Clasamentul deputaților responsabili

locul4

Vezi tot clasamentul
4
14
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

14puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

6.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

5.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

2 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 31.08.2020
Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A discutat cu membrii Asociației Naționale a crescătorilor de ovine și caprine despre modul in care statul ar putea ajuta menținerea și dezvoltarea acestei ramuri tradiționale din zootehnia națională.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

În data de 13 august 2020, deputatul Vladimir Bolea a participat la ședința nr.2 a Grupului de lucru responsabil de implicațiile TVA in agricultură organizat de Ministerul Finanțelor, la care a prezentat proiectul de lege legat de Taxarea inversă cu TVA in agricultură.
Totodată, a menționat că s-a dat startul procesului de consultări publice cu asociațiile de producători agricoli și fermieri pentru acest proiect de lege.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

În data de 5 august 2020, deputatul a participat la întâlnirea cu oamenii din agricultură și industria alimentară din Cărpineni. 

Au fost puse în discuție următoarele subiecte:
- impactul taxării inverse în agricultură;
- impulsionarea procesului de irigare;
- atitudinea reprezentaților rețelelor mari de magazine față de producătorii agricoli;
- posibilitățile de export în Uniunea Europeană etc.
 

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.1016).

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

În data de 29 iulie 2020, la solicitarea deputatului Vladimir Bolea, alături de primarul comunei Dănceni Victoria Butuc- Guranda, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu, în cadrul căreia au fost discutate mai multe inițiative privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în comuna Dănceni.

Administrație
1.5 punct
Competența
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

În data de 15 iulie 2020, la invitația primarului Talmaci Adrian, alături de Mihai Olărescu, președintele raionului Cimișlia și Iurie Chiorescu, director IP FISM, deputatul Vladimir Bolea a vizitat grădinița din satul Sagaidac, Rl Cimișlia. 
„Am descoperit o mulțime de probleme cu care se confruntă colectivul pedagogic și care necesită rezolvare urgentă. ” a menționat deputatul.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.11, 3, 6, ș.a.)

Cetățeni
1 punct
Competența
Invitarea alegătorilor în vizite la orice organ obștesc (cu scopul de a elucida o problemă sau de a studia o soluție)

În data de 9 iulie 2020, deputatul Vladimir Bolea a fost în R-l Criuleni, Comuna Hîrtopul Mare la întâlnirea cu Dna Primar Anghelici Eugenia, Președintele raionului Dl Sînu Pavel, Vicepreședinte raionului Dl Onica Roman, consilierii locali, și a vorbit despre măsurile de susținere propuse pentru agricultori.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Capitolul 10, art.1183).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei agricultură și industrie alimentară din 24 iunie 2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3; Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – art.6, 9, 10; ș.a.