Clasamentul deputaților responsabili

locul3

Vezi tot clasamentul
3
48
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

48de puncte

25.02.2019
Deputat
28.04.2021
mandatul a încetat 1 an în urmă
Data nașterii
23.09.1971
Profesie
Istoric, jurist
Studii

2002 Master în Drept Economic, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

2004-2000 Licență în studii juridice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

1991-1997 Licență în Istorie, Universitatea de Stat din Moldova,Chișinău

Funcții anterioare
  • Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
  • Fondator și director, Holboca SRL (comerț) 2013 – prezent,
  • Instructor în economie, Școala de Studii Avansate în Jurnalism, 2012 – prezent
  • Președinte OT Chișinău PAS, Membru al Biroului Permanent Național PAS
Date de contact

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

25 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

19 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

4 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
3
3
06.2020
4
4
07.2020
4
4
08.2020
5
5
09.2020
1
1
10.2020
3
3
11.2020
7
7
12.2020
4
4
01.2021
3
3
02.2021
1
1
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
0
0
11.2021
0
0
12.2021
0
0
01.2022
0
0
02.2022
0
0
03.2022
0
0
04.2022
0
0
05.2022
0
0
06.2022
Ultima actualizare 10.04.2021
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Administrație
1 punct (din 1.5)

La 18 februarie 2021 a depus un demers către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin care solicit anularea restricțiilor de activitate impuse piețelor comerciale.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Codul fiscal nr.1163/1997. Proiectul prevede că la art.20 din Codul fiscal nr.1163/1997 să fie introdus alineatul „z20) dobânzile aferente valorilor mobiliare emise de autoritățile publice locale.”.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară din 20 ianuarie 2021.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

La 18.01.2021 a participat la ședința comună a comisiei parlamentare și a grupului de experți și agricultori în vederea elaborării strategiei naționale pentru irigare.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Administrație
1 punct (din 1.5)

Sesizarea are ca obiect exercitarea controlului constituționalității prevederilor art.7 alin.(2) din Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut. Odată cu adoptarea Legii nr.259/2018 pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, solicitat prin prezenta sesizare de a fi supusă controlului constituționalității, proprietari ai valorilor mobiliare au fost privați de dreptul lor constituțional de a beneficia de toate drepturile pe care le permite deținerea în proprietate a acțiunilor, precum și de dreptul de a dispune de proprietatea sa. 

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege privind suspendarea obligațiilor fiscale calculate și a procedurilor de executare silită în privința gospodăriilor țărănești de fermier inactive.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.329 din 16.07.2020 "are drept scop excluderea textului "municipiului Chișinău" din noțiunea "autorități ale administrației publice locale de nivelul al doilea" de la art.1 din Legea nr.436/2006 pentru a nu crea interpretări nedorite".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.330 din 16.07.2020 "are drept scop excluderea textului "raioanelor" din propunerea din proiect ce se referă la art.18 din Legea nr.764/2001, deoarece raionul nu face parte ca unitate administrativ-teritorială".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.328 din 16.07.2020 potrivit autorului amendamentului "Inițiativa legislativă înaintată contravine prevederilor constituționale (art.60,72,101). Introducerea obligativității unui aviz pozitiv din partea Adunării Populare UTA Găgăuzia la etapa examinării proiectului de lege în Parlament va avea efect negativ asupra procesului legislativ".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.475 h.843 2020-11-30 prin care se solicită "excluderea pct.30 al art.VII din proiect deoarece invocarea majorării de la 8% la 12% a cotei TVA aplicat la importul și/sau livrarea internă a producției agricole va conduce la diminuarea sumelor de TVA acumulate, pasibil de plătit agricultorilor, fapt ce nu corespunde realității, întrucât conform calculelor prezentate la sfârșitul anului 2021, sumele acumulate din TVA, pasibile de plătit agricultorilor vor crește datorită acestor modificări propuse de la 1,8 miliarde la 2,5 miliarde, adică o sumă ce depășește de 2,5 ori alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.475 h.843 2020-11-30 prin care "se propune ca gospodăriile țărănești de fermier inactive să fie calificate acele întreprinderi individuale, bazate pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri agricole înregistrate în Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) care pe parcursul ultimilor 3 ani nu au prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu dispun de conturi bancare sau nu au efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu au fost înregistrate în calitate de contribuabil al TVA şi nu au înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă şi de control cu memorie fiscală".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiectul nr.476 h.842 2020-11-30 prin care se solicită "modificarea unor acte normative în parte ce se referă la sursele de venit neimpozabile pentru ajutoarele primite de la organizațiile filantropice și de la organizațiile necomerciale în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.74 din Codul funciar nr.828/1991.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În luna noiembrie a avut o întâlnire cu agricultorii, care au inițiat un comitet de grevă din cauza daunelor provocate de secetă. 
După aeastă întâlnire, deputatul a depus la Ministerul Agriculturii o solicitare de respectare a cerințelor agricultorilor.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.17, 18, 22, ș.a.)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În data de 14 septembrie 2020, deputatul Vladimir Bolea a avut a avut o întrevedere cu Dna Ana Pancrat, președinta Asociației Fermierilor Producători de Lapte și Dl Pavel Prisacaru, președintele Federației crescătoriilor de ovine și caprine. În cadrul căreia a vorbit despre impiedimentele si imperfecțiunile legislative de care se lovesc în munca lor și care ar urma fi soluționate prin modificarea legii.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului național de irigare a terenurilor agricole nr.122 di 09.07.2020 (titlul)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În data de 8 septembrie 2020, deputatul Vladimir Bolea a participat la ședinta comisiei speciale pentru elaborarea Programului Național de irigare a terenurilor agricole. Menționând că se află la faza identificării grupului de experți.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

Împreună cu consiliera municipală Angela Munteanu Pojoga, la cererea locatarilor de pe adresa str. Pelivan 32/2, depatul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de informare despre problemele cu care se confruntă cetațenii. 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A discutat cu membrii Asociației Naționale a crescătorilor de ovine și caprine despre modul in care statul ar putea ajuta menținerea și dezvoltarea acestei ramuri tradiționale din zootehnia națională.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În data de 13 august 2020, deputatul Vladimir Bolea a participat la ședința nr.2 a Grupului de lucru responsabil de implicațiile TVA in agricultură organizat de Ministerul Finanțelor, la care a prezentat proiectul de lege legat de Taxarea inversă cu TVA in agricultură.
Totodată, a menționat că s-a dat startul procesului de consultări publice cu asociațiile de producători agricoli și fermieri pentru acest proiect de lege.

Competența: Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În data de 5 august 2020, deputatul a participat la întâlnirea cu oamenii din agricultură și industria alimentară din Cărpineni. 

Au fost puse în discuție următoarele subiecte:
- impactul taxării inverse în agricultură;
- impulsionarea procesului de irigare;
- atitudinea reprezentaților rețelelor mari de magazine față de producătorii agricoli;
- posibilitățile de export în Uniunea Europeană etc.
 

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.1016).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

În data de 29 iulie 2020, la solicitarea deputatului Vladimir Bolea, alături de primarul comunei Dănceni Victoria Butuc- Guranda, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu, în cadrul căreia au fost discutate mai multe inițiative privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în comuna Dănceni.

Competența: Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.
Administrație
1.5 puncte (din 1.5)

În data de 15 iulie 2020, la invitația primarului Talmaci Adrian, alături de Mihai Olărescu, președintele raionului Cimișlia și Iurie Chiorescu, director IP FISM, deputatul Vladimir Bolea a vizitat grădinița din satul Sagaidac, Rl Cimișlia. 
„Am descoperit o mulțime de probleme cu care se confruntă colectivul pedagogic și care necesită rezolvare urgentă. ” a menționat deputatul.

Competența: Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.11, 3, 6, ș.a.)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1 punct (din 1.5)

În data de 9 iulie 2020, deputatul Vladimir Bolea a fost în R-l Criuleni, Comuna Hîrtopul Mare la întâlnirea cu Dna Primar Anghelici Eugenia, Președintele raionului Dl Sînu Pavel, Vicepreședinte raionului Dl Onica Roman, consilierii locali, și a vorbit despre măsurile de susținere propuse pentru agricultori.

Competența: Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Capitolul 10, art.1183).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei agricultură și industrie alimentară din 24 iunie 2020.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3; Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – art.6, 9, 10; ș.a.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)