Clasamentul deputaților responsabili

locul14

Vezi tot clasamentul
14
22.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

22.5de puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 1 an

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

18 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

4.5 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
6
6
06.2020
3
3
07.2020
0
0
08.2020
1
1
09.2020
2
2
10.2020
1
1
11.2020
3
3
12.2020
0
0
01.2021
0
0
02.2021
3
3
03.2021
3
3
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
Ultima actualizare 10.06.2021
Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Codului transportului feroviar nr.309/2003 (art.5).

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost co-autorul Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.192; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.154; ș.a.).

Parlament ► Inițiativă proprie
1 punct
Competența
Alierea cu deputați în propunerea legilor și modificărilor de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.69 din 21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.XXIV).

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost co-autorul Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.203).

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la întrevederea cu grupul civic „PUNE UMĂRUL URSOAIA” în cadrul căreia a fost discutată problema stării nesatisfăcătoare a traseului R26 care traversează localitatea Ursoaia. 

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.18).

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A fost co-autorul Proiectului de lege cu privire la Grupurile de Acțiune Locală.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la întrevederea cu membrii grupului civic „PUNE UMĂRUL Ursoaia” înc adrul căreia a fost discutată problema drumurilor stricate din localitate. 

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea Proiectului de lege cu privire la construcția Complexului național de dezvoltare, educație, creativitate și agrement.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A participat la elaborarea Proiectului de hotărâre privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, din partea cetățeanului V. Platon.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Fiscal al RM – art.35; Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.1, 42; Legea privind prestațiile sociale pentru copii – art.4, 5, 6).

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A participat la elaborarea proiectului de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei parlamentară pentru drepturile omului şi relaţii interetnice din 15.07.2020.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la întâlnirea cu locuitorii raionului Căușeni.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea art.58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturilor omului și relații interetnice din 24.06.2020.

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A solicitat introducerea în ordinea de zi a ședințe plenare a Parlamentului Republicii Moldova a mai multor proiecte de acte legislative.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturilor omului și relații interetnice din 17.06.2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limita de vârstă.