Image

Cum asigurăm bugete mai mari pentru servicii locale? Află ce propun concurenții la alegerile parlamentare din 11 iulie

Rapoarte

Platforma deFacto îți prezintă soluțiile și promisiunile concurenților electorali pentru obținerea bugetelor mai mari pentru serviciile locale. Prioritatea face parte din sondajul desfășurat în cadrul campaniei „Avem ce Votăm” în care cetățenii pot vota 3 cele mai importante subiecte de care ar trebui să se ocupe viitorul Parlament și Guvern. 

Soluțiile au fost colectate din programele electorale publicate de concurenții electorali sau care au parvenit drept răspuns la solicitările adresate de către platforma deFacto: 

1. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 

 • Autoritățile locale vor avea dreptul să aprobe în mod independent ratele impozitelor și taxelor locale;
 • 20% din impozitul pe venitul din activitatea economică, colectat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, va fi direcționat către bugetele locale;
 • alocarea transferurilor către bugetele locale de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor capitale se va efectua pe baza unei metodologii, care va lua în considerare numărul populației și suprafața unităților administrativ- teritoriale;
 • 20% din contribuțiile de reglementare colectate de Agenția Națională de Reglementare în Energetică de la companiile care furnizează servicii de asigurare cu gaze, căldură, apă și canalizare vor fi redirecționate către Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale.

2. Partidul Acasă Construim Europa

 • Vom crea un institut care se va ocupa cu instruirea continuă a primarilor și a 2 persoane din primărie, privind modul de completare, gestionare și raportare a proiectelor. Acest grup de experți va asista juridic și logistic fiecare primărie pentru a implementa cu succes proiectele regionale și internaționale.
 • Vom finanța crearea plantațiilor energetice, pentru a crea surse alternative de venit pentru populație și bugetul local.

3. Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic 

– 

4. Blocul Electoral „Renato Usatîi”

 • Lichidarea sistemului administrațiilor raionale;
 • Oferirea autorităților publice locale a dreptului de a decide de sine stătător de câți și de ce fel de angajați au nevoie, în funcție de particularitățile și necesitățile fiecărei localități, precum și a dreptului de a stabili politica de salarizare și de premiere pe baza propriilor venituri.
 • Stabilirea printr-o lege organică a nivelului minim de încasări de impozite în bugetele locale.
 • Depolitizarea fondurilor naționale de investiții și distribuirea acestora pe temeiuri obiective.
 • Înființarea unui fond național de acoperire a cheltuielilor autorităților locale pentru proiectele de infrastructură de mari proporții.
 • Eliminarea controlului administrativ, politic și judiciar excesiv asupra autorităților locale pe baza recomandărilor Consiliului Europei.

5.  Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Vom orienta 50% din taxa pe resurse naturale și 100% din taxa pentru folosirea drumurilor direct în bugetele localităților. Vom orienta o parte din impozitul pe venitul persoanelor juridice direct în bugetele localităților.
 • Cu ajutorul partenerilor europeni, vom aduce câte 2 miliarde de lei anual pentru dezvoltarea satelor: pentru crearea locurilor de muncă în sate, pentru apeducte și canalizare, pentru reparația școlilor și grădinițelor, pentru gestionarea deșeurilor.
 • Vom aloca în bugetele locale mijloace financiare pentru reparația drumurilor și pentru alte proiecte locale (inclusiv din Fondul Ecologic Național, Fondul de Dezvoltare Regională și alte fonduri) după o formulă transparentă și independentă de culoarea politică a autorităților centrale.
 • Vom reduce necesarul de cofinanțare din partea autorităților publice locale pentru proiectele naționale și vom crea un fond național pentru acoperirea parțială a contribuției financiare la implementarea proiectelor finanțate din fondurile externe.

6. Partidul Politic „ȘOR” 

– 

7. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

– 

8. Partidul Democrat din Moldova

– 

9. Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”

 • Asigurarea tuturor localităților cu apeducte și canalizare;
 • Promovarea programelor naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de apă potabilă, rețele de canalizare și prelucrare a apelor uzate, în susținerea nevoilor concrete ale oamenilor la nivel local și regional;
 • Reformarea și administrarea unui serviciu public competent, depolitizat, eficient și modern, adus sub control public și gestionat prin mijloace moderne și transparente;
 • Extinderea atribuțiilor administrației publice locale în vederea acordării serviciilor publice;
 • Consolidarea bazei fiscale a autonomiei locale și promovarea subsidiarității și descentralizării efective prin menținerea maximală a impozitelor și taxelor în bugetele locale;
 • Întărirea autonomiei finanțelor locale și optimizarea competențelor atribuite prin lege autorităților locale de nivelul I și II; recalibrarea organizării administrativ-teritoriale.

10. Partidul Unității Naționale 

– 

11. Partidul Politic „Democrația Acasă” 

– 

12. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 

 • Eficientizarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională din cele patru fonduri naționale (Fondul Rutier, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic Național, Fondul de Eficiență Energetică);
 • Creșterea condițiilor de trai prin implementarea politicilor de dezvoltare a localităților urbane și rurale;
 • Implementarea programului LEADER și a reglementărilor necesare pentru activitatea Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Dezvoltarea infrastructurii de turism în vederea dezvoltării turismului rural și susținerea activităților economice a pensiunilor.

13. Partidul Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” 

 • Susținerea autorităților locale printr-un Program Național de Investiții-PNI- 100 de milioane de euro anual, prin care să se ofere susținere financiară pentru modernizarea drumurilor, construirea de rețele de apă și canalizare și reabilitarea clădirilor de învățământ, ș.a.m.d.;

14. Partidul Politic „NOI” 

 • Eliminarea decalajului în diferența regională în calitatea infrastructurii (drumuri, telecomunicații, furnizare de energie etc);
 • Creșterea importanței administrațiilor locale în veniturile fiscale și îndeplinirea funcțiilor statului;
 • Promovarea și continuarea reformei administrative;
 • Vom susține printr-un program național parteneriatele publice-private la nivel local, pentru încurajarea afacerilor (resurse comune);
 • Vom dezvolta un program național de dezvoltare rurală: SATELE MOLDOVEI.

15. Partidul Verde Ecologist 

– 

16. Partidul Legii și Dreptății

– 

17. Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 

 • Transformarea satelor noastre într-un avantaj socio-economic prin dezvoltarea durabilă a mediului rural și prin încurajarea și sprijinirea dezvoltării unei clase de mijloc la sate.

18. Partidul Regiunilor 

– 

19. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”

– 

20. Partidul Oamenilor Muncii 

– 

21. Partidul Schimbării 

– 

22. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”

– 

23. Candidatul Independent Veaceslav Valico


Mai multe detalii despre concurenții electorali, programele electorale și soluțiile pe care le propun pentru prioritățile cetățenilor le poți găsi accesând platforma Avem ce Votăm

 

Avem Ce Votăm este o coaliție civică a patru inițiative din Moldova: deFacto, Inițiativa Civică „Pune Umărul”, Școala de Gândire Critică pentru Tineri „Challenger”, Programul „Femei cu Idei” . Platforma este non-partizană, urmărește îmbunătățirea mediului electoral și încurajează toți cetățenii să voteze informat.