Clasamentul deputaților responsabili

locul19

Vezi tot clasamentul
19
14
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

14puncte

25.02.2019
Deputată
28.04.2021
mandatul a încetat 1 an în urmă
Data nașterii
01.01.1954
Profesie
Pedagog
Funcții anterioare
  • 2003-2007, Președinte al Consiliului Raional Leova al sindicatului Educației
  • 2007-2011, Vice-președinte al Consiliului Raional Leova
  • 2011-2015, Președinte al Consiliului raional Leova

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

11 puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

3 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

0 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
2
2
06.2020
2
2
07.2020
1
1
08.2020
1
1
09.2020
2
2
10.2020
1
1
11.2020
0
0
12.2020
0
0
01.2021
0
0
02.2021
4
4
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
0
0
11.2021
0
0
12.2021
0
0
01.2022
0
0
02.2022
0
0
03.2022
0
0
04.2022
0
0
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
Ultima actualizare 10.06.2021
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la elaborarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29/2018 – art.5, 7, 8, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.101).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A invitat reprezentanții administrației publice locale și activiștii din grupurile interesate de problema evacuării gunoiului, să participe la audierile publice organizate de Comisia de Mediu și Dezvoltare Regională.

Competența: Încurajarea cetățenilor să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă (cu prezența deputatului)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A fost co-autoarea Proiectului de hotărâre pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la armistițiu politic în fața crizei umanitare cauzată de pandemie în Republica Moldova.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A participat la elaborarea Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (art.2).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A participat la întrevedera cu grupul civic „PUNE UMĂRUL Hănăseni” în cadrul căreia a fost pusă în discuție problema gunoiștii din comuna Pleșeni care deranjează locuitorii.

Competența: Participarea/organizarea întâlnirilor cu grupurile civice (la oficiile teritoriale de informare a Parlamentului) în circumscripția uninominală
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Fiscal al RM – art.35; Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.1, 42; Legea privind prestațiile sociale pentru copii – art.4, 5, 6).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la scrierea proiectului de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 103; Legea nr.1402/2002 serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 151; ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A propus proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea art.58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară din 24.06.2020.

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte