Clasamentul deputaților responsabili

locul13

Vezi tot clasamentul
13
7
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

7puncte

25.02.2019
Deputată
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

6.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 31.08.2020
Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei mediu și dezvoltare regională din 8 iulie 2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 (art.7).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei mediu și dezvoltare regională din 1 iulie 2020.

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.6 din Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438/2006.

Parlament ► Inițiativă proprie
0.5 puncte
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2020.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Formularea întrebărilor în plenul Parlamentului către membrii Guvernului sau conducători ai altor instituții ale administrației publice.

Deputata Inga Grigoriu a intervenit în cadrul dezbaterilor pe marginea ratificări Acordului de împrumut cu privire la deșeurile solide: „La ce etapă se află sistemul integrat de management? Este important acest Acord mai ales pentru aleșii locali, dar și pentru toți cetățenii! Este extrem de important pentru mediul nostru să prevenim crearea gunoiștilor stihiinice.” 

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În cadrul ședinței parlamentului din 5 iunie, deputata Inga Grigoriu a solicitat organizarea ședinței plenare și pentru ratificarea acordului de împrumut predestinat proiectelor de deșeuri solide, prin care autoritățile locale să poată asigura un aspect îngrijit al comunităților noastre.