Clasamentul deputaților responsabili

locul2

Vezi tot clasamentul
2
19.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

19.5puncte

25.02.2019
Deputată
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

11 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

5.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

3 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.10.2020
Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A avut o întrunire cu locuitorii comunei Piatra din raionul Orhei.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii (art.1, 3, 4, 5, 6).

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind garantarea medicamentelor la preț redus ori gratuite pentru persoanele beneficiare de pensie.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A propus proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (art.283).

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitări de audiență și vizite la orice organ de stat și la persoane oficiale.

A invitat comisarul principal al Inspectoratului de Poliție Orhei la o ședință de identificare a soluțiilor, care ar permite relansarea activității parcului OrheiLand.

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A făcut declarații în plenul Parlamentului Republicii Moldova privind situația epidemiologică din țară și gestionarea acesteia. 

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat Ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Directoarei CNAS un demers în care a solicit revizuirea modului de depunere a cererilor și actelor pentru reexaminarea pensiilor.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A organizat Adunarea Generală a orheienilor privind deschiderea parcului de distracții OrheiLand.

Administrație
1.5 punct
Competența
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

A susținut un briefing de presă unde a semnalat încălcări în raport cu activitatea parcului de distracții OrheiLand.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înainta proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire la sistemul public de pensii nr.156 din 14.10.1998 (art.41).

Administrație
1.5 punct
Competența
Semnalarea neregulilor în activitatea instituțiilor guvernamentale (administrația centrală) și adresarea interpelărilor către instituții publice

A înaintat o sesizare la Procuratura Generală a Republicii Moldova privind intentarea procesului penal pe numele ministrului de Interne și a șefului interimar a Inspectoratului de Poliție Orhei pe faptul nerespectării măsurilor de prevenire și combatere a bolii epidemice - COVID-19, fapt care a provocat răspândirea virusului în cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei.

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A solicitat ministrului de Interne să prezinte în plenul Parlamentului un raport privind situația din comisariatele de poliție din țară. Majoritatea parlamentară a respins propunerea. 

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A propus proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14 iunie 2013 (art.3, 6, 7, 9, 13).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie din 17.06.2020.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A adresat o solicitare de informație Guvernului Republicii Moldova privind situația la moment a proiectului "Extinderea apeductului în comuna Biești".

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.13 din Codul electoral nr.1381/1997.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17).