Image

Cum asigurăm un sistem modern de sănătate? Află ce propun concurenții la alegerile parlamentare din 11 iulie

Rapoarte

Platforma deFacto îți prezintă soluțiile și promisiunile concurenților electorali pentru rezolvarea problemei calității sistemului de sănătate. Prioritatea face parte din sondajul desfășurat în cadrul campaniei „Avem ce Votăm” în care cetățenii pot vota 3 cele mai importante subiecte de care ar trebui să se ocupe viitorul Parlament și Guvern. 

Soluțiile au fost colectate din programele electorale publicate de concurenții electorali sau care au parvenit drept răspuns la solicitările adresate de către platforma deFacto: 

1. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 

 • Salariile în sistemul public de sănătate vor fi majorate cu 40%.
 • Sistemul de facilități pentru tinerii specialiști cu studii medicale și farmaceutice care sunt angajați în zonele rurale va fi consolidat. 
 • Fiecare sat/comună va avea un centru medical și o farmacie, pentru care vor fi alocate fonduri bugetare speciale pentru construcția sediilor, pentru personal și suport tehnic.
 • Toate instituțiile medicale din toate localitățile țării vor fi racordate la sistemele de alimentare cu apă, canalizare și căldură, în termen de 4 ani.
 • Pentru îmbunătățirea stării tehnice a instituțiilor medicale, va fi lansat programul de stat „modernizarea tehnică în domeniul sănătății"
 • În asistența medicală vor fi implementate sisteme informaționale moderne
 • Va fi implementat un sistem de diagnosticare în masă a stării de sănătate a populației la toate etapele vieții
 • Examenele profilactice ale populației din mediul rural vor fi efectuate anual
 • Se planifică elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni pentru 4 ani, cu scopul promovării modului de viață sănătos
 • Va fi dezvoltat și implementat un sistem de reabilitare a pacienților cu boli cronice, precum și a pacienților care au suferit operații complicate.

2. Partidul Acasă Construim Europa

 • Ridicarea prestigiului medicilor, inclusiv prin mărirea salariului minim în medicină la indicatorul de 3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie.
 • Vom organiza investigarea medicală aprofundată gratuită a tuturor cetățenilor Republicii Moldova în scop profilactic, pentru a avea o națiune sănătoasă.
 • Vom construi 3 spitale regionale performante, pentru a acoperi cererea de servicii de sănătate.
 • Vom include în polița de asigurare și compensarea parțială a costurilor pentru proteze. Vom crea un registru public, transparent, de evidență a beneficiarilor protezelor, dar și a celor ce urmează să le obțină.
 • Vom asigura prezența a minim unui specialist medical în fiecare localitate.
 • Vom asigura ajustarea cadrului legislativ prin modernizarea Legii Sănătății.

3. Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic 

– 

4. Blocul Electoral „Renato Usatîi”

 • Înființarea a trei spitale republicane mari, dotate cu echipamen modern – la Chișinău, Bălți și Cahul.
 • Introducerea (reintroducerea) examinării medicale anuale obligatorii pentru toți cetățenii țării din contul CNAM, precum și din contul mijloacelor din bugetul de stat.
 • Inadmisibilitatea transferului instituțiilor și domeniilor medicale, inclusiv a Serviciului de urgență, în mâini private prin intermediul așa-numitului ”parteneriat public-privat”.
 • Elaborarea și implementarea unui program de stat special de reutilare tehnică a tuturor instituțiilor care prestează servicii medicale populației.
 • Apropierea de pacienți, decentralizarea serviciilor complicate și complexe de diagnosticare și tratament.
 • Extinderea listei de servicii medicale gratis, prestate conform poliței de asigurare medicală.
 • Majorarea salariilor medicilor până la nivelul salariilor judecătorilor din Moldova.
 • Înăsprirea pedepselor pentru provocarea daunei sănătății și morții din cauza neglijenței și relei-credințe a medicilor.
 • De-criminalizarea cazurilor de transmitere a unor mici cadouri medicilor de la pacienți.
 • Susținerea și implementarea programelor de popularizare a modului sănătos de viață.

5. Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Vom construi două spitale regionale moderne – la Cahul și Bălți.

6. Partidul Politic „ȘOR” 

– 

7. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

– 

8. Partidul Democrat din Moldova

 • 35 000 lei salariul unui medic de familie; 
 • Medic în fiecare sat;
 • Locuință gratuită pentru medicul care activează 5 ani în sat;
 • 300 oficii ale medicilor de familie reparate;
 • 200 ambulanțe noi;
 • Un elicopter pentru serviciul AVIASAN;
 • Spitale moderne, hi-tech, cu echipamente și tehnologii de ultimă oră, cu medici specialiști și bine plătiți, pentru intervenții și operații complexe.
 • 3 spitale noi: Universitar-Chișinău, Nord-Bălți, Sud-Cahul;
 • Terenuri și scutirea de impozitul pe venit pe 5 ani pentru spitale private, amplasate conform planului și cu profilul aprobat de stat.
 • ”Un control pentru tine”: Examen profilactic GRATUIT anual;
 • ”Viață sănătoasă”: program național de promovare a modului sănătos de viață;
 • ”Am grijă de mine”: program național de screening profilactic (cancer de col uterin, cancer mamar, cancer de colon, diabet).

9. Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”

 • Sporim alocațiile bugetare în sistemul de sănătate la 9% din bugetul public; vom crește investițiile directe în spitale, programe de sănătate, medicamente compensate și infrastructura medicală. 
 • Accelerăm modernizarea instituțiilor medicale pe întreg teritoriul țării, creând condiții de muncă adecvate personalului medical și servicii medicale superioare populației.
 • Eliminăm interesele dubioase și schemele infracționale în sistemul farmaceutic și medical.
 • Digitalizăm serviciile de sănătate prin sistemul de monitorizare electronică a pacienților, integrarea serviciilor prestate sistemic și situația permanentă a pacietului.
 • Sporim accesul neîntrerupt al populației la serviciile medicale vitale, în special legate de diagnosticarea și depistarea timpurie a maladiilor; asigurăm accesul rapid la consultațiile medicilor calificați conform necesităților populației, în mod echitabil, pentru toate păturile populației, fără discriminări legate de reședință, tipul de maladii sau alte caracteristici.
 • Susținem asigurările complementare de sănătate și extinderea rolului jucat de fondurile private, capabile să co-finanțeze servicii medicale calitative și durabile; susținem dreptul oricărei persoane de a alege tipul de asigurări de sănătate care i se potrivesc, menținând funcția de reglementare a statului, deopotrivă cu funcțiile de finanțare și furnizare a serviciilor de asigurare, monitorizare și intervenții în situații excepționale.

10. Partidul Unității Naționale 

 • Modernizarea și ajustarea sistemului medical la cel românesc. 

11. Partidul Politic „Democrația Acasă” 

 • Sistem național de sănătate sustenabil. 
 • Servicii medicale acasă, accesibile pentru fiecare cetățean.

12. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 

 • Eficientizarea sistemului de guvernanță în sănătate, atât la nivel central cât și local prin elaborarea și implementarea politicilor din perspectiva abordării „nici un om să nu fie lăsat fără acces la asistență medicală”;
 • Consolidarea sistemului de supraveghere în domeniul sănătății publice, sporirea capacităților de identificare și monitorizare a riscurilor, a capacităților pe tot lanțul de intervenție și de evaluare a impactului măsurilor de sănătate publică;
 • Asigurarea accesului la servicii medicale pentru toți potențialii beneficiari, îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, reducerea diferențelor între diverse grupuri sociale, diverse regiuni ale țării şi creşterea nivelului de satisfacţie a pacienţilor, inclusiv asigurarea continuității în prestarea serviciilor cu accent pe individ, familie, comunitate;
 • Revizuirea și restabilirea lanțurilor complete de acordare a serviciilor de asistență medicală, persoanelor asigurate și neasigurate;
 • Implicarea sectorului neguvernamental ca un partener de valoare in prestarea serviciilor medicale de alternativă  şi de suport, a îngrijirilor comunitare şi la domiciliu;
 • Implicarea organizaţiilor profesionale şi a beneficiarilor de servicii de sănătate (inclusiv a pacienţilor) în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor de sănătate;
 • Reducerea poverii financiare asupra populației prin asigurarea prețurilor echitabile și asigurarea accesului echitabil la medicamente și dispozitive medicale, inclusiv prin extinderea accesului la medicamente compensate.

13. Partidul Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” 

– 

14. Partidul Politic „NOI” 

 • Instalarea unui sistem nou de ventilație și aerisire în min.15 spitale din țară;
 • Revizuirea unităților de conținut și asigurarea cu echipament tehnic și suporturi de
 • curs a studiilor în medicină;
 • Revizuirea Standardului de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de
 • Primire Urgentă;
 • Asigurarea la nivel național cu acces gratuit la servicii de screening prenatal, pentru
 • asigurarea sănătății copiilor nou-născuți;
 • Dotarea cu echipament și suport tehnic modern a Maternităților regionale (Nord și
 • Sud);
 • Dezvoltarea unui program național de prevenție în sănătate publică;
 • De-comercializarea medicinei publice și creșterea investițiilor de stat în medicină prin
 • intermediul Transferurilor cu Destinație Specială (TDS) ;
 • Pentru protecția sănătății și reducerea disponibilității produselor care prezintă un pericol pentru sănătate, vom crește și mai mult accizele pe tutun și alcool. Vom întări măsurile de combatere a pieței negre.

15. Partidul Verde Ecologist 

– 

16. Partidul Legii și Dreptății

 • Investițiile în infrastructură, aparataj medical.
 • Atragerea de fonduri europene,
 • Crearea capabilităților în zonele de risc.
 • Pregătirea capitalului uman și atragerea personalului sanitar în sistem.
 • Crearea facilităților optime pentru tratament.
 • Asigurarea medicinei la standarde europene.
 • Programe naționale țintite pentru creșterea calității vieții pacienților.

17. Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 

Pentru sistemul de Sănătate, Partidul Puterea Oamenilor are următoarele Obiective:

 1. Grija față de sănătatea copiilor: deschiderea a 2-a Spitale Regionale cu profil pediatric la Nord și la Sud, astfel ca toți copii din aceste regiuni să aibă acces la medicina de calitate.
 2. Vaccinuri europene pentru toți copiii din țară, indiferent de statutul social.
 3. Grija față de sănătatea tuturor cetățenilor: Reabilitarea tuturor spitalelor raionale și deschiderea a 2 Spitale Regionale la Nord și la Sud, astfel ca toți cetățenii din aceste regiuni să aibă acces la medicina de calitate.
 4. Grija față de părinți și bunei: Programe de sanatate pentru a depista precoce Cancerul, Hipertensiunea arterială și Diabetul zaharat, maladii care afectează grav sănătatea populației dacă sunt depistate târziu!
 5. Depolitizarea sistemului medical: excluderea factorului politic și financiar din concursul pentru funcțiile de directori de spitale și agenții. Totodată, vom modifica Sistemul de Asigurare Medicală. Spre exemplu, contribuția personală pentru pacienți să fie acceptată și în mediul privat. Astfel încât și cei care nu-și permit să aibă acces la serviciile private.

Ce înseamnă asta? Dacă alegi să te tratezi în privat pentru o problemă de sănătate care implică spitalizare, tratamentul să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

18. Partidul Regiunilor 

 • Vom anula plata pentru asigurarea obligatorie de sănătate a cetățenilor șomeri. Vom crește semnificativ transparența în domeniul asigurărilor de sănătate și vom consolida controlul public asupra activităților organizațiilor de asigurări de sănătate;
 • Vom stabili legislativ dreptul de a alege fiecare persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de sănătate al policlinicii și un specialist specific - un medic de familie, ceea ce implică formarea responsabilității profesionale personale;
 • Vom rezolva problema furnizării de medicamente pentru pacienți după o intervenție chirurgicală de înaltă tehnologie, cu rambursare parțială din buget pentru costul medicamentelor care reduc într-adevăr numărul complicațiilor care pun viața în pericol și acutizării bolilor;
 • Vom asigura localitățile cu o populație de peste 300 de persoane cu un medic de familie și o asistentă medicală, mai puțin de 300 de persoane cu o asistentă medicală (felcer);
 • Vom extinde formele de ieșire de a oferi asistență medicală rezidenților din zonele slab populate, cu mai puțin de 100 de persoane, precum și zonelor greu accesibile;

19. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”

– 

20. Partidul Oamenilor Muncii 

– 

21. Partidul Schimbării 

– 

22. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”

– 

23. Candidatul Independent Veaceslav Valico

– 


Mai multe detalii despre concurenții electorali, programele electorale și soluțiile pe care le propun pentru prioritățile cetățenilor le poți găsi accesând platforma Avem ce Votăm

 

Avem Ce Votăm este o coaliție civică a patru inițiative din Moldova: deFacto, Inițiativa Civică „Pune Umărul”, Școala de Gândire Critică pentru Tineri „Challenger”, Programul „Femei cu Idei” . Platforma este non-partizană, urmărește îmbunătățirea mediului electoral și încurajează toți cetățenii să voteze informat.