Clasamentul deputaților responsabili

locul6

Vezi tot clasamentul
6
37
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

37de puncte

25.10.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 1 an

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

30 de puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

5.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

1.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
5
5
06.2020
4
4
07.2020
6
6
08.2020
1
1
09.2020
3
3
10.2020
7
7
11.2020
3
3
12.2020
2
2
01.2021
2
2
02.2021
6
6
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
Ultima actualizare 10.04.2021
Parlament ► Comisie
1 punct
Competența
Participarea la ședințele altor comisii parlamentare

A participat la Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie - 24 martie 2021.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.1531/1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 3 martie 2021.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea privind sistemul public de pensii nr.156 din 14.10.1998.

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical.

Parlament ► Comisie
1 punct
Competența
Participarea la ședințele altor comisii parlamentare

A participat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - 17 februarie 2021.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (art.19, 20, 21, 22, 23).

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015 (art.59).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 9 decembrie 2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr.982/2000 privind accesul la informație – art.2, 4, 5 ș.a.; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2; ș.a.)

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege cu privire la cultura fizică și sport.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr.303 din 13.12.2013 (art.4, 7, 15, ș.a.)

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 18 noiembrie 2020.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14; ș.a.) 
 

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.101998 (art.12).

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018 (art.10, 12) și Legii salarizării nr.847 din 14.02.2002 (art.21, 23).

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre privind adoptarea Rezoluției solului sau Rezoluției cu privire la păstrarea bogăției supreme a Republicii Moldova.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A înaintat o interpelare la Procuratura Generală despre nivelul tarifelor și prețurilor la gaze naturale aprobate de ANRE.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

La data de 3 septembrie, deputatul Vasile Nastase a înaintat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o serie de întrebări ce țin de salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

Cu referire la impactul negativ al Aeroportului Chișinău asupra locuitorilor din preajmă, deputatul Vasile-Andrei Năstase  a menționat: „Am cerut de la Guvern elaborarea unui studiu care să stabilească clar gradul de pericol la care sunt expuși cetățenii.”

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (art.1, 2, 4, ș.a.).

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (art.2, 6, 81, ș.a.)

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

La data de 10 august, deputatul Vasile-Andrei Năstase a depus o interpelare la guvern privind necesitatea ajutorării oamenilor care dețin circa 6-30 ari de teren și care, în urma secetei, au rămas fără nimic.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat informații de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind refuzul primirii la tratament, în special la Stațiunea balneoclimaterică „CODRU” S.R.L., a veteranilor de război ce au mai mult de 63 ani.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 5 august 2020.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

„Am decis să ne adresăm Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii cu o solicitare de a efectua un studiu exhaustiv privind riscurile la care sunt supuse persoanele rezidente din proxima apropiere a Aeroportului internațional Chișinău.”- a menționat Năstase Vasile-Andrei. 

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

Proiectul de lege nr. 210 a fost propus pentru ordinea de zi a plenului de către deputatul Vasile Nastase. Acest proiect vizează modificarea Codului Electoral în sensul majorării termenului de votare de la o zi la două, astfel încât la următoarele alegeri să se voteze în cadrul scrutinelor pe parcursul a 2 zile.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 14 iulie 2020.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 8 iulie 2020.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

A depus o sesizarea la Curtea Constituțională privind textul din articolul 76 prim, alineatul (1) din Codul contravențional, care presupune că persoanele fizice ce nu respectă măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică se sancționează cu cel puțin 22.500 de lei.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

Deputatul Vasile Nastase a făcut un demers către guvern în vederea construcției unui pod peste Nistru la Molovata.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.6 din Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438/2006.

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 16 iunie 2020.