Clasamentul deputaților responsabili

locul11

Vezi tot clasamentul
11
8
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

8puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 2 ani

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

6.5 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

1.5 punct

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

Ultima actualizare 10.09.2020
Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A propus proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei parlamentară pentru drepturile omului şi relaţii interetnice din 15.07.2020.

Cetățeni
1.5 punct
Competența
Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală

A participat la întâlnirea cu locuitorii raionului Căușeni.

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea art.58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturilor omului și relații interetnice din 24.06.2020.

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

A solicitat introducerea în ordinea de zi a ședințe plenare a Parlamentului Republicii Moldova a mai multor proiecte de acte legislative.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei pentru drepturilor omului și relații interetnice din 17.06.2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limita de vârstă.