18).

- A fost co-autor al Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4).

Promisiune: „Statut special pentru UTA Găgăuzia”


Chiar dacă acțiunile întreprinse de către deputați menționați mai sunt îndreptate spre îndeplinirea promisiunilor electorale făcute de aceștia, la momentul întocmirii prezentului raport nu putem spune că vreuna dintre ele a fost îndeplinită. Aceasta se explică prin următoarele: 

  • Măsurile propuse de deputați nu au intrat încă în vigoare sau proiectele de legi înaintate nu au fost aprobate încă;
  • Acțiunile întreprinse de deputați au avut drept scop studierea problemei legate de promisiunea electorală sau identificarea soluțiilor pentru aceste probleme;
  • Textul promisiunii nu presupune o schimbare concretă sau prevede o acțiune continuă (ex. „Voi susține antreprenorii mici”)

Despre alte activități ale deputaților

Chiar dacă nu au înregistrat progres în îndeplinirea promisiunilor lor electorale, ceilalți deputați totuși au întreprins acțiuni îndreptate spre rezolvarea problemelor alegătorilor. Activitatea deputaților în acest sens platforma deFacto o monitorizează separat. În acest context a fost lansat instrumentul online indicele de responsabilitate a deputaților. Prin acest instrument, deFacto evaluează activitatea deputaților și ce atribuții utilizează aceștia pentru a reprezenta alegătorii. Până în prezent, deFacto a lansat 2 rapoarte de monitorizare pentru perioadele: 

deFacto va urmări în continuare activitatea deputaților, în special cele ce țin de promisiunile electorale adresate cetățenilor și va actualiza constant progresul acestora pe platforma web www.defacto.md 

Despre metodologia de monitorizare 

Platforma deFacto monitorizează activitatea deputaților și actualizează periodic statutul promisiunilor electorale făcute de aceștia. În procesul de monitorizare, echipa deFacto ia în calcul doar atribuțiile legale utilizate de deputați pentru îndreptate spre îndeplinirea prevederilor platformelor electorale sau din domeniile conexe. În acest proces, echipa utilizează doar informații din surse oficiale: site-ul Parlamentului, ședințele Parlamentului, sursele de informare ale deputaților (site web, pagina/profilul deputaților, etc.) deFacto adresează periodic solicitări de informare pentru verificarea informațiilor și pentru a asigura corectitudinea acestora. 

Despre deFacto 

Proiectul deFacto este o platformă online care vine să informeze alegătorii despre atribuțiile politicienilor aleși și urmărește cât de responsabili și deschiși sunt aceștia față de cetățeni. Credem că putem ajuta alegătorii să-și ajusteze așteptările lor privind competențele pe care le au politicienii aleși. Iar prin monitorizarea promisiunilor, oamenii vor putea face o alegere mai informată.

Proiectul beneficiază de asistență din partea USAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu corespund neapărat cu cele ale USAID sau a Guvernului SUA.

Pentru mai multe informații accesați www.defacto.md sau contactați-ne la echipa@defacto.md.