Clasamentul deputaților responsabili

locul3

Vezi tot clasamentul
3
21
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

21de puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

12 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

8.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0.5 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.11.2020
Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei de mediu și dezvoltare regională din 15.10.2020.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A avut o ședință la Guvern, cu prim-ministrul - Ion Chicu, cu ministrul finanțelor și cu ministrul agriculturii privind modul de implementare a legii, aprobate în septembrie, în contextul atenuării consecințelor secetei, dar și repartizarea compensatiilor acordate fermierilor pentru culturile de grupa I. Un alt subiect discutat a fost problema celor peste 250 de fermieri, care nu au primit compensațiile respective, deși s-au încadrat din punct de vedere a regulamentului de acordare.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat audiența cetățenilor din s. Săseni, r. Calarasi.

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

S-a aliniat cu alți deputați în propunerea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători – art.7; Codul contravențional nr.218/2008 – art.32, 361, 197,ș.a).

Cetățeni
1 punct
Competența
Cerere de a includere a părților interesate în procesul de consultare publică prin apel public

A răspuns Grupului de Inițiativă PUNE UMĂRUL PENTRU CURĂȚENIE și a solicitat includerea acestora în audierile publice privind implementarea politicilor legate de gestionarea deșeurilor organizate de Comisiei de mediu și dezvoltare regională.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la audiența cetățenilor din circumscripția sa.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (art.2, 4'1, 4'2, ș.a.)

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Participarea la ședințele Biroului Permament al Parlamentului și propunerea de includere a subiectelor pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului.

A participat la ședința Biroului Permament al Parlamentului.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei de mediu și dezvoltare regională din 23.09.2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A participat la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37).

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.405).

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

La 27 iulie 2020, a avut o vizită de lucru în raionul Călărași.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Formarea grupurilor de lucru din experți, specialiști și reprezentanți ai părților interesate

A creat platforma de discuții cu reprezentanții ONGurilor de mediu pentru sporirea procesului de comunicare și dezbaterea subiectelor precum problemele legate de poluarea excesivă a apelor, asigurarea cu apă potabilă și sanitatie, dar și schimbările climaterice care afectează sectoarele economiei.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei de mediu și dezvoltare regională din 08.07.2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind asigurarea subvențională a riscurilor de producție în agricultură nr.243/XV din 8 iulie 2004 (art.3, 4, 5, ș.a.).

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat audiența cetățenilor din raionul Călărași.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și modificarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 (art.3, 322, 323).