Image

Cei mai responsabili deputați aleși în circumscripțiile uninominale în lunile iunie - august 2020 (RAPORT)

Rapoarte

Cei mai responsabili deputați față de alegători au fost incluși într-un clasament realizat de platforma deFacto.md. Topul a fost întocmit în baza metodologiei care se bazează pe activitatea deputaților în Parlament, circumscripție și în relații cu autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova pentru perioada iunie-august 2020. Potrivit datelor colectate, cei mai responsabili deputați aleși în circumscripțiile uninominale sunt: 

 • Locul 1, Marina Tauber, CU #19, Fracțiunea Partidului „Șor” - 19.5 puncte;
 • Locul 2, Dan Perciun, CU #30, Fracțiunea PAS, Blocul ACUM - 15 puncte;
 • Locul 3, Vasile Bolea, CU #24, Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova - 14.5 puncte;
 • Locul 4, Vladimir Bolea, CU #27, Fracțiunea PAS, Blocul ACUM -14 puncte;
 • Locul 4, Liviu Vovc, CU #22, Fracțiunea ACUM Platforma DA - 14 puncte;

 

Despre clasament 

Topul deputaților responsabili a fost întocmit în contextul instrumentului online Indicele de responsabilitate a deputaților,  lansat de platforma de monitorizare a activității aleșilor naționali deFacto.md. Acesta reflectă gradul de responsabilitate, receptivitate și deschidere către alegători ai celor 46 deputați aleși în circumscripțiile uninominale (în afară de cele din afara țării și din Stânga Nistrului). 

Monitorizarea are loc constant, iar rezultatele vor fi în continuare actualizate lunar pe pagina www.defacto.md. 

Performanțele deputaților sunt prezentate în ordinea circumscripțiilor în care au fost aleși

Despre metodologia de monitorizare 

Monitorizarea are loc în baza metodologiei dezvoltate de către platforma deFacto împreună cu partenerii acesteia. La baza metodologiei a stat analiza atribuțiilor pe care le au deputații și care sunt incluse în legislație:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 07.04.1994;
 • Regulamentul Parlamentului.

În urma analizei, au fost identificate principalele atribuții de care pot face uz deputații pentru a-și reprezenta alegătorii și pentru a lucra la rezolvarea problemelor semnalate de aceștia. În funcție de domeniul de activitate, atribuțiile deputaților au fost divizate în 3 categorii: 

 • Parlament - atribuțiile ce țin de activitatea legislativă a deputaților în Parlament;
 • Cetățeni - atribuțiile ce țin de interacțiunea deputaților cu alegătorii, inclusiv cei din circumscripțiile uninominale; 
 • Administrație - atribuțiile ce țin de interacțiunea deputaților cu alte instituții ale statului. 
Performanțele deputaților sunt prezentate în ordinea circumscripțiilor în care au fost aleși

Despre procesul de monitorizare 

Pentru stabili gradul de responsabilitate a deputaților, echipa platformei deFacto monitorizează periodic activitatea deputaților din mai multe surse: 

 • Site-ul Parlamentulu și platforma multimedia a acestuia lansată recent;
 • Ședințele plenare ale Parlamentului și ședințele comisiilor parlamentare permanente;
 • Profilurile și paginile deputaților pe rețelele de socializare.

Activitățile întreprinse de deputați sunt incluse pe platforma www.defacto.md, împreună cu o descriere și o dovadă. 

Pentru a asigura corectitudinea datelor reflectate, deFacto a întocmit și un formular online care este transmis lunar deputaților prin poșta electronică. Prin acest instrument deFacto îi încurajează pe deputați să dea dovadă de deschidere și receptivitate și să ofere un sumar al atribuțiilor de care au făcut uz aceștia în perioada monitorizată 

Până la momentul publicării prezentului raport, doar trei deputați au completat formularul expediat de platforma deFacto: Ghenadie Buza, Dan Perciun și Liviu Vovc. 

Performanțele deputaților sunt prezentate în ordinea circumscripțiilor în care au fost aleși

Despre punctajul atribuit 

Pentru acțiunile întreprinse și în funcție de relevanța acestora pentru conceptul de deputat responsabil, deputaților li se atribuie punctaj după cum urmează: 

 • 0.5 puncte - pentru atribuțiile mai mult formale, inclusiv declarații, întrebări, emiterea avizelor consultative, participarea la ședințele comisiilor permanente, vizite la organele de stat, etc.
 • 1 punct - pentru implicare mai activă în rezolvarea problemelor cetățenilor, cum ar fi: contrasemnarea proiectelor de legi înaintate de colegii din Parlament, invitarea cetățenilor la instituții de stat pentru consultare și clarificarea situațiilor, adresarea interpelarilor și petițiilor instituțiilor de stat, etc.
 • 1.5 puncte - pentru receptivitate și implicare personală în rezolvarea problemelor cetățenilor, cum ar fi propunerea de legi și modificări de legi, întâlnirea cu cetățenii, semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor de stat, inclusiv răspunsul la solicitările de informații adresate de platforma deFacto.

O funcție adițională adăugată în cadrul instrumentului Indicele de responsabilitate a deputaților este multiplicatorul de punctaj. Acesta se aplică în situațiile în care acțiunea întreprinsă de deputat vine ca răspuns la problemele semnalate de către grupuri de cetățeni sau pentru îndeplinirea angajamentelor incluse în platforma electorală a deputatului. În acest caz, punctajul atribuit deputatului este dublat. 

Performanțele deputaților sunt prezentate în ordinea circumscripțiilor în care au fost aleși

Despre deFacto 

Proiectul deFacto este o platformă online care vine să informeze alegătorii despre atribuțiile politicienilor aleși și urmărește cât de responsabili și deschiși sunt aceștia față de cetățeni. Credem că putem ajuta alegătorii să-și ajusteze așteptările lor privind competențele pe care le au politicienii aleși. Iar prin monitorizarea promisiunilor, oamenii vor putea face o alegere mai informată.

Proiectul beneficiază de asistență din partea USAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu corespund neapărat cu cele ale USAID sau a Guvernului SUA.

Pentru mai multe informații accesați www.defacto.md sau contactați-ne la echipa@defacto.md.