Clasamentul deputaților responsabili

locul3

Vezi tot clasamentul
3
48
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

48de puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 1 an

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

25 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

19 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

4 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
3
3
06.2020
4
4
07.2020
4
4
08.2020
5
5
09.2020
1
1
10.2020
3
3
11.2020
7
7
12.2020
4
4
01.2021
3
3
02.2021
1
1
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
0
0
11.2021
0
0
12.2021
Ultima actualizare 10.04.2021
Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

La 18 februarie 2021 a depus un demers către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin care solicit anularea restricțiilor de activitate impuse piețelor comerciale.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Codul fiscal nr.1163/1997. Proiectul prevede că la art.20 din Codul fiscal nr.1163/1997 să fie introdus alineatul „z20) dobânzile aferente valorilor mobiliare emise de autoritățile publice locale.”.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară din 20 ianuarie 2021.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

La 18.01.2021 a participat la ședința comună a comisiei parlamentare și a grupului de experți și agricultori în vederea elaborării strategiei naționale pentru irigare.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

Sesizarea are ca obiect exercitarea controlului constituționalității prevederilor art.7 alin.(2) din Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut. Odată cu adoptarea Legii nr.259/2018 pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, solicitat prin prezenta sesizare de a fi supusă controlului constituționalității, proprietari ai valorilor mobiliare au fost privați de dreptul lor constituțional de a beneficia de toate drepturile pe care le permite deținerea în proprietate a acțiunilor, precum și de dreptul de a dispune de proprietatea sa. 

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind suspendarea obligațiilor fiscale calculate și a procedurilor de executare silită în privința gospodăriilor țărănești de fermier inactive.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.329 din 16.07.2020 "are drept scop excluderea textului "municipiului Chișinău" din noțiunea "autorități ale administrației publice locale de nivelul al doilea" de la art.1 din Legea nr.436/2006 pentru a nu crea interpretări nedorite".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.330 din 16.07.2020 "are drept scop excluderea textului "raioanelor" din propunerea din proiect ce se referă la art.18 din Legea nr.764/2001, deoarece raionul nu face parte ca unitate administrativ-teritorială".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.328 din 16.07.2020 potrivit autorului amendamentului "Inițiativa legislativă înaintată contravine prevederilor constituționale (art.60,72,101). Introducerea obligativității unui aviz pozitiv din partea Adunării Populare UTA Găgăuzia la etapa examinării proiectului de lege în Parlament va avea efect negativ asupra procesului legislativ".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.475 h.843 2020-11-30 prin care se solicită "excluderea pct.30 al art.VII din proiect deoarece invocarea majorării de la 8% la 12% a cotei TVA aplicat la importul și/sau livrarea internă a producției agricole va conduce la diminuarea sumelor de TVA acumulate, pasibil de plătit agricultorilor, fapt ce nu corespunde realității, întrucât conform calculelor prezentate la sfârșitul anului 2021, sumele acumulate din TVA, pasibile de plătit agricultorilor vor crește datorită acestor modificări propuse de la 1,8 miliarde la 2,5 miliarde, adică o sumă ce depășește de 2,5 ori alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.475 h.843 2020-11-30 prin care "se propune ca gospodăriile țărănești de fermier inactive să fie calificate acele întreprinderi individuale, bazate pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri agricole înregistrate în Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) care pe parcursul ultimilor 3 ani nu au prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu dispun de conturi bancare sau nu au efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu au fost înregistrate în calitate de contribuabil al TVA şi nu au înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă şi de control cu memorie fiscală".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiectul nr.476 h.842 2020-11-30 prin care se solicită "modificarea unor acte normative în parte ce se referă la sursele de venit neimpozabile pentru ajutoarele primite de la organizațiile filantropice și de la organizațiile necomerciale în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații".

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.74 din Codul funciar nr.828/1991.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

În luna noiembrie a avut o întâlnire cu agricultorii, care au inițiat un comitet de grevă din cauza daunelor provocate de secetă. 
După aeastă întâlnire, deputatul a depus la Ministerul Agriculturii o solicitare de respectare a cerințelor agricultorilor.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.17, 18, 22, ș.a.)

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37).

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

În data de 14 septembrie 2020, deputatul Vladimir Bolea a avut a avut o întrevedere cu Dna Ana Pancrat, președinta Asociației Fermierilor Producători de Lapte și Dl Pavel Prisacaru, președintele Federației crescătoriilor de ovine și caprine. În cadrul căreia a vorbit despre impiedimentele si imperfecțiunile legislative de care se lovesc în munca lor și care ar urma fi soluționate prin modificarea legii.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului național de irigare a terenurilor agricole nr.122 di 09.07.2020 (titlul)

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

În data de 8 septembrie 2020, deputatul Vladimir Bolea a participat la ședinta comisiei speciale pentru elaborarea Programului Național de irigare a terenurilor agricole. Menționând că se află la faza identificării grupului de experți.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

Împreună cu consiliera municipală Angela Munteanu Pojoga, la cererea locatarilor de pe adresa str. Pelivan 32/2, depatul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de informare despre problemele cu care se confruntă cetațenii. 

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A discutat cu membrii Asociației Naționale a crescătorilor de ovine și caprine despre modul in care statul ar putea ajuta menținerea și dezvoltarea acestei ramuri tradiționale din zootehnia națională.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

În data de 13 august 2020, deputatul Vladimir Bolea a participat la ședința nr.2 a Grupului de lucru responsabil de implicațiile TVA in agricultură organizat de Ministerul Finanțelor, la care a prezentat proiectul de lege legat de Taxarea inversă cu TVA in agricultură.
Totodată, a menționat că s-a dat startul procesului de consultări publice cu asociațiile de producători agricoli și fermieri pentru acest proiect de lege.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

În data de 5 august 2020, deputatul a participat la întâlnirea cu oamenii din agricultură și industria alimentară din Cărpineni. 

Au fost puse în discuție următoarele subiecte:
- impactul taxării inverse în agricultură;
- impulsionarea procesului de irigare;
- atitudinea reprezentaților rețelelor mari de magazine față de producătorii agricoli;
- posibilitățile de export în Uniunea Europeană etc.
 

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.1016).

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

În data de 29 iulie 2020, la solicitarea deputatului Vladimir Bolea, alături de primarul comunei Dănceni Victoria Butuc- Guranda, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu, în cadrul căreia au fost discutate mai multe inițiative privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în comuna Dănceni.

Administrație
1.5 puncte
Competența
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

În data de 15 iulie 2020, la invitația primarului Talmaci Adrian, alături de Mihai Olărescu, președintele raionului Cimișlia și Iurie Chiorescu, director IP FISM, deputatul Vladimir Bolea a vizitat grădinița din satul Sagaidac, Rl Cimișlia. 
„Am descoperit o mulțime de probleme cu care se confruntă colectivul pedagogic și care necesită rezolvare urgentă. ” a menționat deputatul.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.11, 3, 6, ș.a.)

Cetățeni
1 punct
Competența
Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)

În data de 9 iulie 2020, deputatul Vladimir Bolea a fost în R-l Criuleni, Comuna Hîrtopul Mare la întâlnirea cu Dna Primar Anghelici Eugenia, Președintele raionului Dl Sînu Pavel, Vicepreședinte raionului Dl Onica Roman, consilierii locali, și a vorbit despre măsurile de susținere propuse pentru agricultori.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Capitolul 10, art.1183).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei agricultură și industrie alimentară din 24 iunie 2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3; Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – art.6, 9, 10; ș.a.