Image

Cum garantăm tinerilor educație de calitate și locuri de muncă bine plătite?

Rapoarte

Platforma deFacto îți prezintă soluțiile și promisiunile concurenților electorali pentru rezolvarea problemei educației și angajării în câmpul muncii. Prioritatea face parte din sondajul desfășurat în cadrul campaniei „Avem ce Votăm” în care cetățenii pot vota 3 cele mai importante subiecte de care ar trebui să se ocupe viitorul Parlament și Guvern. 

Soluțiile au fost colectate din programele electorale publicate de concurenții electorali sau care au parvenit drept răspuns la solicitările adresate de către platforma deFacto: 

1. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 

 • Creșterea gradului de acoperire cu învățământ preșcolar a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani.
 • Îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentul țărilor pe baza rezultatelor evaluării internaționale a realizărilor educaționale ale elevilor cu vârsta de 15 ani („PISA").
 • Apropierea învățământului profesional de nevoile economiei și ale angajatorilor.
 • Îmbunătățirea ratingului internațional al Republicii Moldova privind calitatea învățământului superior.

2. Partidul Acasă Construim Europa

 • Vom include educația financiară în procesul de studii, pentru a educa generațiile viitoare privind modul de organizare a banilor publici și privați.
 • Vom majora cheltuielile bugetare pentru educație până la 10% din PIB.
 • Vom ridica prestigiul profesorului – prin recalificare, suport legislativ, spor salarial, condiții confortabile de muncă, reducerea numărului de rapoarte etc.
 • Formarea programului prelungit de studii, cu statut opțional, pentru a crea condiții optime de dezvoltare multidimensională a copiilor, prin intermediul mai multor cercuri de creație sau de interes. Se include suplimentar și achitarea din partea statului a prânzului.

3. Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic 

– 

4. Blocul Electoral „Renato Usatîi”

 • Majorarea radicală a finanțării învățământului primar, mediu și mediu de specialitate. Majorarea salariilor pedagogilor până la nivelul celor mai înalte salarii din sfera bugetară. Statul trebuie să declare învățământul de calitate drept prioritatea numărul unu în Moldova. Nu optimizarea școlilor, ci optimizarea programelor școlare, care acum deseori ca volum sunt inaccesibile pentru copii. În primul rând, este necesară reducerea programelor de studiu pentru școlile primare.
 • Aplicarea metodelor moderne de predare, inclusiv de la distanță, bazate pe tehnologiile informaționale, în calitate de alternativă pentru închiderea școlilor de la sate.
 • Sporirea prestigiului social al profesiei de pedagog. Pedagogii trebuie să aibă cele mai mari salarii din țară și să beneficieze de întregul pachet social ce include serviciile medicale gratis, odihna gratis și tratamentul gratis la sanatoriile din țară și din străinătate, accesul gratis la cursurile de reciclare, locuința de serviciu gratis (pentru începători) și pensiile mari.
 • Excluderea tuturor plăților suplimentare și a colectărilor de bani de la părinți. Învățământul trebuie să fie gratis.

5Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Vom iniția un program național special pentru promovarea lecturii, științelor și artelor pentru elevi, prin care vor fi sprijinite proiectele educațional-culturale ale bibliotecilor, muzeelor, teatrelor și caselor de cultură.
 • Vom oferi elevilor posibilitatea de a alege între mai multe discipline și oportunități de învățare, prin implementarea reformei curriculare și inovațiilor educaționale în învățământul general.
 • Vom aloca cel puțin 10 milioane de lei anual pentru granturi destinate tinerilor, inclusiv pentru tinerii artiști, cercetători, activiști, oameni de creație, sportivi și jurnaliști.
 • Vom introduce un portal comun de depunere a actelor online pentru toate universitățile din țară.
 • Vom implementa un program de stagiere de 6-12 luni pentru tineri absolvenți în instituțiile publice și companiile de stat.
 • Vom aloca cel puțin 5 milioane de lei pe an pentru susținerea organizațiilor de lansare a afacerilor start-upurilor și pentru educație financiară.

6. Partidul Politic „ȘOR” 

 • Educație preșcolară gratuită;
 • Învățământ secundar gratuit;
 • Învățământ superior public gratuit.

7. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

– 

8. Partidul Democrat din Moldova

 • 10 000 lei salariul unui educator;
 • 20 000 lei salariul unui profesor;
 • 4 000 lei alocația pentru materiale didactice;
 • Școală în fiecare localitate;
 • Comanda de stat pentru profesori și medici prin burse echivalente cu salariul minim Gratuit - Cursurile de formare continuă Acreditarea universităților: strictă și riguroasă.

9. Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”

 • Elaborarea proiectului de țară „Moldova Educată”, cu o viziune unitară și modernă în sistemul educației publice și culturii naționale;
 • Reformarea sistemului educației școlare, stimularea performanței, asigurarea dotării școlilor pentru educația online cu hardware și acces la platforme, sporind salariile profesorilor și angajaților din educație;
 • Reformarea sistemului universitar și adaptarea la nevoile critice ale economiei; 
 • Asigurarea finanțării stabile a educației și instituțiilor culturale, care va atinge cca 19% din bugetul public.

10. Partidul Unității Naționale 

 • Armonizarea instituțională și a normelor legislative în domeniul educației, cercetării și culturii. 
 • Unificarea Academiei de Științe a Republicii Moldova cu Academia Română. 
 • Crearea fondului tripartit (România, R. Moldova și UE) pentru dezvoltarea educației, cercetării și culturii. 

11. Partidul Politic „Democrația Acasă” 

 • Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a reuși în viață. Vrem ca fiecare părinte să fie încrezător că copiii lor au cel mai bun început în viață, unul care le va permite să-și împlinească potențialul și să-i pună pe un drum către un viitor mai luminos.

12. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 

 • Crearea condițiilor și capacităților suficiente de încadrare a copiilor în instituțiile de învățământ, în mod special în instituțiile de educație timpurie și instituțiile de învățământ primar și gimnazial;
 • Motivarea adecvată a personalului didactic: majorarea salariilor, modernizarea condițiilor de muncă, simplificarea aspectelor birocratice ale activității didactice, implementarea politicilor de protecție social-economică adecvată a cadrelor didactice, promovarea și stimularea angajării în mediul rural etc.;
 • Continuarea reformei curriculare și accelerarea adaptării curriculei la tendințele și necesitățile sociale și economice;
 • Revitalizarea și promovarea activităților educaționale extrașcolare și extracurriculare: educația cultural-artistică și științifică, educația civică, sport, protecția mediului, educație tehnologică și informațională, educație rutieră etc.;
 • Stimularea și extinderea în continuare a programelor de învățământ profesional dual, sporirea și promovarea atractivității acestei forme de învățământ atât pentru discipoli cât și pentru agenții economici;
 • Fortificarea capacităților sistemului de învățământ profesional tehnic: cadre didactice, condiții de instruire, programe de studii practice relevante etc.;
 • Sporirea eficienței învățământului universitar, prin sporirea autonomiei universitare, promovarea responsabilității și transparenței în instituțiile de învățământ superior, susținerea dezvoltării programelor de studii universitare calitative și relevante necesităților economiei naționale;
 • Dezvoltarea centrelor de antreprenoriat la nivelul universităților unde tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale;
 • Dezvoltarea de programe de studii de nivel terțiar, armonizate cu cerințele pieței muncii, pentru a crește gradul de inserție a tinerilor pe piața muncii;

13. Partidul Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” 

 • Programul național “Tinerii Antreprenori”- 20.000 de euro nerambursabili pentru tinerii din Republica Moldova, până în 40 de ani, care doresc să deschidă o afacere- 20.000.000 de euro anual; în primul an de funcționare firmele cu până la 10 angajați să nu plătească nici o formă de impozit, nici cel pe salarii (se aplică o singură dată în viață pentru un acționar);

14. Partidul Politic „NOI” 

 • Instituirea un Fond public-privat de cercetare în domeniile științelor exacte, IT și ale vieții;
 • Dezvoltarea unui program de e-educație, adoptat la necesitățile învățării pe tot parcursul vieții;
 • Includerea în pachetul educațional la toate treptele, a modulelor de instruiri în domeniul prevenirii corupției;
 • Dezvoltarea unui Program de dezvoltare a competențelor necesare pe piața muncii;
 • Reducerea numărului de instituții universitare cu 50%;
 • Susținerea revizuirii conținuturilor educaționale și adaptarea acestora la necesitățile pieței muncii;
 • Dezvoltarea acceleratoarelor/hub-urilor pe lângă centrele academice sectoriale.
 • Implementarea unei strategii naționale: „Școala Învață”, pentru amplificarea integrării tehnologiei informației (IT) și a competenței antreprenoriale în învățământul general.

15. Partidul Verde Ecologist 

– 

16. Partidul Legii și Dreptății

 • Creșterea accesului și participării la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul de rezidență;
 • Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în Uniunea Europeană;
 • Scăderea semnificativă a ratei de analfabetism funcțional la copiii de 15 ani, similară mediei europene.
 • Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil
 • Întroducerea portofoliului educațional digital pentru actualizarea și monitorizarea permanentă a parcursului educațional al fiecărui copil și identificarea imediată a măsurilor remediale necesare, inclusiv din perspectiva activității extrașcolare.
 • Regândirea arhitecturii învățământului preuniversitar pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare individuală a fiecărui tânăr, dar și evoluțiilor în vederea eliminării rupturii dintre învățământul obligatoriu și piața muncii. ▪️Certificarea calificărilor din sistemul de învățământ secundar superior în vederea valorificării lor pe piața muncii sau în tranziția către alte forme de educație, inclusiv la filiera teoretică (ex. certificări informatică, limbi străine);
 • Realizarea unui pachet de sprijin social pentru elevii din medii defavorizate care accesează învățământul profesional și dual, din surse europene/guvernamentale;

17. Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 

 • Reducerea ratei de abandon școlar timpuriu
 • Combaterea analfabetismului funcțional măsurat prin testele PISA aplicate de către O.E.C.D.
 • Modernizarea curriculumului național
 • Modernizarea învățământului vocațional, profesional și tehnic
 • Digitalizarea integrată a procesului de învățare

18. Partidul Regiunilor 

 • Vom lansa un program amplu de construcție și reconstrucție a școlilor rurale pentru 2022-2026. Vom restabili medalii pentru rezultate remarcabile la învățătură. Vom mări salariul profesorilor la salariul mediu din regiune, ceea ce va readuce munca unui profesor la categoria profesiilor de prestigiu social, asigurând afluxul de tineri profesori în școală;
 • Vom asigura familiilor cu copii sub vârsta de 3 ani și care au nevoie în organizarea pentru ei a supravegherii și îngrijirii, cu locuri în instituțiile de educație timpurie sau asistență pedagogică și psihologică individuală printr-un sistem de consultații și programe scurte de dezvoltare bazate pe organizații educaționale;
 • Vom oferi măsuri suplimentare pentru dezvoltarea educației preșcolare incluzive, inclusiv pentru dezvoltarea programelor de educație preșcolară adaptate copiilor cu dizabilități;
 • Vom oferi sprijin suplimentar școlilor care lucrează în condiții sociale dificile, inclusiv standarde sporite de finanțare, plata pentru cercuri și secții suplimentare, psihologi și profesori sociali și o varietate de activități extrașcolare;
 • Vom extinde practica de formare direcționată și angajarea contractuală a cadrelor didactice, ceea ce va contribui la consolidarea lor în profesie;
 • Vom susține inițiativele de atragere a celor mai buni absolvenți ai universității să lucreze în școli;
 • Vom oferi absolvenților universităților, colegiilor și școlilor profesionale locuri de muncă și, pe măsura creșterii economiei, vom oferi locuri de muncă absolvenților instituțiilor de învățământ private.

19. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”

– 

20. Partidul Oamenilor Muncii 

– 

21. Partidul Schimbării 

 • Modelarea mediului şcolar, cu efectuarea investiţiilor necesare, pentru păstrarea sănătăţii şi menţinerii stării de bine a elevilor şi profesorilor. Mă refer aici la aspecte ale decenţei, precum: alimentaţie, igienă, spaţiu de recreere, transport. Nu vom putea pretinde o atitudine demnă şi respectuoasă de la o persoană într-un mediu lipsit de deminitate prin privarea de necesităţile elementare;
 • Reducerea (decongestionarea) conţinuturilor teoretice, mulţimea cărora ne pune elevii în situaţia galopării şi a unei false competiţii, lăsând timpul necesar pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitate practică;
 • Regândirea manualelor şcolare şi a versiunii digitale a acestora, care le-ar transforma din obstacol în oportunitate a formării temeinice a competenţelor şcolare;
 • Crearea unor platforme integratoare ale educaţiei la distanţă, cu module care ar asigura calitatea aplicării acestora în orice segment al procesului didactic şi ar spori atât incluziunea şcolară, dar şi reintegrarea diasporei în sistemul de valori al Republicii Moldova (cu certificare);
 • Integrarea componentei de orientare vocaţională timpurie, fără de care vom continua să deţinem locuri premiante la concursurile internaţionale, licenţiaţi în diverse domenii, dar să ne lipsească oameni dedicaţi profesiei lor, alese conştient;
 • Dezvoltarea învăţământului profesional, pentru obţinerea unui echilibru pe piaţa muncii, factor necesar şi pentru reducerea fenomenului migraţiei;
 • Formare profesională continuă calitativă a cadrelor didactice și creşterea prestigiului profesiei.

22. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”

– 

23. Candidatul Independent Veaceslav Valico

– 


Mai multe detalii despre concurenții electorali, programele electorale și soluțiile pe care le propun pentru prioritățile cetățenilor le poți găsi accesând platforma Avem ce Votăm

 

Avem Ce Votăm este o coaliție civică a patru inițiative din Moldova: deFacto, Inițiativa Civică „Pune Umărul”, Școala de Gândire Critică pentru Tineri „Challenger”, Programul „Femei cu Idei” . Platforma este non-partizană, urmărește îmbunătățirea mediului electoral și încurajează toți cetățenii să voteze informat.