Clasamentul deputaților responsabili

locul5

Vezi tot clasamentul
5
11.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

11.5puncte

25.10.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

8 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

3.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 31.08.2020
Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

Cu referire la impactul negativ al Aeroportului Chișinău asupra locuitorilor din preajmă, deputatul Vasile-Andrei Năstase  a menționat: „Am cerut de la Guvern elaborarea unui studiu care să stabilească clar gradul de pericol la care sunt expuși cetățenii.”

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (art.2, 6, 81, ș.a.)

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (art.1, 2, 4, ș.a.).

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

La data de 10 august, deputatul Vasile-Andrei Năstase a depus o interpelare la guvern privind necesitatea ajutorării oamenilor care dețin circa 6-30 ari de teren și care, în urma secetei, au rămas fără nimic.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat informații de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind refuzul primirii la tratament, în special la Stațiunea balneoclimaterică „CODRU” S.R.L., a veteranilor de război ce au mai mult de 63 ani.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 5 august 2020.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

„Am decis să ne adresăm Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii cu o solicitare de a efectua un studiu exhaustiv privind riscurile la care sunt supuse persoanele rezidente din proxima apropiere a Aeroportului internațional Chișinău.”- a menționat Năstase Vasile-Andrei. 

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

Proiectul de lege nr. 210 a fost propus pentru ordinea de zi a plenului de către deputatul Vasile Nastase. Acest proiect vizează modificarea Codului Electoral în sensul majorării termenului de votare de la o zi la două, astfel încât la următoarele alegeri să se voteze în cadrul scrutinelor pe parcursul a 2 zile.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 14 iulie 2020.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 8 iulie 2020.

Parlament ► Comisie
1.5 punct
Competența
Amendamente la proiecte de lege

A depus o sesizarea la Curtea Constituțională privind textul din articolul 76 prim, alineatul (1) din Codul contravențional, care presupune că persoanele fizice ce nu respectă măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică se sancționează cu cel puțin 22.500 de lei.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

Deputatul Vasile Nastase a făcut un demers către guvern în vederea construcției unui pod peste Nistru la Molovata.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.6 din Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438/2006.

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 16 iunie 2020.