Image

Cum ajutăm nevoiașii? Află ce propun concurenții electorali la alegerile parlamentare din 11 iulie

Rapoarte

Platforma deFacto îți prezintă soluțiile și promisiunile concurenților electorali pentru ajutorarea cetățenilor cu necesități. Prioritatea face parte din sondajul desfășurat în cadrul campaniei „Avem ce Votăm” în care cetățenii pot vota 3 cele mai importante subiecte de care ar trebui să se ocupe viitorul Parlament și Guvern. 

Soluțiile au fost colectate din programele electorale publicate de concurenții electorali sau care au parvenit drept răspuns la solicitările adresate de către platforma deFacto: 

1. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 

 • Mărimea pensiei minime pentru limită de vârstă va fi majorată treptat pentru a ajunge la regula, conform căreia pensia minimă de vârstă nu poate fi mai mică decât minimul de existență. Până în 2025, pensia minimă pentru limită de vârstă va atinge minimul de existență al unui pensionar.
 • Mecanismul de indexare a pensiilor de două ori pe an va fi îmbunătățit prin aplicarea unui coeficient de indexare pentru pensiile mici de cel puțin 20%.
 • Va continua practica de acordare a suportului financiar unic pensionarilor cu pensii mici.
 • Cuantumul prestațiilor sociale pentru familiile cu venituri
 • mici va crește anual, condițiile de acordare vor fi simplificate, proprietățile familiilor (cazan, mașină de spălat, cuptor cu microunde etc.) nu va fi luată în considerare la evaluarea bunăstării și acordarea prestațiilor sociale.
 • Pentru familiile cu mulți copii şi cu venituri mici va fi implementat un program de ajutor alimentar, care va îmbunătăți semnificativ alimentarea copiilor și, în același timp, va compensa parțial costul alimentelor pentru aceste familii.
 • Persoanele neasigurate vor primi alocații pentru îngrijirea copilului în același cuantum și pentru aceeași perioadă ca şi persoanele asigurate (până la vârsta de 3 ani a copilului). Valoarea îndemnizației va crește, iar în 2025 va atinge minimul de existență pentru copii.
 • Pentru a consolida asistența socială pentru familiile cu copii, va fi adoptată Legea privind capitalul familial.
 • Va fi consolidată asistența socială pentru veterani prin creșterea îndemnizațiilor, asigurarea cu spațiu locativ și tratament sanatorial.

2. Partidul Acasă Construim Europa

 • Vom face indexarea automată a plăților sociale, cu onorarea imediată a plăților.
 • Pentru stimularea natalității, vom implementa sistemul regresiv al impozitului pe venit. Persoane fizice – 12%, persoane care au 1 copil – 10%, persoane care au 2 copii – 8%, persoane care au 3 copii și mai mult – 0%.
 • Una din măsurile stimulatorii pentru menținerea tinerilor în țară va fi acordarea de credite ipotecare cu 0% pentru tinerele familii, femeile singure cu copii.
 • Repartizarea de carduri turistice (sumă fixă) pensionarilor, prin sistemul public de asigurări sociale. Aceste carduri vor putea fi utilizate în achitarea serviciilor de sanatoriu, serviciilor turistice (cazare, alimentație, călătorie etc.).
 • Vom dezvolta un program prin care toate persoanele din satele Republicii Moldova să poată fi tratate gratuit de medicii stomatologi, prin deplasarea periodică a acestora în localitățile rurale.
 • Pensionarii vor beneficia de o compensare a 30% din valoarea medicamentelor.

3. Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic 

– 

4. Blocul Electoral „Renato Usatîi”

 • În fiecare raion va fi deschisă câte o farmacie de stat și câte un magazin social de stat.
 • Pensiile echitabile - Blocul electoral ”RENATO USATÎI” se pronunță pentru stabilirea pensiei minime de 2500 de lei din contul lichidării schemelor criminale și instituirea limitelor pentru pensiile inadmisibil de exagerate.
 • Grija reală față de persoanele cu posibilități limitate.
 • Stabilirea indemnizației unice pentru nașterea primului copil în valoare de 15 000 de lei, pentru nașterea celui de-al doilea – de 25 000 de lei, și a celui de-al treilea – de 60 de mii de lei.
 • Acordarea susținerii financiare elevilor din familiile cu venituri mici (pentru procurarea celor necesare pentru școală ș.a.) în perioada de pregătire a copiilor de începutul anului de studii.
 • Majorarea compensațiilor pentru căldură în perioada sezonului de încălzire, precum și indexarea lor anuală cu luarea în calcul a creșterii prețurilor resurselor energetice.

5.  Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Vom crește până la 10.000 de lei indemnizația pentru nașterea copiilor și vom majora cu 50% scutirile fiscale pentru copii.
 • Vom majora ajutorul pentru copiii din familii social vulnerabile până la cel puțin 1000 de lei pe lună.
 • Vom crește pensia minimă până la cel puțin 2000 de lei pe lună. Aceasta înseamnă și majorarea pensiei minime pentru dizabilitate și respectiv a pensiei și a alocațiilor pentru dizabilitate.
 • Vom adopta un mecanism de creștere a pensiilor în baza creșterii economice și ținând cont de majorarea salariului mediu.
 • Vom asigura recalcularea anuală a pensiei pentru toți cei ce continuă să muncească după pensionare.
 • Vom compensa 100% din costul medicamentelor pentru persoanele în vârstă cu venituri mici.
 • Vom deschide mai multe secții pentru bătrâni în spitale, inclusiv secții pentru îngrijirea vârstnicilor, astfel ca bolile cronice să fie tratate nu doar la Chișinău, dar și în raioane.
 • Vom susține inițiativa Președintelui Maia Sandu de creare a „Fondului de Argint” – un program de asistență pentru vârstnici, pentru a le asigura o bătrânețe ușoară și demnă. Acest fond va oferi servicii de sprijin și îngrijire, cantine sociale și un prânz cald pe zi pentru pensionarii aflați în sărăcie și pensionarii singuri, precum și asistență informațională și juridică pentru accesarea serviciilor publice.
 • Vom susține tinerele familii prin reducerea impozitelor plătite din salariu. Astfel, familiile tinere vor avea 2.000 de lei în plus pentru fiecare copil.

6. Partidul Politic „ȘOR” 

 • Pensie decentă pentru limita de vârstă și incapacitate de muncă;
 • Sporirea beneficiilor pentru persoanele din categoriile social-vulnerabile;
 • Majorarea indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului;
 • “Capital matern” cu majorarea coeficientului la nașterea celui de-al doilea copil și pentru fiecare copil născut ulterior.

7. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

 • Toți copiii să obțină de la Stat, indemnizații lunare pînă la vîrsta de 18 ani, care își continuă studiile pînă la 23 ani, în mărime de nivelul minimului de existență pentru copii în sumă de 1994 lei 40 bani, așa precum primesc indemnizații toți diplomații Republicii Moldova pentru întreținerea copiilor lor.
 • Toți pensionarii și invalizii, conform art. 47 al Constituției Republicii Moldova, trebuie să
 • obțină de la Stat pensie sau alocație, nu mai puțin decît minimul traiului decent, 4.185 lei ( dar nu minim de existență, precum se invocă în ultimul timp de tot mai mulți politicieni, 2.100 lei).

8. Partidul Democrat din Moldova

 • 4 250 lei pensia medie;
 • Pensia minimă va fi cu 25% peste minimul de existență;
 • 200 lei lunar pentru fiecare copil până la 18 ani;
 • 2000 lei AJUTOR DE SĂRBĂTORI pentru cei care au un venit mai mic de 4000 lei;

9. Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”

 • Modificarea sistemului actual de pensii, pensia minimă să fie de cel puțin 3000 de lei;
 • Luarea măsurilor ample de susținere financiară a familiilor tinere și a celor cu copii mici;
 • Susținerea grupurile social vulnerabile prin programe de garantare a veniturilor minime pentru familii cu copii mic,i mame solitare, copii cu deficiențe, persoane în etate și cu dizabilități.

10. Partidul Unității Naționale 

 • Pensia minimă - 4 mii MDL.
 • Îndemnizație lunară unică pentru copii până la 18 ani - 1.5 mii MDL.  

11. Partidul Politic „Democrația Acasă” 

 • Politici, servicii și protecție socială pentru a asigura calitatea vieții și bunăstarea fiecărui locuitor al statului.

12. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 

 • Asigurarea măsurilor de protecție socială pentru persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități prin consolidarea prestațiilor sociale;
 • Instituirea unor prestații noi pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități cu venituri mici în scopul sporirii măsurilor de protecție sociale;
 • Garantarea dreptului la prestații de asigurări sociale pentru cetățenii Republicii Moldova care activează/au activat peste hotarele Republicii Moldova în baza Acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale;
 • Intensificarea măsurilor de protecție socială adresate veteranilor de război și membrilor familiilor acestora;
 • Consolidarea Programului de ajutor social prin direcționarea acestuia către cele mai sărace familii, reducerea dependenței de program prin implementarea măsurilor active de ocupare în câmpul muncii;
 • Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice a persoanelor vârstnice și cu dizabilități și a accesului persoanelor în dificultate la servicii sociale de calitate conform necesităților;
 • Asigurarea măsurilor eficiente de protecție a copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 • Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la incluziune socială;
 • Consolidarea mecanismului de protecție și asistență a victimelor violenței față de femei și violenței în familie;

13. Partidul Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” 

 • Alocații pentru întreținerea copiilor minim: 1.000 de lei pe lună; 
 • Pensia minimă de 3.500 de lei pe lună- sume nete, după impozitare. 

14. Partidul Politic „NOI” 

 • Dezvoltarea sistemului de pensii private, bazat pe criterii cumulative;
 • Modificarea graduală și continuă a sistemului de pensii, asigurând tranziția de la modelul solidar către cel cumulativ (30 % către fondul de pensii, 70% pentru
 • administrare personală) și integrarea opțiunilor de investiții personale.
 • Introducerea unui venit universal pentru familiile cu venit minim;
 • Revizuirea listei de produse pentru siguranța alimentară, cu preț plafonat de către
 • Stat și asigurarea mecanismului de monitorizare a prețurilor.

15. Partidul Verde Ecologist 

– 

16. Partidul Legii și Dreptății

– 

17. Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 

Prioritatea de rang 0 trebuie să fie copiii și bătrânii, deopotrivă. De oamenii în vârstă trebuie să ai grijă, pentru că îi respecți pentru ce au făcut pentru ca noi să avem o viață demnă. De copiii trebuie să ai grijă pentru că lor le vei preda estafeta.

Bătrânii - De 30 ani încoace sunt tratați ca o masă de manevră politică. Nicio intervenție cu adevărat importantă pentru ei. Planul politicienilor a fost altul, să-i amăgească cu un pachețel în ani electorali - un tratament care arată mai mult dispreț. Nimeni nu a făcut în așa fel ca să ridice nivelul de supraviețuire decentă a TUTUROR pensionarilor din această țară. Un sistem echitabil pentru toată lumea, nu să avem discrepanță între 1000 de lei pensie pe lună și 225 mii de lei pensie pe lună.

Copiii - Să nu uităm că pe lângă cei 500 mii de pensionari, mai avem și 500 de mii de copii. Unii dintre ei la fel de vulnerabili. Copii care au stat acasă, copii care nu au cheltuit din serviciile statului niciodată, pe care statul economisește. Banii lor trebuie să ajungă la ei. Banul trebuie să urmeze fiecare copil.

18. Partidul Regiunilor 

 • Pentru studenții din familii cu venituri mici, vom consolida direcționarea măsurilor de ajutor material, inclusiv plata indemnizațiilor sociale;
 • Vom dezvolta un program de stat pentru eliminarea sărăciei în țară, începând cu fiecare cetățean al țării, așezare, deoarece cu cât fiecare membru al societății este mai bogat, cu atât statul este mai bogat;
 • Vom promova angajarea cetățenilor care sunt cel mai puțin competitivi pe piața muncii, inclusiv persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, părinții cu copii mici; consolidarea resurselor sistemului de protecție socială și a serviciilor de ocupare a forței de muncă pentru a sprijini astfel de categorii de lucrători pe piața muncii;
 • Vom reduce nivelul sărăciei populației. Vom lansa programe extinse de asistență socială de stat pe baza unui contract social, precum și vom crește acoperirea acestor programe către grupuri de cetățeni nevoiași. Pentru a crește volumul asistenței sociale de stat pentru familiile vulnerabile cu copii, considerăm că este necesar să sprijinim regiunile și să le oferim sprijin din partea bugetului regional în acest scop;
 • Vom oferi sprijin de stat sub formă de capital matern (familial) și o plată lunară în numerar familiilor la nașterea primului copil și a copiilor următori, ținând cont de criteriile de direcționare și de nevoi;
 • Vom dezvolta în mod activ forme de servicii sociale la domiciliu pentru cetățenii în vârstă, inclusiv instituția familiilor adoptive;
 • Vom dezvolta un sistem de îngrijire a sănătății pentru cetățenii în vârstă care combină serviciile medicale pentru persoanele de toate vârstele, de la prevenire la îngrijiri paliative;

19. Partidul Politic „Patrioții Moldovei”

– 

20. Partidul Oamenilor Muncii 

– 

21. Partidul Schimbării 

 • Vom restructura sistemul de protecție socială din țara noastră, vom identifica și aloca bani suficienți pentu ca nici un copil, persoanele cu dizabilitate și nici un bătrân să mai trăiască în frig și foame. Dacă va trebui vom realoca mijloacele financiare în urma lichidării unor structuri din cadrul procuraturii și organelor de drept și de urmărire penală care au contribuit direct la tragedia umană prin care trece societatea noastră.

22. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”

– 

23. Candidatul Independent Veaceslav Valico

– 


Mai multe detalii despre concurenții electorali, programele electorale și soluțiile pe care le propun pentru prioritățile cetățenilor le poți găsi accesând platforma Avem ce Votăm

 

Avem Ce Votăm este o coaliție civică a patru inițiative din Moldova: deFacto, Inițiativa Civică „Pune Umărul”, Școala de Gândire Critică pentru Tineri „Challenger”, Programul „Femei cu Idei” . Platforma este non-partizană, urmărește îmbunătățirea mediului electoral și încurajează toți cetățenii să voteze informat.