Suport pentru micul businessului- Reformarea sistemului judecătoresc

Fără statut
Politică internă

„(...) Reformarea sistemului judecătoresc, va curma corupția mare, iar mediul de afaceri va putea să se dezvolte liber.”

Deputatul deține prerogative pentru realizarea promisiunii. Vezi prerogativele

Acțiuni întreprinse

statut neschimbat

Reformarea Procuraturii

„Deși în februarie 2016 a fost adoptată o nouă lege a Procuraturii (Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură), situația în domeniul activității acesteia nu s-a schimbat...” Astfel, la data de 16.04.2019 s-a înaintat spre examinare Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură nr.3/2016 (art.11, 17, 20, ș.a.). 
Prin prezentul proiect de lege se propun următoarele amendamente:

  1. Prin completarea articolului 11 cu alineatul (21) se propune ca, în cazul intervenirii vacanţei funcţiei de Procuror General, Consiliul Superior al Procurorilor să desemneze un Procuror General interimar până la organizarea concursului și numirea, urmare a acestuia, a Procurorului General prin decret prezidențial. Se propune ca concursul de recrutare a Procurorului General să nu fie desfășurat exclusiv de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), ci de către o comisie de concurs constituită de către CSP în care ar intra, în afară de membrii CSP, exponenți ai societății civile, dar și experți internaționali.
  2. Prin modificarea art.17, se propune, în primul rând, excluderea condiției deținerii de către un aspirant la funcția de Procuror General a cetățeniei Republicii Moldova. Se propune anularea condiției experienței de cel puțin 5 ani în funcția de procuror pentru candidații la funcția de Procuror General.
  3. Prin modificarea articolului 57 alineatul (1) litera i), propunem suplimentarea temeiurilor de încetare în circumstanțe ce nu depind de voința părților a raporturilor de serviciu a procurorilor sau a mandatului Procurorului General în cazul în care au fost încălcate procedurile legale de selecție.
  4. De asemenea, modificarea alineatul (3), prin completarea cu textul ”la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor”, se aduce în concordanță cu art.125 alin.(2) din Legea Supremă care prevede că ” Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.
  5. Prin modificarea art.69, se propune extinderea numărului de membri ai Consiliul Superior al Procurorilor de la 12 la 19.
    etc.
Sursa