Clasamentul deputaților responsabili

locul2

Vezi tot clasamentul
2
51.5
Punctaj pentru atribuțiile utilizate

51.5de puncte

25.02.2019
Deputat
25.02.2023
mandatul încetează peste 1 an

Punctajul pe categorii

Parlament

Atribuțiile deputatului ce țin de activitatea sa în Parlament

34.5 de puncte

Cetățeni

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu cetățenii din circumscripția în care a fost ales

9 puncte

Administrație

Atribuțiile deputatului ce țin de interacțiunea sa cu alte instituții de stat

8 puncte

Atribuțiile de care a făcut uz deputatul, repartizate pe domeniile de activitate

Competențe folosite

0
0
05.2020
3
3
06.2020
7
7
07.2020
3
3
08.2020
3
3
09.2020
1
1
10.2020
4
4
11.2020
10
10
12.2020
4
4
01.2021
2
2
02.2021
7
7
03.2021
0
0
04.2021
0
0
05.2021
0
0
06.2021
0
0
07.2021
0
0
08.2021
0
0
09.2021
Ultima actualizare 10.04.2021
Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 24 martie 2021. 

Parlament ► Legislativ
1 punct
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (6 și mai mulți deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.).

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381).

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A contribuit la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.32, 423).

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie din 3 februarie 2021

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

Sesizarea contestă un șir de prevederi legale privind stabilirea salariului minim în Republica Moldova, pornind de la premisa că interpretarea articolului 43 în coroborare cu articolul 47 din Constituție, garantează cetățenilor Republicii Moldova un salariu minim net, cel puțin egal cu minimul de existență pentru persoanele apte de muncă. Totodată, sesizarea contestă stabilirea diferențiată a unui salariu minim în sectorul bugetar față de cel din sectorul real, ori o asemenea practică, în opinia autorului, este discriminatorie și reprezintă o încălcare a principiului „remunerație egală pentru muncă egală”. 

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat de la Agenția Servicii Publice  prezentarea informației sistematizate, pentru anii 2019 și 2020  privind numărul deceselor înregistrate în Republica Moldova.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A înaintat o sesizare privind exercitarea controlului constituționalității Articolului II punctele 4 și 5 din Legea nr.240/2020 pentru modificarea unor acte normative. Legea dedusă controlului de constituționalitate, este adoptată cu încălcarea principiului legalității, separației puterilor în stat, precum și cu nesocotirea rolului constituțional al Parlamentului, al Guvernului, dar și celui al Curții Constituționale. 

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 15 decembrie 2020. 

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiect nr. 476 h.842 2020-11-30.2: potrivit autorului amendamentului "modificarea propusă în proiect ar putea fi interpretată în sensul că atunci când anumite medicamente care nu au fost autorizate cel puțin în țara de origine, dar "sunt necesare pe piața farmaceutică", acestea pot fi totuși importate. Acest fapt va expune populația la riscuri majore de a fi supusă unor tratamente cu medicamente, calitatea și eficacitatea cărora nu a fost demonstrată".

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiect nr. 473 h.844 2020-11-30: potrivit autorului amendamentului "în condițiile crizei economice care afectează în special persoanele cu venituri mici Guvernul trebuie să facă efortul de a identifica resurse pentru a finanța 2 plăți anuale a câte 1000 lei pentru toți pensionarii cu pensie mai mică de 4000 de lei. Costul estimat este de 1,5 miliarde de lei".

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A contestat la Curtea Constituțională plățile impuse de Guvern cetățenilor deconectați de la sistemul centralizat de încălzire.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A depus o sesizare la Curtea Constituțională privind controlul constituționalității Articolului 42 alineatul 12 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării și a punctelor 8, 81, 82, 83, 84, 85, 86 din Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la / reconectării / la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiect nr. 473 h.844 2020-11-30: "se propune alocarea a 200 milioane de lei pentru majorarea cu 14% a pensiei minime de la 1143 lei până la 1300 lei".

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

A înaintat o sesizare către Curtea Constituțională privind interpretarea prin coroborare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1), articolului 60 alineatul (1), articolului 61 alineatele (1) și (2) şi articolului 66 litera a) din Legea Supremă în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată (de două treimi) de voturi ale deputaților. 
Prin sesizarea în cauză, solicită interpretarea prin coroborare a articolelor învederate din Legea Supremă în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată (de două treimi) de voturi ale deputaților.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

A înaintat un amendament către Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități la proiectul de Lege nr. 332 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

Amendament la proiect nr. 332 din 16.07.2020: potrivit autorului amendamentului "asigurarea securității pentru personalul implicat în procesul didactic reprezintă o măsură prioritară".

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

În timpul ședinței plenare din 27 noiembrie 2020, Dan Perciun s-a expus asupra modificării legislației care reglementează angajarea străinilor la muncă în Republica Moldova.

Parlament ► Comisie
1.5 puncte
Competența
Amendamente la proiecte de lege

A înaintat către Ministerul Justiției un amendament (nr.143/01-543) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (modificarea consolidată a Codului contravențional).

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32).

Parlament ► Comisie
1 punct
Competența
Participarea la ședințele altor comisii parlamentare

A participat la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din 25 noiembrie 2020.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

În cadrul ședinței plenare din 10 septembrie 2020, Dan Perciun a formulat întrebări către Președintele Republicii Moldova despre modificarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și indexarea pensiilor.

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 9 septembrie 2020. 

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Încurajarea cetățenilor să participe la propunerea soluțiilor pentru probleme în cadrul comisiilor parlamentare, inclusiv în public - în cadrul conferințelor de presă (cu prezența deputatului)

În cadrul conferinței de presă din 13 august 2020, „Salvați oamenii de la dezastrul creditelor de microfinanțare!”, deputatul a îndemnat cetătățenii să vorbească despre această problemă, să scrie Guvernului și să ceară ajutorul dacă se află în situație disperată.

Administrație
0.5 puncte
Competența
Solicitare de informații de la organele de stat.

A solicitat Procuraturii Generale și Agenției Naționale pentru Integritate să verifice dacă îmbogățirea recentă a fratelului lui Igor Dodon are vreo legătură cu deținerea de către acesta a funcției de președinte.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Cetățeni
1.5 puncte
Competența
Răspuns la solicitarea de informație din partea platformei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz

A oferit răspuns solicitării echipei deFacto privind atribuțiile de care a făcut uz.

Administrație
1 punct
Competența
Adresarea de întrebări, interpelări şi petiţii Preşedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanţi ai organelor centrale ale administraţiei de stat.

În cadrul ședinței plenare din 20 iulie 2020, deputatul Dan Perciun s-a adresat prim-ministrului Republicii Moldova, dlui Ion Chicu: „Domnule Chicu, guvernele altor țări au ajutat oamenii în această epidemie și au venit cu măsuri reale de susținere pentru ca această nenorocire să treacă mai ușor. Majoritatea țărilor au ales să transfere bani direct celor care aveau nevoie, să subvenționeze salariile, să majoreze și să ușureze acordarea ajutorului de șomaj, să compenseze venitul părintelui care a stat a acasă cu copiii. Majoritatea statelor au ajutat oamenii să-și plătească sau să-și amâne creditele. Doar guvernul Republicii Moldova în condițiile în care țara asta și așa se îneacă în sărăcie a decis să nu întreprindă nimic pentru omul de rând.”

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 15 iulie 2020. 

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.31, 33).

Parlament ► Comisie
0.5 puncte
Competența
Participarea la ședințele comisiei din care face parte

A participat la ședința comisiei protecție socială, sănătate și familie din 8 iulie 2020. 

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea art.V din Legea nr.273/2018 pentru modificarea unor acte legislative.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de lege privind completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.4, 6, 13, 14).

Parlament ► Plen
0.5 puncte
Competența
Întrebări, declarații și propuneri de includerea pe ordinea de zi a ședinței parlamentului, inclusiv asupra problemelor ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare.

„De ce până astăzi Guvernul Republicii Moldova nu a adoptat o decizie prin care să vină în sprijinul celor ce nu au suficiente resurse financiare ca să-și poată achita creditele luate de la bănci și companiile de microfinanțare?” - Dan Perciun, declarație la sfârșitul ședinței plenare din 18 iunie 2020.

Parlament ► Legislativ
1.5 puncte
Competența
Propuneri de legi și modificări de legi (1-5 deputați autori)

A înaintat proiectul de hotărâre privind adoptarea Declarației drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii.