Clasamentul deputaților responsabili

locul2

Vezi tot clasamentul
2
21.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

21.5de puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

17.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

2.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

1.5 punct

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.11.2020
Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de hotărâre privind adoptarea Rezoluției solului sau Rezoluției cu privire la păstrarea bogăției supreme a Republicii Moldova.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55).

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.IV, V, VI, ș.a.).

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A expediat două scrisori către primăria orașului Chișinău și Ministerul Economiei cu solicitarea de a soluționa problemele care împiedică extinderea rutei de troleibuz către or. Ialoveni.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 16 septembrie 2020.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 9 septembrie 2020.

Parlament ► Comisie
1.5 punct
Competența
Amendamente la proiecte de lege

A propus un amendament la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr.375 din 04.09.2020).

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 (art.17).

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A adresat o întrebare prim-ministrului Republicii Moldova în plenul Parlamentului privind modalitatea de direcționare și gestionare a unor resurse financiare din bugetul statului spre anumite proiecte.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat participarea la ședința Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din 20.07.2020 în cadrul formularului "Indicele de responsabilitate a deputaților", elaborat de către echipa deFacto.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din 15.07.2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A elaborat proiectul de lege pentru modificarea articolului 19 din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

A adresat o scrisoare tuturor primăriilor din circumscripția sa prin care solicită să îi fie comunicate problemele stringente cu care acestea se confruntă și costurile estimative pentru soluționarea lor.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat participarea la ședința Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din 09.07.2020 în cadrul formularului "Indicele de responsabilitate a deputaților", elaborat de către echipa deFacto.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A confirmat participarea la ședința Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din 08.07.2020 în cadrul formularului "Indicele de responsabilitate a deputaților", elaborat de către echipa deFacto.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din 01.07.2020

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2020.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A solicitat explicații de la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind modalitatea de recoltarea probelor biologice pentru infecția cu virusul de tip nou COVID-19 și motivul ignorării protocolului de prelevare a probelor întocmit de către însăși MSMPS.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18).