Clasamentul deputaților responsabili

locul2

Vezi tot clasamentul
2
51.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

51.5de puncte

25.02.2019
Deputat
28.04.2021
mandatul a încetat 1 an în urmă
Data nașterii
07.07.1991
Profesie
Specialist în domeniul științelor politice
Studii

2011-2014 Licență în politologie, psihologie și sociologie, Universitatea Cambridge, Marea Britanie 

2008-2010 Diplomă de Bacalaureat, Tonbridge School, Marea Britanie

Funcții anterioare
  • Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
  • Vicepreședinte PAS, Președinte PAS Youth
  • Manager de proiect, analist senior, Civitta (consultanță pentru sectorul public și privat), 2016 – prezent
  • Șef direcție e-Transformare, Ministerul Educației, 2014 – 2015

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

34.5 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

9 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

8 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
3
3
06.2020
7
7
07.2020
3
3
08.2020
3
3
09.2020
1
1
10.2020
4
4
11.2020
10
10
12.2020
4
4
01.2021
2
2
02.2021
7
7
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
0
0
10.2021
0
0
11.2021
0
0
12.2021
0
0
01.2022
0
0
02.2022
0
0
03.2022
0
0
04.2022
0
0
05.2022
0
0
06.2022
0
0
07.2022
0
0
08.2022
Ultima actualizare 10.04.2021
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 24 martie 2021. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1 punct (din 1.5)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A contribuit la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.32, 423).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie din 3 februarie 2021

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Administrație
1 punct (din 1.5)

Sesizarea contestă un șir de prevederi legale privind stabilirea salariului minim în Republica Moldova, pornind de la premisa că interpretarea articolului 43 în coroborare cu articolul 47 din Constituție, garantează cetățenilor Republicii Moldova un salariu minim net, cel puțin egal cu minimul de existență pentru persoanele apte de muncă. Totodată, sesizarea contestă stabilirea diferențiată a unui salariu minim în sectorul bugetar față de cel din sectorul real, ori o asemenea practică, în opinia autorului, este discriminatorie și reprezintă o încălcare a principiului „remunerație egală pentru muncă egală”. 

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat de la Agenția Servicii Publice  prezentarea informației sistematizate, pentru anii 2019 și 2020  privind numărul deceselor înregistrate în Republica Moldova.

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A înaintat o sesizare privind exercitarea controlului constituționalității Articolului II punctele 4 și 5 din Legea nr.240/2020 pentru modificarea unor acte normative. Legea dedusă controlului de constituționalitate, este adoptată cu încălcarea principiului legalității, separației puterilor în stat, precum și cu nesocotirea rolului constituțional al Parlamentului, al Guvernului, dar și celui al Curții Constituționale. 

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 15 decembrie 2020. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiect nr. 476 h.842 2020-11-30.2: potrivit autorului amendamentului "modificarea propusă în proiect ar putea fi interpretată în sensul că atunci când anumite medicamente care nu au fost autorizate cel puțin în țara de origine, dar "sunt necesare pe piața farmaceutică", acestea pot fi totuși importate. Acest fapt va expune populația la riscuri majore de a fi supusă unor tratamente cu medicamente, calitatea și eficacitatea cărora nu a fost demonstrată".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiect nr. 473 h.844 2020-11-30: potrivit autorului amendamentului "în condițiile crizei economice care afectează în special persoanele cu venituri mici Guvernul trebuie să facă efortul de a identifica resurse pentru a finanța 2 plăți anuale a câte 1000 lei pentru toți pensionarii cu pensie mai mică de 4000 de lei. Costul estimat este de 1,5 miliarde de lei".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
1 punct (din 1.5)

A depus o sesizare la Curtea Constituțională privind controlul constituționalității Articolului 42 alineatul 12 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării și a punctelor 8, 81, 82, 83, 84, 85, 86 din Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la / reconectării / la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Administrație
1 punct (din 1.5)

A contestat la Curtea Constituțională plățile impuse de Guvern cetățenilor deconectați de la sistemul centralizat de încălzire.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiect nr. 473 h.844 2020-11-30: "se propune alocarea a 200 milioane de lei pentru majorarea cu 14% a pensiei minime de la 1143 lei până la 1300 lei".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Administrație
1 punct (din 1.5)

A înaintat o sesizare către Curtea Constituțională privind interpretarea prin coroborare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1), articolului 60 alineatul (1), articolului 61 alineatele (1) și (2) şi articolului 66 litera a) din Legea Supremă în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată (de două treimi) de voturi ale deputaților. 
Prin sesizarea în cauză, solicită interpretarea prin coroborare a articolelor învederate din Legea Supremă în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată (de două treimi) de voturi ale deputaților.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

Amendament la proiect nr. 332 din 16.07.2020: potrivit autorului amendamentului "asigurarea securității pentru personalul implicat în procesul didactic reprezintă o măsură prioritară".

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat un amendament către Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități la proiectul de Lege nr. 332 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative.

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Comisie
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat către Ministerul Justiției un amendament (nr.143/01-543) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (modificarea consolidată a Codului contravențional).

Competența: Amendamente la proiecte de lege
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

În timpul ședinței plenare din 27 noiembrie 2020, Dan Perciun s-a expus asupra modificării legislației care reglementează angajarea străinilor la muncă în Republica Moldova.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
1 punct (din 1.5)

A participat la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din 25 noiembrie 2020.

Competența: Participarea la ședințele altor comisii parlamentare
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Administrație
1 punct (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare din 10 septembrie 2020, Dan Perciun a formulat întrebări către Președintele Republicii Moldova despre modificarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și indexarea pensiilor.

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 9 septembrie 2020. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

În cadrul conferinței de presă din 13 august 2020, „Salvați oamenii de la dezastrul creditelor de microfinanțare!”, deputatul a îndemnat cetătățenii să vorbească despre această problemă, să scrie Guvernului și să ceară ajutorul dacă se află în situație disperată.

Competența: Încurajarea cetățenilor să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă (cu prezența deputatului)
Administrație
0.5 de puncte (din 1.5)

A solicitat Procuraturii Generale și Agenției Naționale pentru Integritate să verifice dacă îmbogățirea recentă a fratelului lui Igor Dodon are vreo legătură cu deținerea de către acesta a funcției de președinte.

Competența: Solicitare de informații de la organele de stat.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Cetățeni
1.5 puncte (din 1.5)

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Competența: Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz
Administrație
1 punct (din 1.5)

În cadrul ședinței plenare din 20 iulie 2020, deputatul Dan Perciun s-a adresat prim-ministrului Republicii Moldova, dlui Ion Chicu: „Domnule Chicu, guvernele altor țări au ajutat oamenii în această epidemie și au venit cu măsuri reale de susținere pentru ca această nenorocire să treacă mai ușor. Majoritatea țărilor au ales să transfere bani direct celor care aveau nevoie, să subvenționeze salariile, să majoreze și să ușureze acordarea ajutorului de șomaj, să compenseze venitul părintelui care a stat a acasă cu copiii. Majoritatea statelor au ajutat oamenii să-și plătească sau să-și amâne creditele. Doar guvernul Republicii Moldova în condițiile în care țara asta și așa se îneacă în sărăcie a decis să nu întreprindă nimic pentru omul de rând.”

Competența: Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 15 iulie 2020. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.31, 33).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Comisie
0.5 de puncte (din 1.5)

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 8 iulie 2020. 

Competența: Participarea la ședințele comisiei din care face parte
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.V din Legea nr.273/2018 pentru modificarea unor acte legislative.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de lege privind completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.4, 6, 13, 14).

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)
Parlament ► Plen
0.5 de puncte (din 1.5)

„De ce până astăzi Guvernul Republicii Moldova nu a adoptat o decizie prin care să vină în sprijinul celor ce nu au suficiente resurse financiare ca să-și poată achita creditele luate de la bănci și companiile de microfinanțare?” - Dan Perciun, declarație la sfârșitul ședinței plenare din 18 iunie 2020.

Competența: Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte (din 1.5)

A înaintat proiectul de hotărâre privind adoptarea Declarației drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii.

Competența: Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)